zwerfsteenweb.nl

Website:https://www.zwerfsteenweb.nl
Upvotes ontvangen18
Downvotes ontvangen18
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (30)

1

14   14

metamorfose


Metamorfose is het verschijnsel, dat sedimenten of dieptegesteenten onder invloed van grote druk of hoge temperaturen in (deels) andere gesteenten worden omgezet. Deze verandering vindt plaats zonder dat er opsmelting plaats vindt.
Bron: zwerfsteenweb.nl

2

3   0

deformatie


Deformatie is een verandering van de structuur van een gesteente, die ontstaat door grote druk en hoge temperaturen, waardoor het gesteente langzaam verandert.
Bron: zwerfsteenweb.nl

3

1   1

idiomorf


Een kristal is idiomorf uitgekristalliseerd als het zelf zijn kristallisatievorm heeft bepaald en tijdens het stollingsproces de vorm niet is bepaald door andere mineralen in het gesteente. Allitriomorfe kristallisatie is de tegenhanger. Dan hebben andere mineralen de (afwijkende) vorm van het kristal bepaald.  
Bron: zwerfsteenweb.nl

4

0   0

email


info@zwerfsteenweb.nl ZwerfstenenOver onsDe IJstijden.ContactNieuws U bevindt zich hier: Home > Verklarende woordenlijst. > Verklaring begrippen. Verklaring begrippen. a. A-E 1. Allotriomorfe kwarts. 2. Amandels in diabaas. 3. Arkose. 4. Eerstelingen/Fenokristen. 5. Gecorrodeerde kwartsen. Achaten. Ach [..]
Bron: zwerfsteenweb.nl

5

0   0

agglomeraat


Een samenklontering van kristallen van hetzelfde mineraal in een meestal onregelmatige vorm.
Bron: zwerfsteenweb.nl

6

0   0

allotriomorf


Allotriomorfe kristallisatie is een vorm van kristallisatie, waarbij een kristal niet de eigen kristalvorm kan bepalen, maar waarbij de groei sterk wordt belemmerd door omringende mineralen. Een ander woord voor dit proces is xenomorf.
Bron: zwerfsteenweb.nl

7

0   0

amandel


Een amandel ontstaat als een door ontsnapt gas ontstane holte in een uitvloeiingsgesteente wordt opgevuld met mineralen, bijv. kalkspaat
Bron: zwerfsteenweb.nl

8

0   0

aplitisch


Met een suikerkorrelige massa van zeer kleine kwartskorreltjes en kaliveldspaten.
Bron: zwerfsteenweb.nl

9

0   0

arkose


Arkose is eigenlijk een zandsteenconglomeraat, waarin nogal wat veldspaat zit.
Bron: zwerfsteenweb.nl

10

0   3

aureool


Een aureool is hetzelfde als een reactierand.
Bron: zwerfsteenweb.nl


Login in om alle 30 betekenissen te bekijken