vca-forum.nl

Website:https://www.vca-forum.nl
Upvotes ontvangen109
Downvotes ontvangen155
Karma:-47 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (85)

1

21   51

vgm


VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
Bron: vca-forum.nl

2

16   39

frequentie


Aantal trillingen per seconde wat gegeven wordt in Hertz.
Bron: vca-forum.nl

3

14   5

pbm


PBM staat voor Persoonlijk Bescherming Middel : iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.
Bron: vca-forum.nl

4

11   6

lel


Lowest Explosion Level; onderste explosiegrens; mengverhouding tussen de brandbare damp en zuurstof waarbij onder deze grens geen explosie mogelijk is omdat er teveel zuurstof en te weinig brandbare damp aanwezig is.
Bron: vca-forum.nl

5

11   5

vgw


VGW staat voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
Bron: vca-forum.nl

6

5   6

veiligheid


Het bewust nemen van een aanvaardbaar risico.
Bron: vca-forum.nl

7

4   0

ongeval


Een ongewilde gebeurtenis die plotseling gebeurt met schade of letsel als gevolg.
Bron: vca-forum.nl

8

3   9

voorlichting


Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.
Bron: vca-forum.nl

9

2   0

arbowet


Afkorting voor Arbeidsomstandigheden wet. De Arbowet bevat bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.
Bron: vca-forum.nl

10

2   5

katalysator


Een stof die invloed heeft op de snelheid waarmee een reactie verloopt tussen verschillende stoffen.
Bron: vca-forum.nl


Login in om alle 85 betekenissen te bekijken