vandale.nl

Website:https://www.vandale.nl
Upvotes ontvangen3080
Downvotes ontvangen4428
Karma:-1349 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (739)

1

120   49

bitch


bitch [bitsj] (de; v; meervoud: bitches) (scheldwoord) kreng, rotwijf
Bron: vandale.nl

2

37   13

profileren


zich pro·fi·le·ren (wederkerend werkwoord; profileerde zich, heeft zich geprofileerd) een eigen karakter vertonen
Bron: vandale.nl

3

36   31

abstract


ab·stract (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid [..]
Bron: vandale.nl

4

36   23

befaamd


 be·faamd bn vermaard, beroemd
Bron: vandale.nl

5

36   99

aspect


 as·pect het; o -en zijde, kant ve zaak: de andere ~en van die kwestie
Bron: vandale.nl

6

34   23

pragmatisch


prag·ma·tisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk
Bron: vandale.nl

7

32   19

sensatie


sen·sa·tie (de; v; meervoud: sensaties) (zintuiglijke) gewaarwording sterke beroering door een verrassend voorval of bericht
Bron: vandale.nl

8

31   11

proleet


pro·leet (de; m,v; meervoud: proleten) (minachtend) persoon zonder beschaving
Bron: vandale.nl

9

29   13

dmv


d.m.v. afkorting van: door middel van
Bron: vandale.nl

10

29   42

interactief


in·ter·ac·tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) onderling samenwerkend: een interactief computerprogramma dat vragen stelt aan de gebruiker, waarop deze moet antwoorden
Bron: vandale.nl


Login in om alle 739 betekenissen te bekijken