nikhef.nl

Website:https://www.nikhef.nl/
Upvotes ontvangen52
Downvotes ontvangen78
Karma:-25 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (95)

1

10   9

atoom


Atomen zijn de bouwstenen van de chemische elementen. Elk element bestaat uit karakteristieke atomen, zuurstof bestaat uit zuurstofatomen, ijzer uit ijzeratomen enzovoorts.
Bron: nikhef.nl

2

9   11

massa


Onder invloed van de zwaartekracht leidt massa tot gewicht; in de relativiteitstheorie is massa equivalent met energie.
Bron: nikhef.nl

3

4   7

impuls


De hoeveelheid beweging in een bepaalde richting. Als de snelheden veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid dan geldt: impuls = massa x snelheid
Bron: nikhef.nl

4

3   3

grid


De gridtechnologie maakt het mogelijk netwerken van computers te bouwen die zich gedragen als virtuele supercomputers met grote rekenkracht.
Bron: nikhef.nl

5

3   3

mev


Mega-elektronvolt; een miljoen elektronvolt.
Bron: nikhef.nl

6

3   0

neutron


Neutraal bouwsteen van de atoomkernen. Een neutron zelf bestaat uit drie quarks: twee downquarks en een upquark.
Bron: nikhef.nl

7

2   1

energie


De energie van een deeltje met rustmassa m en snelheid v bestaat uit: bewegingsenergie E = 1/2mv2 (bij snelheden die veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid), interne energie (E = mc2) en uit potentiƫle energie (bijvoorbeeld wanneer een elektrisch geladen deeltje zich in een elektrisch veld bevindt).
Bron: nikhef.nl

8

2   0

gev


Giga-elektronvolt, een miljard elektronvolt.
Bron: nikhef.nl

9

2   1

muon


Zwaardere broertje van het elektron (ongeveer tweehonderd maal zo zwaar). Net als het elektron draagt het muon negatieve elektrische lading en heeft het halftallige spin.
Bron: nikhef.nl

10

2   2

pion


Deeltje met een massa tussen die van het elektron en het proton in. Overbrenger van de sterke kracht tussen hadronen. Er is een positief geladen, een negatief geladen en ook een elektrisch neutraal pion. Pionen bestaan uit een (anti)up- en een (anti)down-quark.
Bron: nikhef.nl


Login in om alle 95 betekenissen te bekijken