help.zermelo.nl

Website:https://confluence.zermelo.nl/display/z2l/online+help?old=
Upvotes ontvangen9
Downvotes ontvangen25
Karma:-15 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (10)

1

8   24

onderwerp


Delegeertaken zijn veelal onderverdeeld in onderwerpen. Zo kan het invoeren van de prognoses worden verdeeld over de oude stamklassen, de lessenverdeling over de huidige secties, en de formatieplanning in drie aparte types van overzichten.
Bron: help.zermelo.nl

2

1   0

gegevenslocatie


Als de delegeerlocatie is aangewezen, zal voor die locatie een bestandsmap moeten worden aangewezen waarin de databestanden komen. U wordt aangeraden om niet dezelfde map te kiezen als de map waarin ook de applicatie is geïnstalleerd.
Bron: help.zermelo.nl

3

0   0

roostermaker


Met de roostermaker wordt bedoeld de verantwoordelijke over het basisrooster dat binnen de software van Zermelo ingericht wordt.
Bron: help.zermelo.nl

4

0   0

informatieleveranciers


Informatieleveranciers zijn gebruikers die de software gebruiken om informatie die nodig is om het rooster te maken in te voeren. Voorbeelden hiervan zijn mentoren die overgangsprognoses aanleveren, of decanen die de pakketkeuzes van de toekomstige Havo 4 invoeren.
Bron: help.zermelo.nl

5

0   0

delegeertaak


Een delegeertaak is een onderdeel van de informatie die informatieleveranciers kunnen invoeren. Voorbeelden hiervan zijn "Overgangsprognoses", of "Pakketkeuzes".
Bron: help.zermelo.nl

6

0   0

gebruikersrecht


Als een informatieleverancier een delegeertaak krijgt is dit in vele gevallen niet voor alle onderwerpen, maar slechts een aantal daarvan. Elk onderwerp waaraan een informatieleverancier gekoppeld wordt is een gebruikersrecht.
Bron: help.zermelo.nl

7

0   1

gebruikers


Een gebruiker is een informatieleverancier die met gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord in het programma Zermelo kan inloggen. Gebruikers kunnen de rechten krijgen op het leveren van verschillende typen informatie, zoals pakketkeuzes of overgangsprognoses. Gebruikers kunnen ook alleen leesrechten krijgen.
Bron: help.zermelo.nl

8

0   0

zermelo client


De installatie van het programma Zermelo op het netwerk die de gebruikers starten om de taken uit te kunnen voeren die aan hen gedelegeerd zijn.
Bron: help.zermelo.nl

9

0   0

delegeerlocatie


De roostermaker en de gebruikers werken op afzonderlijke installaties van het programma Zermelo. Het pad van de applicatie waarop de gebruikers werken wordt de delegeerlocatie genoemd.
Bron: help.zermelo.nl

10

0   0

kritieke wijzigingen


Een kritieke wijziging is een wijziging die niet doorgevoerd kan worden zonder dat de gebruiker input moet leveren. Een voorbeeld hiervan is een wijziging in de lessenverdeling van gebruiker X. Als de lessen waarvoor gebruiker X een wijziging heeft gemaakt echter al uit het systeem zijn verwijderd, dan kan deze wijziging niet doorgevoerd worden, en [..]
Bron: help.zermelo.nl