gauditekoop.be

Upvotes ontvangen22
Downvotes ontvangen15
Karma:6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (9)

1

20   15

compromis


Onderhandse overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper. De compromis bevat de wil van beide partijen en is onweerlegbaar in die mate dat de notariële akte slechts een weerspiegeling is van de exacte inhoud ervan. Het is mogelijk de verkoopovereenkomst op e [..]
Bron: gauditekoop.be

2

1   0

basisakte


Notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw wordt vastgelegd. De akte regelt aldus de rechten van de eigenaars van de onderscheiden verdiepingen of gedeelten van verdiepingen van een appartementsgebouw.
Bron: gauditekoop.be

3

1   0

kadastraal inkomen


Het theoretisch netto inkomen van een onroerend goed vastgesteld door de administratie van het kadaster.
Bron: gauditekoop.be

4

0   0

abattement


Op dit gedeelte van de prijs of de nalatenschap zijn geen registratierechten, respectievelijk successierechten verschuldigd.
Bron: gauditekoop.be

5

0   0

energieprestatiecertificaat


Het energieprestatiecertificaat informeert de koper over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.
Bron: gauditekoop.be

6

0   0

hypothecaire volmacht


Indien de bankinstelling genoegen neemt met een kleinere zekerheid (dan de hypotheek), bestaat er de hypothecaire volmacht die ook via de notaris wordt geregeld. Bij een hypothecaire volmacht geeft de lener de toelating aan de “leninggever” om een hypothecaire inschrijving te nemen zodra laatstgenoemde dat nodig vindt. Het verschil met de hypot [..]
Bron: gauditekoop.be

7

0   0

meeneembaarheid


De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning. Worden onderscheiden: meeneembaarheid door verrekening en meeneembaarheid door teruggave.
Bron: gauditekoop.be

8

0   0

recht van voorkoop


Recht waardoor bijvoorbeeld een pachter, de gemeente, het OCMW, Huisvestingsmaatschappijen ook de mogelijkheid hebben om bij de verkoop van een woning of grond bij voorrang te kopen aan dezelfde voorwaarden als de koper waarmee men de verkoopsovereenkomst heeft afgesloten.
Bron: gauditekoop.be

9

0   0

variabele rentevoet


De rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet. Er wordt wel een minimum en een maximum intrestvoet bepaald.
Bron: gauditekoop.be