flexibleplatform.nl

Upvotes ontvangen49
Downvotes ontvangen40
Karma:10 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (44)

1

23   8

fotosynthese


Het proces waarbij planten zonne-energie gebruiken om water en koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten en zuurstof.
Bron: flexibleplatform.nl

2

10   9

biosfeer


Het gedeelte van de aarde en haar atmosfeer die al het leven op aarde ondersteunt en mogelijk maakt.
Bron: flexibleplatform.nl

3

3   3

duurzaamheid


een toestand waarin de maatschappij niet systematisch natuurlijke of sociale systemen ondermijnt in de biosfeer. Het bereiken van duurzaamheid zou gebeuren wanneer aan de vier systeemvoorwaarden van The Natural Step is voldaan.
Bron: flexibleplatform.nl

4

2   0

beslisser


Een persoon die de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen. Besluitvormers hebben niet altijd formeel gezag, het kunnen ook de individuen binnen een organisatie of gemeenschap zijn die achter de schermen beslissingen te nemen.
Bron: flexibleplatform.nl

5

2   4

broeikasgassen


gassen in de atmosfeer die het verlies van warmte in de ruimte beperken. Door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen worden gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatverandering.
Bron: flexibleplatform.nl

6

2   0

systeemdenken


een benadering voor het oplossen van problemen die ervan uitgaat dat het individuele probleem onderdeel is van een veel groter systeem. De bedoeling is om het probleem op te lossen op een manier die niet leidt tot verdere problemen elders. Deze aanpak is bijzonder belangrijk in complexe systemen waar we niet altijd de verbinding en afhankelijk tuss [..]
Bron: flexibleplatform.nl

7

2   4

sp


sustainability principle
Bron: flexibleplatform.nl

8

2   2

tns


The Natural Step
Bron: flexibleplatform.nl

9

1   0

capaciteitsopbouw


kennisoverdracht van deskundigen naar professionals/beoefenaars met de intentie de vaardigheden en het vermogen te versterken die nodig zijn voor hen om zelfvoorzienend te handelen.
Bron: flexibleplatform.nl

10

1   3

visievorming


Het proces van het bedenken en inbeelden van een gewenste toekomst.
Bron: flexibleplatform.nl


Login in om alle 44 betekenissen te bekijken