cmotionsacademy.nl

Website:http://www.cmotions.nl/academy
Upvotes ontvangen58
Downvotes ontvangen47
Karma:12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (46)

1

21   12

commitment


De mate waarin een klant zich betrokken voelt bij de organisatie of het product.
Bron: cmotionsacademy.nl

2

16   3

retentie


Mate waarin klanten (bij voorkeur met een hoge Lifetime Value) blijven en wegloop kan worden voorkomen.
Bron: cmotionsacademy.nl

3

6   0

customer equity


Customer equity betekent dat de ‘levenslange' waarde van de klant het bindmiddel vormt voor een organisatie. De waarde van een onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door wat klanten bereid zijn te betalen voor de producten en diensten. CE kent drie drijvende krachten, te weten: value equity, brand equity en relationship equity
Bron: cmotionsacademy.nl

4

3   13

loyaliteitsprogramma


Strategie die tot doel heeft om bestaande klanten te behouden en verder uit te bouwen door gebruikmaking van bepaalde methoden en middelen. 
Bron: cmotionsacademy.nl

5

3   4

targeting


Het selecteren van specifieke groepen klanten voor bepaalde operationele marketingdoelen.
Bron: cmotionsacademy.nl

6

2   1

bedieningsconcept


De service die een klant, meestal afhankelijk gesteld van de betekenis van die klant voor de organisatie, van de organisatie mag verwachten.
Bron: cmotionsacademy.nl

7

2   1

breinpositie


Positie die het merk inneemt in de beleving van de klant ten opzichte van andere merken.
Bron: cmotionsacademy.nl

8

2   0

klachtenratio


De verhouding tussen klagers en ontevredenen.
Bron: cmotionsacademy.nl

9

1   0

klanttevredenheid


De mate waarin de waargenomen prestatie door de klant in overeenstemming is met zijn verwachtingen. Algemeen wordt verondersteld dat tevredenheid leidt tot de bereidheid tot het doen van herhalingsaankopen, de afname van nieuwe of aanvullende diensten en producten en het aangaan van een langetermijnrelatie met de organisatie.
Bron: cmotionsacademy.nl

10

1   2

propositie


De propositie is het geheel van producttechnische, psychologische,  communicatieve en service-aspecten dat een aanbieder van een bepaald merk voor een specifieke groep consumenten/klanten heeft ontwikkeld.
Bron: cmotionsacademy.nl


Login in om alle 46 betekenissen te bekijken