bcmacademy.nl

Website:https://www.bcmacademy.nl
Upvotes ontvangen47
Downvotes ontvangen58
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (32)

1

13   3

preventieve maatregelen


Maatregelen die de kans verkleinen dat een risico zich kan manifesteren.
Bron: bcmacademy.nl

2

8   5

bedreiging


Een situatie die een nadelige invloed kan hebben op het betrouwbaar functioneren van een systeem of dienstverlening. Indien een bedreiging manifest is geworden en tot schade leidt, wordt gesproken van een incident.
Bron: bcmacademy.nl

3

8   9

incident


  Verstoring in het bedrijfsproces die met dagelijkse procedures kunnen worden opgelost.
Bron: bcmacademy.nl

4

6   21

calamiteit


Een onverwachte interruptie van (kritieke) bedrijfsprocessen waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt of de veiligheid van de medewerkers in het geding is.
Bron: bcmacademy.nl

5

5   7

audit


Een procestoets of audit is een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van een organisatie, systeem, proces of product. Onderzocht wordt of de geldende eisen, standaards, wetgeving en dergelijke daadwerkelijk worden gevolgd en of de organisatie, het systeem, proces of product nog voldoet. In dit verband is de Auditor de onafhankelijke derde [..]
Bron: bcmacademy.nl

6

4   13

repressieve maatregelen


Maatregelen waarmee de gevolgen van het manifest worden van een risico worden beheerst.
Bron: bcmacademy.nl

7

1   0

correctieve maatregelen


Maatregelen die zicht richten op het herstel van objecten als gevolg van het manifest worden van een risico. Crisis Een zodanige situatie dat het functioneren (van de organisatie) ernstig verstoord raakt.
Bron: bcmacademy.nl

8

1   0

gevolgschade


Schade die optreedt na stagnatie in de bedrijfsvoering.
Bron: bcmacademy.nl

9

1   0

maximaal toelaatbare uitvalsduur


De maximale geaccepteerde tijdsduur dat een proces niet beschikbaar is.
Bron: bcmacademy.nl

10

0   0

back-up


  Een exacte en leesbare kopie van elektronische informatie die gebruikt kan worden bij verlies van de originele informatie.
Bron: bcmacademy.nl


Login in om alle 32 betekenissen te bekijken