barbara

Upvotes ontvangen261
Downvotes ontvangen209
Karma:51 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (20)

1

59 Thumbs up   22 Thumbs down

Welvaart


Welvaart is een term die aangeeft dat het goed gaat met de maatschappij, hoe hoger de welvaart in een land is, hoe beter de inwoners het hebben. Onder invloed van bepaalde omstandigheden in de economische toestand, kan de welvaart stijgen of dalen.
barbara - 13 juni 2010

2

40 Thumbs up   15 Thumbs down

Tolerantie


1. Het tolerant zijn, het verdraagzaam zijn
2. Verdraagzaamheid tegenover mensen die anders denken of handelen. Toegevendheid tonen, ook wanneer mensen anders zijn dan jij of als de ander denkbeelden heeft die niet stroken met de jouwe.
barbara - 13 juni 2010

3

28 Thumbs up   15 Thumbs down

Cynisch


Iemand wordt cynisch genoemd als hij/zij niet gelooft in het goede in de mens of de omgeving. Cynische opmerkingen zijn vaak hard, pijnlijk en spottend.

Bijvoorbeeld; tegen iemand die gezakt is voor een examen zeggen "dat heb je goed gedaan"!
barbara - 25 juli 2012

4

23 Thumbs up   26 Thumbs down

Discreet


1. Tactvol omgaan met een bepaalde situatie, goed kunnen inschatten wat beter wel en niet gezegd kan worden en daar naar handelen.
2. Zaken die privé, genant of pijnlijk kunnen zijn voor de betrokkenen niet openbaar maken.
barbara - 13 juni 2010

5

21 Thumbs up   12 Thumbs down

Uitsluitend


Alleen maar, enkel en alleen, slechts.
Uitsluitend voor de kinderen van groep 8 betekent dat het enkel en alleen voor de kinderen van groep 8 bestemd is, iedereen die niet in groep 8 zit wordt dus uitgesloten.
barbara - 13 juni 2010

6

18 Thumbs up   42 Thumbs down

frequentie


1. Het getal dat aangeeft hoe vaak iets met regelmaat gebeurt binnen een bepaalde tijd.
2. Bij elektronica; het aantal trillingen per seconde
3. Het steeds terugkeren van een bepaalde gebeurtenis.
barbara - 13 juni 2010

7

17 Thumbs up   18 Thumbs down

Visie


Je kijk op iets of mening over iets, de manier waarop je over iets oordeelt. Zienswijze.
Bijvoorbeeld; de visie van de directeur van het bedrijf was heel anders dan de visie van de boze, stakende werknemers.
barbara - 13 juni 2010

8

9 Thumbs up   17 Thumbs down

Objectief


1. Zich op de feiten richtend, zonder zich te laten beïnvloeden door eigen mening/voorkeur, onbevooroordeeld.
2. Doelwit
3. Bij fotografie; de lens of combinatie van lenzen die staat/staan opgesteld in de richting van het object.
barbara - 13 juni 2010

9

8 Thumbs up   7 Thumbs down

zwichten


1. Ergens geen weerstand meer aan kunnen bieden. Toegeven aan iets wat je eigenlijk niet wil of zou moeten doen. Bijvoorbeeld; doordat de taart er zo lekker uit zag, zwichtte hij voor de verleiding en nam een stuk.
barbara - 13 juni 2010

10

8 Thumbs up   5 Thumbs down

Utopia


Utopia zou de naam zijn van een land met een volmaakte maatschappij, waar alles perfect is en iedereen gelukkig en welvarend is; een utopie. Deze perfecte wereld is een droom die nooit verwezenlijkt kan worden.
barbara - 13 mei 2010


Login in om alle 20 betekenissen te bekijken