Betekenis staat
Wat betekent staat? Hieronder vind je 29 betekenissen van het woord staat. Je kunt ook zelf een definitie van staat toevoegen.

1

18   8

staat


een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurd.
Bron: scholieren.com

2

0   0

staat


1) Een toestand, de vorm waarin iets zich bevindt, de wijze waarop iets is.

2) Een land, een onafhankelijk bestuurde en erkende politieke entiteit met een eigen grondgebied. Het woord staat kan verwijzen naar het overheidsapparaat, de bureaucratie en de politieke systemen die het land en het volk besturen, maar ook naar de hele entiteit, het collectief van individuen die samen de staat maken.

Een soeverein gebied of natie met een eigen bestuur, juridisch systeem en een interne economie.


Die auto bevindt zich in erg slechte staat en kan niet meer verkocht worden.
martijnver - 14 april 2019

3

4   7

Staat


mensen die met elkaar een stuk grond hebben, een eigen overheid en eigen wetten;
Bron: scholieren.com

4

2   5

Staat


een gebied met 2 kenmerken: het is duidelijk begrensd en de regering is souverein
Bron: scholieren.com

5

2   6

staat


gebied binnen bepaalde grenzen met eigen regering
Voorbe [..]
Bron: www.muiswerk.nl

6

5   9

Staat


- er is grondgebied of territoir
Bron: scholieren.com

7

4   8

Staat


Je spreekt van een onafhankelijke staat, wanneer 3 elementen aanwezig zijn:
Bron: scholieren.com

8

1   5

Staat


Er zijn vele definities van het begrip staat. Over het algemeen wordt bedoeld een organisatievorm van de maatschappij waarbij sprake is van een grondgebied, ofwel een territoriale staat. De eerste stadsstaten ontstonden in Mesopotamië rond 3000 v.C. In Egypte ontstond toen een 'territoriale' staat, met een sterk centraal gezag. Na de centraal geleide Romeinse staat was er tussen 700 en 1100 in het Westen nauwelijks sprake van staten, maar eerder van kleine politieke eenheden. Daarna ontstonden nationale staten met eigen legers en een administratief apparaat. De Italiaan Niccolò Machiavelli (1469-1527) wordt beschouwd als de filosoof van de moderne staat. Grotere staten werden mogelijk door ontwikkeling van vuurwapens en belastingstelsels. De strijd tussen kerk en staat woedde hevig in de middeleeuwen en pas sinds 19e eeuw zijn deze twee althans in het Westen goed gescheiden. In de 20e eeuw ontstond in het Westen de verzorgingsstaat. Ideeën van zelfbeschikkingsrecht werden pas wijdverbreid na de Eerste Wereldoorlog. Kwesties die de onafhankelijkheid van de staat betreffen zijn o.m. interventie, neutraliteit en soevereiniteit In 2004 telde de wereld 193 staten. In de vijf grootste (China, India, Verenigde Staten, Indonesië, Brazilië) woont tezamen bijna de helft van de wereldbevolking. De drie kleinste staten waren de eilandstaten Nauru en Tuvalu (elk tienduizend inwoners) en Vaticaanstad.(770 inwoners).
Bron: amnesty.nl

9

1   5

Staat


Een staat is een geschrift, houdende een opgave van gegevens, die in een andere vorm danéén rij zijn gegroepeerd.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

10

1   5

Staat


Een staat is een document waarin gegevens zijn gerangschikt in kolommen (verticaal) en rijen (horizontaal).
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

11

1   5

Staat


Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn weergegeven.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

12

1   5

Staat


Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn gerangschikt.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

13

1   5

staat


gebied met grenzen en een eigen bestuur
Bron: blaucapel.nl

14

1   5

Staat


Conditie, Gesteldheid, Gesteltenis, Stand van zaken, Toestand; Gelegenheid, Kans, Mogelijkheid; Rang, Stand, Status, Waardigheid; Gebied, Land, Mogendheid, Rijk, State; Lijst, Overzicht, Uittreksel; B [..]
Bron: complete-encyclopedie.nl

15

1   5

Staat


Een staat is een in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent op de bevolking die binnen een bepaald afgebakend grondgebied woont. De staat vertegenwoordigt deze bevolking naar buiten toe e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16

1   5

Staat


De Staat (Oud-Grieks: Πολιτεία Politeia) is een van de bekendste en meest invloedrijke dialogen van de Griekse filosoof Plato, geschreven omstreeks 380 v.Chr. Hij legde er de fundamenten van z [..]
Bron: nl.wikipedia.org

17

1   5

Staat


Een staat is een in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent op de bevolking die binnen een bepaald afgebakend grondgebied woont. De staat vertegenwoordigt deze bevolking naar buiten toe e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

18

1   5

Staat


Een staat is een in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent op de bevolking die binnen een bepaald afgebakend grondgebied woont. De staat vertegenwoordigt deze bevolking naar buiten toe e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

19

3   7

Staat


een geschrift houdende een opgave van gegevens die in een andere vorm dan één rij zijn gegroepeerd.
Bron: archieven.nl

20

3   7

Staat


Staat, m. (staten), stand, rang, hoedanigheid; kwaliteit; opschik, tooi; toestand, omstandigheid; het huis is in goeden - (toestand). *-, vermogen; ik ben daartoe niet in - (niet bij magte); iem. (tot [..]
Bron: dbnl.org

21

2   6

staat


staan (stond, heeft gestaan) 1in opgerichte houding op de voeten rusten: op wacht staan; nergens voor staan tot alles in staat zijn, geen scrupules kennen; hij staat te dromen droomt voortdurend; zich [..]
Bron: vandale.nl

22

3   7

staat


(zov: land) (zov: overheid)
Bron: volkabulaire.nl

23

2   7

staat


 • een land De Verenigde Staten zijn de machtigste staat ter wereld.
 • tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van staan
 • derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van staan [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  24

  2   7

  Staat


  politiek geordende samenleving met eigen regering en duidelijke grenzen.Denk maar aan staatsexamen,wordt afgenomen door de staat en niet door jouw school.
  Bron: collegenet.nl

  25

  2   7

  STAAT


  Een grondgebied met een eigen bestuur.
  Bron: staatsinrichting.nl

  26

  2   7

  Staat


  een duidelijk begrensd woongebied waar de regering de hoogste macht heeft.
  Bron: scholieren.com

  27

  2   7

  Staat


  mensen die met elkaar een stuk grond hebben, een eigen overheid en eigen wetten.
  Bron: scholieren.com

  28

  3   8

  Staat


  het afgegrensde woongebied van een of meerdere volken dat door andere staten wordt erkend
  Bron: scholieren.com

  29

  1   6

  staat


  (engels: state (creative stage)) Te gebruiken voor de afwijkende ontwikkelingsstadia in grafische en tekstuele werken.
  Bron: aat-ned.nl


  Betekenis van staat toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << staarttrekmessen staatsbedden >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen