Betekenis sociale cohesie
Wat betekent sociale cohesie? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord sociale cohesie. Je kunt ook zelf een definitie van sociale cohesie toevoegen.

1

8   1

sociale cohesie


Betekenis sociale cohesie:
hoe sterk mensen zich verbonden voelen met elkaar.
Jaques - 2 december 2017

2

11   5

Sociale cohesie


Samenleving waarin mensen een wij-gevoel hebben.
Bron: scholieren.com

3

7   4

sociale cohesie


de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als lid van de maatschappij en als burger in de samenle [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

4

6   5

sociale cohesie


Onderlinge binding en verbondenheid van een sociaal systeem.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

5

0   0

sociale cohesie


Sociale cohesie is de term die wordt gebruikt om de samenhang in een samenleving aan te duiden. Met sociale cohesie kan men aangeven op welke manier mensen uit verschillende groepen uit de samenleving met elkaar omgaan
Iris - 5 juni 2019

6

6   6

Sociale cohesie


Dit begrip geeft aan hoe hecht een bepaalde groep is. Hoe sterker de sociale cohesie, des te hechter de groep en des te meer samenhang er is in de groep.
Bron: leerwiki.nl

7

3   5

Sociale cohesie


sociale samenhang in de maatschappij. Hoe hechter de sociale cohesie, hoe groter de solidariteit in een gemeenschap.
Bron: scholieren.com

8

2   5

Sociale cohesie


Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij. Door sociologen wordt sociale cohesie ook wel omschreven als 'kleefkracht'. Met onderzoek naar sociale ongelijkheid en identiteit is de vraag [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

1   6

Sociale cohesie


Een samenhang van een groepering door saamhorigheid van leden, gemeten naar de mate waarin de leden de grenzen van de groepering willen handhaven.
Bron: scholieren.com

Betekenis van sociale cohesie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< sociaal-cultureel werk sociale geografie >>