Betekenis rechtspersoon
Wat betekent rechtspersoon? Hieronder vind je 19 betekenissen van het woord rechtspersoon. Je kunt ook zelf een definitie van rechtspersoon toevoegen.

1

10   7

rechtspersoon


Een rechtspersoon is de persoon die volgens de wet gemachtigd is om de rechtshandelingen te verrichten. Binnen een bedrijf is dit dus de persoon die handtekengemachtigd is en gerechtelijke beslissingen kan nemen.
katrien - 26 augustus 2011

2

5   4

rechtspersoon


Een zelfstandige drager van rechten en plichten (zoals een NV of BV).
Bron: ondernemersunited.nl

3

6   6

rechtspersoon


Er zijn twee verschillende rechtsvormen: natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn mensen zoals jij en ik. Natuurlijke personen gaan zelfstandig verplichtingen aan door bijvoor [..]
Bron: finler.nl

4

2   2

rechtspersoon


Een organisatie die als zodanig kan deelnemen aan het economische verkeer en drager kan zijn van rechten en plichten. Zo hebben rechtsgeldig opgerichte nv's, bv's, verenigingen, stichtingen [..]
Bron: kennisconsult.nl

5

4   5

rechtspersoon


rechts·per·soon (de; m; meervoud: rechtspersonen) alles buiten de mens wat onderwerp van rechten kan zijn, bv. staat, vereniging (tegenstelling: natuurlijke persoon)
Bron: vandale.nl

6

3   4

rechtspersoon


groep van personen of een organisatievorm die volgens de wet bevoegd is om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een contract.
Bron: aquo.nl

7

2   3

rechtspersoon


Juridisch onafhankelijke eenheid met eigen rechten en verplichtingen los van de eigenaar.
Bron: ru.nl

8

4   6

rechtspersoon


een organisatie die zelfstandig rechten en verplichtingen kan hebben
Bron: scholieren.com

9

1   3

rechtspersoon


Een juridische entiteit, die zelfstandig drager van rechten en plichten is. Wordt voor het vermogensrecht gelijkgesteld met een natuurlijk persoon. Voorbeelden: besloten vennootschap, stichting, kerkgenootschap. Geen rechtspersoon: maatschap, vennootschap onder firma.
Bron: ariesadvocaten.nl

10

1   3

rechtspersoon


Elke instelling die buiten de natuurlijke personen rechtsbevoegd is. In geval van collectief particulier opdrachtgeverschap wordt deze instelling opgericht (bijv. vereniging of stichting) als opdrachtgever van het project. Binnen deze vorm gelden afspraken over toetreding, toewijzing van woningen, verdeling taken en verantwoordelijkheden, financier [..]
Bron: trinivast.nl

11

1   3

rechtspersoon


Elke instelling die buiten de natuurlijke personen rechtsbevoegd is. In geval van collectief particulier opdrachtgeverschap wordt deze instelling opgericht (bijvoorbeeld vereniging of stichting) als opdrachtgever van het project. Binnen deze vorm gelden afspraken over toetreding, toewijzing van woningen, verdeling taken en verantwoordelijkheden, fi [..]
Bron: tecum.nl

12

1   3

rechtspersoon


Organisatie die als rechtspersoon staat geregistreerd, bijvoorbeeld NV, BV, vereniging, stichting, kerkgenootschap. De staat, de provincies, de gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn publiekrechtelijke rechtspersonen; bedrijven, verenigingen enz. zijn privaatrechtelijke rechtspersonen. Zie ook Natuurlijk persoon. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

13

1   3

rechtspersoon


Een juridische constructie waardoor een organisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen zoals natuurlijke personen (u en ik) dat kunnen. Een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.) en een stichting zijn bijvoorbeeld rechtspersonen.
Bron: amernotarissen.nl

14

1   5

rechtspersoon


Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.
Bron: cbs.nl

15

1   5

rechtspersoon


Een rechtspersoon is elke instelling die buiten de natuurlijke personen rechts- en handelingsbevoegd is. Dit is meestal een bedrijfsvorm, zoals een bv of een nv. Maar een maatschap of een eenmanszaak is geen rechtspersoon, omdat degene die rechts- en handelingsbevoegd is een natuurlijk persoon is.
Bron: belastingdienst.nl

16

1   5

rechtspersoon


Rechtspersonen, in tegenstelling tot de natuurlijke personen: groepen van personen of organisatievorm waaraan de hoedanigheid van subject van recht uitdrukkelijk of indirect is toegekend. Subject van [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

17

1   6

rechtspersoon


Instelling die buiten de natuurlijke personen zowel rechtsbevoegd als handelingsbevoegd is. In de meeste gevallen spreek je van een rechtspersoon als je het hebt over een BV of een NV.


Ahold, Heineken en Nike zijn allemaal rechtspersonen.
Loraine - 8 augustus 2011

18

1   7

rechtspersoon


( juridisch ) een abstracte entiteit of organisatie die door het recht verheven wordt tot rechtsvatbaar wezen, waardoor het rechten en plichten kan hebben [1] [2] "Daarbij treedt de Staat dan op [..]
Bron: nl.wiktionary.org

19

1   8

rechtspersoon


Een juridische constructie waardoor een bepaalde organisatie beschouwd kan worden als een handelingsbekwaam persoon. Een rechtspersoon is in staat om bezittingen en schulden te hebben. Een rechtspersoon kan contracten afsluiten en opzeggen, kan een rechtszaak beginnen, maar kan ook zelf aangeklaagd worden.
Loraine - 4 augustus 2011

Betekenis van rechtspersoon toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< rechtspersonen Rendement >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen