Betekenis orgaan
Wat betekent orgaan? Hieronder vind je 11 betekenissen van het woord orgaan. Je kunt ook zelf een definitie van orgaan toevoegen.

1

15 Thumbs up   10 Thumbs down

orgaan


deel van lichaam met eigen functie
Voorbeeld: de long is [..]
Bron: www.muiswerk.nl

2

16 Thumbs up   11 Thumbs down

orgaan


een samenstel van weefsels met een specifieke taak; b.v.: hart, lever, huid
Bron: mpbundels.mindef.nl

3

8 Thumbs up   6 Thumbs down

orgaan


Een orgaan is een geheel van weefsels dat dient om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. Een orgaan is een deel van een organisme met een of meer functies. Een huidmondje is een orgaan dat bij pl [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

7 Thumbs up   8 Thumbs down

orgaan


(engels: organ (animal material)) Een groep cellen en weefsels in een lichaam die een kenmerkende structuur vormen voor de uitvoering van een specifieke functie.
Bron: aat-ned.nl

5

4 Thumbs up   8 Thumbs down

orgaan


deel van een taxon of van een taxon in een bepaald ontwikkelingsstadium dat door zijn bouw, samenstelling en/of functie te onderscheiden is van de overige delen.
Bron: aquo.nl

6

4 Thumbs up   8 Thumbs down

orgaan


Persoon of college van personen die (dat) krachtens de wet of statuten bevoegd is de wil van de rechtspersoon tot stand en tot uiting te brengen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

7

3 Thumbs up   7 Thumbs down

orgaan


Let op: Spelling van 1858 werktuig der zinnen en der gewaarwordingen in het dierlijke ligchaam, b.v. de organen des gezigts, des gehoors, der hersenen; figuurl. een persoon, van wien men zich als middel bedient, om aan een' ander zijn' wil bekend te maken, of een oogmerk te bereiken. Organiek, organisch, met organen voorzien, bewerktuigd, levend, bezield. Organisateur, Fr., iemand, die eenen staat regelt, eene orde sticht. Organisatie, organisation, Fr., de wijs, waarop een ligchaam, met betrekking tot de werktuigen der zinnen en der gewaarwording, zamengesteld is, b.v.: de organisatie des menschelijken ligchaams, de bewerktuiging van het menschelijke ligchaam. De organisatie der planten, de zamenvoeging, zamenstelling der planten. De organisatie des staats, de vorming, de inrigting des staats. Organiseren, de werktuigen der zinnen en gewaarwordingen vormen, zamenstellen; figuurl. eenen staat organiseren, denzelven inrigten, hem zijne behoorlijke gesteldheid geven; zich organiseren, zich vormen, zich, in opzigt tot de werktuigen der zinnen en gewaarwordingen, meer en meer ontwikkelen. Het verleden deelw. is geörganiseerd. Organismus, de organische bouw of zamenhang van de leden eens geheelen, het buizen- en vatenstelsel
anoniem - 17 februari 2016

8

4 Thumbs up   9 Thumbs down

orgaan


Onderdeel van het lichaam, dat uit verschillende soorten weefsel bestaat; ieder orgaan heeft een bepaalde functie
Bron: www.dokterdokter.nl

9

3 Thumbs up   8 Thumbs down

orgaan


 • ( biologie ) onderdeel van het organisme , samengesteld uit weefsels die één of meerdere specifieke functies vervullen, en een macroscopisch of microscopisch afzonderlijk geheel vormt
 • inste [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  10

  2 Thumbs up   7 Thumbs down

  orgaan


  Deel van een uit vele delen opgebouwd geheel met een eigen specifieke functie.
  Bron: kennisconsult.nl

  11

  2 Thumbs up   7 Thumbs down

  orgaan


  Def.: deel van een taxon of van een taxon in een bepaald ontwikkelingsstadium dat door zijn bouw, samenstelling en/of functie te onderscheiden is van de overige delen. Toelichting: Deel van een levend wezen (plant of dier), dat door zijn bouw enz. voor een bepaalde verrichting dient. Voorbeelden zijn 'hart','snavel' en 'eierdooier'.
  anoniem - 17 februari 2016

  << Orford orgaandonatie >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen