Betekenis nazorg
Wat betekent nazorg? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord nazorg. Je kunt ook zelf een definitie van nazorg toevoegen.

1

11   0

nazorg


Alle zorg-, hulp- en/of dienstverlening die geleverd wordt ter ondersteuning, begeleiding of nacontrole van mensen na een (ingrijpende) gebeurtenis of na een behandeling, zoals na een ramp, ziekenhuis [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

2

7   0

nazorg


nazorg is het geheel van controleren, beheren en onderhouden en zo nodig vervangen van de aangebrachte isolatie- en controlemaatregelen, teneinde de kwaliteit van een bodemsanering en daarmee de berei [..]
Bron: aquo.nl

3

3   0

nazorg


Een periode die direct het BDSM -spel opvolgt, wanneer de psychologische of fysieke behoeftes worden behandeld die ontstaan als gevolg van het spel. Soms wordt het beschreven als het "beste deel" van [..]
Bron: subsandmasters.com

4

2   0

nazorg


Diensten die (contractueel) nog door de leverancier moeten worden verricht nadat een apparaat, product, programma enz. reeds is geleverd en geïnstalleerd.
Bron: kennisconsult.nl

5

2   0

nazorg


zorg voor weidevogels in Nederland
Zoeken , vinden en markeren en beschermen van nesten en eieren van weidevogels. Door dit te doen tussen maart en juli worden vele weidevogels gered. Er wordt voorkomen dat door bijvoorbeeld landbouwwerkzaamheden nesten verloren gaan.
André - 25 juni 2017

6

1   0

nazorg


Een behandeling Orthomanuele Diergeneeskunde wordt altijd gevolgd door nazorg. Afhankelijk van de patiënt, de aard van de aandoening en de behandeling kan de nazorg bestaan uit: een bewegingsadvies, oefentherapie, een ergonomisch advies, en/of een afspraak voor telefonische controle.
Bron: kreupeldier.nl

7

1   0

nazorg


Het is verstandig om elke drie tot zes maanden uw prothese(n) te laten controleren. De tandarts besteedt bij deze controles aandacht aan de gezondheid van het tandvlees, de staat van het kaakbot rondo [..]
Bron: biocomp.eu

8

1   0

nazorg


Controle-onderzoek na een behandeling of ingreep bij de arts.  Enkele dagen na het plaatsen van het implantaat wordt bijvoorbeeld de genezing van de wond nagekeken.
Bron: implantsforlife.com

9

1   0

nazorg


De dienstverlening door de verzekeringstussenpersoon (a) met betrekking tot verzekeringen die via zijn intermediair tot stand zijn gekomen en (b) overige verzekeringen die tot zijn portefeuille (zijn [..]
Bron: verzekeruzelf.nl

10

0   3

nazorg


zorg die geleverd wordt ter ondersteuning, begeleiding of nacontrole van mensen na een (ingrijpende) gebeurtenis of na een behandeling, bijvoorbeeld na een ramp, ziekenhuisopname, overlijden van een d [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

Betekenis van nazorg toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Nabije Nabila >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen