Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   1

o.b.v


Ouderlijke Boedelverdeling
Ouderlijke boedelverdeling als bedoeld in artikel 4:1167 BW (oud). Schenk- en erfbelasting, waardering.
Margriet - 5 juli 2019

0   0

banier


Exodus17 :15 toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. Hij riep uit : de hand van de Here beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Lees vers vanaf vers 8
Suus K - 5 juli 2019

0   0

Groene zeep


Groene zeep is helemaal niet groen. Een stukje zeep is gedroogde zeep. Groene zeep is zeep die niet verder is ingedikt, gedroogd, oftewel: jonge zeep.
Karel - 5 juli 2019

0   1

gauw


" eerder ; makkelijker " ; voorbeeld : " ik grijp gauw naar iets goedkopers in de supermarkt dan naar dat merkproduct. "
wim - 5 juli 2019

2   0

horige


Blanke slaaf.,
Die bij het land (grond hoorde van de landheer.
(Elite van die tijd).
Moderne vorm ervan is de belasting slaaf,
Deze wordt beschermd door de staat (vorm van landheer)
Joop - 5 juli 2019

1   0

Curatele


Geestelijk in war en daardoor onder toezicht komen van een instantie of vertegenwoodiger uit de familie of beide. Personen die misbruik maken b.v schuldenmaken, drank drugsmisbruik en of geestelijk helemaal in de war zijn en niet meer
fatsoenlijk kunnen omgaan met b.v GELD DRANK OF GEESTELIJK ZIEK.
Chefara - 5 juli 2019

0   0

ijdel


ijdel,geen bekommernissen voor anderen voelen, voor eigen zak vullen,met leugens de mensen misleiden ,voor eigen bestwil zorgen,valse beloftes inbrengen tegen de mensheid.Groothheidswaanzin,Weinig of geen daaden uitvoeren, voor de mensheid..Gods Geboden,Zweer niet ijdel.
Beeckee Norbert - 5 juli 2019

0   0

jantje


Een jantje betekent 3-0 in de FIFA wereld (game) en dan heb je automatisch verloren, niet iedereen houd zich eraan gezien het feit dat het niet officieel is, het is een regel die je vooraf bespreekt met je tegenstander.
Je hebt ook een pietje en dat is in de eerste 5 minuten scoren, dan heb je ook automatisch verloren.
Tristan - 5 juli 2019

0   1

Wiklicher Geheimrat


De term "Geheimrat" heeft een tweeledige betekenis. In de panorama's uit 1935 staat in de stukken die geschreven worden door Bertita Harding, dat Elisabeth van Oostenrijk niet meer mee mocht regeren, op het moment dat de regering een "Geheimrat" werd. Maar de schilder Franz von Stuck kreeg bijvoorbeeld de titel van "Geheimrat" . Het slaat dus op een soort regering, maar ook op de leden die erin plaatsnemen.
Antonia Freling - 5 juli 2019

0   0

CRC


Clinical Research Coordinator: conducts clinical trials in the medical world. They are responsible for ensuring these trials are conducted in an ethical manner, using what is referred to as good clinical practice. Clinical research coordinators are 'the organizers' in the research lab. They enable quality clinical trials to be completed with selected subjects, organized information, and accurate reports.
Edna van Steensel - 5 juli 2019

0   0

geïnteresseerd


Als je over iets meer wilt weten. Zoals als je docent zegt: Ik heb Balenciaga's gisteren gekocht en jij vraagt door dan ben je geïnteresseerd in dat onderwerp
Noëlle(Noel) - 5 juli 2019

0   0

bruh


bruh kan iets grappigs zijn maar ook als iets dom is bijv. als Demi zegt:'er zwemmen haaien in de maas'. jij:' bruh'.
anoniem - 5 juli 2019

1   0

al dan niet


https://www.languagelab.nl/stijlgids/al-dan-niet

Al dan niet is een formele Nederlandse constructie met (afhankelijk van de context) sterk uiteenlopende betekenissen. U moet dus goed weten welke betekenis al dan niet in de Nederlandse zin heeft, voor u kunt gaan vertalen. Mocht dit niet lukken, volgt u dan het vertalers-adagium: When in doubt, leave it out.
anoniem - 5 juli 2019

1   0

cya


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Amber - 5 juli 2019   NSFW / 18+

1   0

Jinne


De naam Jinne heeft als betekenis : Verborgen uit het zicht. Het kan ook afgeleid zijn van Ine of Ene die weer een andere betekenis dragen.
Jinne - 5 juli 2019

1   0

polarisatie


Polarisatie betekent ontwrichting ontkennen van oorsprong en afkomst religie van een gemeenschap. Het tegen gaan en ontkennen van afkomst. Soort ontwrichting van gemeenschap.
Chefara - 5 juli 2019

0   0

Boreaal


Boreaal is een plaatsaanduiding voor het Noordwesten van Europa. Het is dus een plaatsaanduiding zonder de associatie van 'blank' die er in de Algerijnse oorlog was van tientallen jaren geleden.
Roelof - 5 juli 2019

0   0

coulance


Vaak wordt gezegd dat iets "uit coulance" vergoed wordt terwijl het onder fabrieksgarantie valt. In dat geval heeft men recht op vergoeding en is het woord coulance (soepelheid) niet aan de orde.
Wilhelmina - 5 juli 2019

0   0

Shuffelen


Nederlandse naam voor het spelen van shuffleboard, een spel dat lijkt op curling en sjoelen. Shuffelen is een spel voor teams van 2 of 4 personen waarbij het de bedoeling is dat je je tegenstander verhindert om te scoren door je schijven in de gemarkeerde velden aan de andere zijde van het veld te spelen. Met een gevorkte stok (de CUE genoemd) worden de schijven over het veld gespeeld. Het doel is om, ondanks de acties van je tegenstander, zoveel mogelijk punten te halen.
Er zijn 4 schijven die om en om worden gespeeld. Eerst geel, dan grijs. De bedoeling is je eigen schijf in een puntenvak te spelen waarbij je tegelijkertijd probeert een of meer schijven van je tegenstander van de baan te spelen of , liever nog, in “de keuken”= -/-10 punten. Scoren doe je door je schijf binnen een puntenvak te spelen. De schijf moet vrij in het vak liggen om te scoren (dus geen lijn raken). Winnaar is degene die het eerst het aantal afgesproken punten heeft behaald.
Danielle - 3 juli 2019

0   3

Bouncerate


De bouncerate staat voor het percentage bezoekers dat de website verlaat zonder dat de bezoeker doorklikt naar een andere pagina op dezelfde website.
LuukH87 - 25 juni 2019

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10