Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   0

schaarste


Een dringend, cruciaal tekort aan een hulpbron of aan benodigde middelen. Een gebrek, een toestand waarbij de vraag naar of nood aan iets (meestal levensmiddelen of essentiële basisproducten) veel groter is dan het beschikbare aanbod.

Wanneer iets schaars is, zal de prijs ervan meestal ook omhoog gaan.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

transcriptie


Het omzetten van gesproken taal in geschreven tekst, het neerschrijven/intypen van wat er gezegd wordt.

Transcriptie gebeurt tegenwoordig meestal digitaal, en kan zowel in realtime als door het beluisteren van opnames gebeuren. Transcripties zijn soms vereist bij processen voor een rechtbank of discussies in een parlement, maar worden ook gebruikt om spraakherkenningstechnologie te 'trainen'.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

triage


Het sorteren, rangschikken of selecteren en categoriseren van dingen, mensen of concepten. Het opdelen van verschillende elementen uit een grotere, ongeordende groep in verschillende categorieën om zo orde te scheppen en een duidelijk overzicht te krijgen.

In de medische wereld bedoelt met met triage soms ook wel: de eerste beoordeling van de verschillende patiënten om uit te maken hoe ernstig ze eraan toe zijn en waar of wanneer ze het beste geholpen moeten worden.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

rigiditeit


Stijfheid, strakheid, wordt gezegd van wat niet buigzaam is of hard aanvoelt.

In de figuurlijke zin bedoelt men met rigiditeit het onvermogen of de onwil om zich flexibel op te stellen, om laks of meegaand te zijn. Niet in staat om zich aan te passen.
martijnver - 21 augustus 2019

1   1

rigoureus


Zeer nauwkeurig en zorvuldig. Heel streng, de regels of richtlijnen letterlijk en onverbiddelijk toepassend, zich zeer onbuigzaam of onminzaam opstellend. Een radicale positie aannemend met betrekking tot te volgen regels.
martijnver - 21 augustus 2019

1   1

brexit


De keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen (neologisme en samentrekking van 'Britain' en 'exit').

In 2016 kreeg de bevolking van het Verenigd Koninkrijk via een referendum (een volksraadpleging) de mogelijkheid om voor of tegen de uitstap uit de Europese Unie te stemmen.

Uiteindelijk werd een keuze gemaakt om door te gaan met de uitstap, waarna de Britse regering formeel de procedure in gang heeft gezet en onderhandelingen heeft opgezet met Europese leiders over de modaliteiten van de uitstap, alsook de verdere (handels-)relaties.
Zo moet er een keuze gemaakt worden over de mogelijkheid tot vrij handelsverkeer tussen het VK en de EU.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

cruciaal


Zeer belangrijk, essentieel, niet weg te denken.

Wanneer iets cruciaal is, hebben we het over iets wat van elementair belang is, wat een sleutelrol speelt bij het verdere verloop van de zaken of waar rekening mee moet worden gehouden bij het nemen van verdere beslissingen.

Het tegenovergestelde van iets cruciaals is iets banaals, futiels of marginaals.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

down to earth


Een Engelse uitdrukking die vertaald kan worden als 'met de voeten op de grond'.

Iemand die down to earth is, toont voldoende zelfinzicht, is nuchter en realistisch, heeft geen grootse plannen noch een te positief zelfbeeld.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

diversiteit


Verscheidenheid, het bestaan van verschillen tussen verschillende elementen of onderdelen van een groep of geheel.

In een sociologische of maatschappelijke context betekent diversiteit de verscheidenheid aan culturele, seksuele en etnische identiteiten binnen een groep mensen of een maatschappij.

Wanneer een maatschappij gekenmerkt wordt door een groot aantal verschillende religies, nationaliteiten, seksuele geaardheden en socio-economische klasses, spreekt men van diversiteit.
martijnver - 21 augustus 2019

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10