Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   0

Gerda


Gerda betekend ook
Strijdvaardig, in de zin van hoe moeilijk je het ook soms hebt je er altijd voor vecht om het beste uit het leven te halen.
Gerda - 14 juli 2019

0   0

solidariteit


Is gewoon door sommige mensen bedacht om een probleem voortkomen of om op te lossen door gezamenlijk iets bijdragen. Zonder nadere toelichting.
anoniem - 14 juli 2019

0   0

bruh


Bruh is altijd heel goed te gebruiken bij ongemakkelijke stiltes, bijv. Als je in de klas zit en de leraar vraagt iets en je weet het antwoord niet: BRUH!
Tommy Barkema - 14 juli 2019

0   0

HC


Highclass betekent dat je denkt dat je veel beter bent dan andere mensen dat je alles beter kan. Ze denken dat ze helemaal van boven staan
Samira - 14 juli 2019

0   0

Zenze


Nu is het zense AFGELOPEN
Wordt gebruikt in zuid-limburg als kinder stout zijn en doorgaan of als er teveel geld is uitgegeven
Sylvia - 14 juli 2019

1   0

EZ


Echt zo

'Echt zo' kan worden gebruikt om te zeggen dat je het eens bent met iemand bij voorbeeld. Deze afkorting word vaak gebruikt in het Nederlands.
Rafael - 13 juli 2019

0   1

duelleerpistolen


Het kenmerk van duelleerpistolen is dat ze een gladde loop hebben dus geen trekken en velden en dat ze geen vizier/keep hebben. Dit om te voorkomen dat ze te nauwkeurig schoten.
André - 13 juli 2019

1   0

Guap


Guap is geld
Dinero is geld in het spaan
Guapo/Guapa is knap in het Spaans
Guap - 11 juli 2019

0   0

Guap


Guap betekent geld in straattaal.

Het nieuwe nummer van Boef met Dopebwoy heet: GUAP
Een tekst gaat als volgt:
"Sorry, maar ik ben verliefd op guap"

Wat betekent: Sorry, maar ik ben verliefd op geld.
Op wat? Op guap (op geld!)

Andere straattaal woorden voor geld zijn: Cash, money, doekoe
Guap - 11 juli 2019

0   2

ruifel


AANVULLING bij 25 juni 2019.
Om bij het opscheppen te vermijden dat wortels enz. geschonden worden, eindigen de tanden van een (nieuwe) ruifel op een ronding.
Omer Vandeputte 9 juli 2019
Omer Vandeputte - 11 juli 2019

2   0

marie


Marie stamt af van Maria. Maria was heel mooi, lief, leuk, grappig, tof en vooral stoer. Toen haar zoon geboren werd ging iedereen haar nog veel meer liefhebben. Dus iedereen die Marie noemt is heel mooi, lief, leuk, grappig, tof en vooral stoer.
Sophie Van Thareo - 11 juli 2019

0   0

t.k.n.


Ter koninklijke naam

T.k.n. betekent Ter Koninklijke Naam. Dit wordt in formele brieven aan boeven en koningen gebruikt, boeven omdat koningen of koninginnen ook stelen van hun volk, wat zeer hinderlijk is volgens het Driestar College te Gouda.
Het wordt ook gebruikt bij introducties waar het koninklijk echtpaar aan komt wandelen.
Tim - 11 juli 2019

0   1

Wet van Murphy


De Imperfectie van de mens zal hem vroeg of laat achterhalen !

Daarbij komt ook nog dat toeval niet bestaat!
Alles heeft een eerdere oorzaak.

Het is zoiets als op de Verkeerde tijd op de Verkeerde plek zijn.
Herman Blokland - 11 juli 2019

0   0

Armageddon


Armageddon is: Openbaring 16: vanaf vers 14: en ze gaan uit tot de koningen van de gehele bewoonde aarde, om hen te vergaderen tot de oorlog van de grote dag van god de almachtige. En ze vergaderden hen tot de plaats die in het Hebreeuws Har-magedon wordt genoemd. De gehele aarde als slagveld. Mattheus 24: vanaf vers 37. 2 Petrus 3: vers 7, Maar door het zelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen!
Anne van Urk - 11 juli 2019

2   0

Vondelmolen


vondelmolen: zou kunnen betekenen een molen nabij een bruggetje over een sloot.
'vondel' als een nevenvorm van 'vonder': d.i. losse brug (meestal een enkele plank) over een sloot, cit. Van Dale
willy helsen - 11 juli 2019

1   0

Marcel Rademakers


Marcel Rademakers (Mark Meekers) is eveneens kunstschilder. Hij was medestichter van de internationale groep Lumen Numen en stichter van de int. groep Fusion (Frankrijk). Hij hield 150 tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Kleur en licht (fysiek en spiritueel) zijn de hoofdthema's van zijn werk. Visuele poëzie vormt de brug tussen zijn literair en zijn beeldend werk.
Mark Meekers - 11 juli 2019

2   1

karma


Het determinisme lotsbepaling en doemdenken voorbestemming fatalisme en het noodlot het oordeel en de predestinatie maledictie de voorbeschikking. Het doet je denken aan het oude volksgeloof en wicca en satanskerk en niet te vergeten para-abnormalen. Ik geloof niet in het lot. Het zijn vaak de goede mensen bij wie misbruik van vertrouwen is gemaakt, en misbruik van goedheid, en is dat een straf of vergelding. Dat je wanbedrijf krijgt aangedaan terwijl je iets goeds deed. Dingen die je van anderen onder beheer hebt verspillen en opmaken en verkwisten. Opsporing verzocht zegt ook niet tegen de target slachtoffer dat het z"n noodlot is en het is gevictimblame om er zelf maar niet mee te zitten. Zo kun je vrij aan misdrijven doen. Waarom het kwaad goede mensen treft Elisabeth Kubler Ros. .
T>huisman - 5 juli 2019

2   0

Importquote


een importquote is een quote waarin je een grap maakt over import bijvoorbeeld "haha stroopwafels zijn lekker" zegt de japanner
haha cool - 5 juli 2019

0   0

Hazard management


het beleid om schade bij natuurrampen te voorkomen, noem j hazard management. in het Nederlands rampenbestrijding bestaat uit drie onderdelen
anoniem - 5 juli 2019

1   1

beroepshouding


Beroepshouding is een gedraag over de persoonlijkheid of identiteit hoe die persoon naar elkaar toe om gaan zowel in jouw omgeving zelf als op jouw werk .
Masli van Harskamp - - 5 juli 2019

0   0

Desavoueren


Ondermijning van respectievelijk afbreuk doen aan het gezag van een individu. (In het verleden veel gebruikt in de militaire hierarchie.)
H.Eersteling - 5 juli 2019

2   0

MLG


Dat betekent: Major League Gamer
En het wordt vaak gebruikt in memes
Dat zijn een soort van internet gekkies
Maar dan internationaal
ANONIEM - 5 juli 2019

0   0

Moraal


Sociaal gedrag niet asociaal in de maatschapij . Ook op zedelijk gebied manieren volgens leven, volgens bepaalde regels. Leven op een wijze die niet tegen de samenleving ingaat.
Chefara - 5 juli 2019

0   0

Melig


als je appel een beetje zacht is.
''Mijn appel is een beetje melig''

Als je zelf, of met een groep makkers moet lachen om absoluut helemaal niks

''Ik ben veel te melig hiervoor *insert laugh*''
RonsterBoy50 - 5 juli 2019

0   1

o.b.v


Ouderlijke Boedelverdeling
Ouderlijke boedelverdeling als bedoeld in artikel 4:1167 BW (oud). Schenk- en erfbelasting, waardering.
Margriet - 5 juli 2019

0   0

banier


Exodus17 :15 toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. Hij riep uit : de hand van de Here beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Lees vers vanaf vers 8
Suus K - 5 juli 2019

0   0

Groene zeep


Groene zeep is helemaal niet groen. Een stukje zeep is gedroogde zeep. Groene zeep is zeep die niet verder is ingedikt, gedroogd, oftewel: jonge zeep.
Karel - 5 juli 2019

0   1

gauw


" eerder ; makkelijker " ; voorbeeld : " ik grijp gauw naar iets goedkopers in de supermarkt dan naar dat merkproduct. "
wim - 5 juli 2019

1   0

horige


Blanke slaaf.,
Die bij het land (grond hoorde van de landheer.
(Elite van die tijd).
Moderne vorm ervan is de belasting slaaf,
Deze wordt beschermd door de staat (vorm van landheer)
Joop - 5 juli 2019

0   0

Curatele


Geestelijk in war en daardoor onder toezicht komen van een instantie of vertegenwoodiger uit de familie of beide. Personen die misbruik maken b.v schuldenmaken, drank drugsmisbruik en of geestelijk helemaal in de war zijn en niet meer
fatsoenlijk kunnen omgaan met b.v GELD DRANK OF GEESTELIJK ZIEK.
Chefara - 5 juli 2019

0   0

ijdel


ijdel,geen bekommernissen voor anderen voelen, voor eigen zak vullen,met leugens de mensen misleiden ,voor eigen bestwil zorgen,valse beloftes inbrengen tegen de mensheid.Groothheidswaanzin,Weinig of geen daaden uitvoeren, voor de mensheid..Gods Geboden,Zweer niet ijdel.
Beeckee Norbert - 5 juli 2019

0   0

jantje


Een jantje betekent 3-0 in de FIFA wereld (game) en dan heb je automatisch verloren, niet iedereen houd zich eraan gezien het feit dat het niet officieel is, het is een regel die je vooraf bespreekt met je tegenstander.
Je hebt ook een pietje en dat is in de eerste 5 minuten scoren, dan heb je ook automatisch verloren.
Tristan - 5 juli 2019

0   1

Wiklicher Geheimrat


De term "Geheimrat" heeft een tweeledige betekenis. In de panorama's uit 1935 staat in de stukken die geschreven worden door Bertita Harding, dat Elisabeth van Oostenrijk niet meer mee mocht regeren, op het moment dat de regering een "Geheimrat" werd. Maar de schilder Franz von Stuck kreeg bijvoorbeeld de titel van "Geheimrat" . Het slaat dus op een soort regering, maar ook op de leden die erin plaatsnemen.
Antonia Freling - 5 juli 2019

0   0

CRC


Clinical Research Coordinator: conducts clinical trials in the medical world. They are responsible for ensuring these trials are conducted in an ethical manner, using what is referred to as good clinical practice. Clinical research coordinators are 'the organizers' in the research lab. They enable quality clinical trials to be completed with selected subjects, organized information, and accurate reports.
Edna van Steensel - 5 juli 2019

0   0

geïnteresseerd


Als je over iets meer wilt weten. Zoals als je docent zegt: Ik heb Balenciaga's gisteren gekocht en jij vraagt door dan ben je geïnteresseerd in dat onderwerp
Noëlle(Noel) - 5 juli 2019

0   0

bruh


bruh kan iets grappigs zijn maar ook als iets dom is bijv. als Demi zegt:'er zwemmen haaien in de maas'. jij:' bruh'.
anoniem - 5 juli 2019

1   0

al dan niet


https://www.languagelab.nl/stijlgids/al-dan-niet

Al dan niet is een formele Nederlandse constructie met (afhankelijk van de context) sterk uiteenlopende betekenissen. U moet dus goed weten welke betekenis al dan niet in de Nederlandse zin heeft, voor u kunt gaan vertalen. Mocht dit niet lukken, volgt u dan het vertalers-adagium: When in doubt, leave it out.
anoniem - 5 juli 2019

1   0

cya


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Amber - 5 juli 2019   NSFW / 18+

1   0

Jinne


De naam Jinne heeft als betekenis : Verborgen uit het zicht. Het kan ook afgeleid zijn van Ine of Ene die weer een andere betekenis dragen.
Jinne - 5 juli 2019

1   0

polarisatie


Polarisatie betekent ontwrichting ontkennen van oorsprong en afkomst religie van een gemeenschap. Het tegen gaan en ontkennen van afkomst. Soort ontwrichting van gemeenschap.
Chefara - 5 juli 2019

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10