Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   0

robuust


Wat zeer stevig, krachtig of sterk is, wat niet zomaar stuk kan gaan. Niet broos of kwestbaar, maar degelijk ontworpen of gebouwd en bestand tegen schade of slijtage.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

Schaarste


Een dringend, cruciaal tekort aan een hulpbron of aan benodigde middelen. Een gebrek, een toestand waarbij de vraag naar of nood aan iets (meestal levensmiddelen of essentiële basisproducten) veel groter is dan het beschikbare aanbod.

Wanneer iets schaars is, zal de prijs ervan meestal ook omhoog gaan.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

transcriptie


Het omzetten van gesproken taal in geschreven tekst, het neerschrijven/intypen van wat er gezegd wordt.

Transcriptie gebeurt tegenwoordig meestal digitaal, en kan zowel in realtime als door het beluisteren van opnames gebeuren. Transcripties zijn soms vereist bij processen voor een rechtbank of discussies in een parlement, maar worden ook gebruikt om spraakherkenningstechnologie te 'trainen'.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

triage


Het sorteren, rangschikken of selecteren en categoriseren van dingen, mensen of concepten. Het opdelen van verschillende elementen uit een grotere, ongeordende groep in verschillende categorieën om zo orde te scheppen en een duidelijk overzicht te krijgen.

In de medische wereld bedoelt met met triage soms ook wel: de eerste beoordeling van de verschillende patiënten om uit te maken hoe ernstig ze eraan toe zijn en waar of wanneer ze het beste geholpen moeten worden.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

rigiditeit


Stijfheid, strakheid, wordt gezegd van wat niet buigzaam is of hard aanvoelt.

In de figuurlijke zin bedoelt men met rigiditeit het onvermogen of de onwil om zich flexibel op te stellen, om laks of meegaand te zijn. Niet in staat om zich aan te passen.
martijnver - 21 augustus 2019

1   0

rigoureus


Zeer nauwkeurig en zorvuldig. Heel streng, de regels of richtlijnen letterlijk en onverbiddelijk toepassend, zich zeer onbuigzaam of onminzaam opstellend. Een radicale positie aannemend met betrekking tot te volgen regels.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

brexit


De keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen (neologisme en samentrekking van 'Britain' en 'exit').

In 2016 kreeg de bevolking van het Verenigd Koninkrijk via een referendum (een volksraadpleging) de mogelijkheid om voor of tegen de uitstap uit de Europese Unie te stemmen.

Uiteindelijk werd een keuze gemaakt om door te gaan met de uitstap, waarna de Britse regering formeel de procedure in gang heeft gezet en onderhandelingen heeft opgezet met Europese leiders over de modaliteiten van de uitstap, alsook de verdere (handels-)relaties.
Zo moet er een keuze gemaakt worden over de mogelijkheid tot vrij handelsverkeer tussen het VK en de EU.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

cruciaal


Zeer belangrijk, essentieel, niet weg te denken.

Wanneer iets cruciaal is, hebben we het over iets wat van elementair belang is, wat een sleutelrol speelt bij het verdere verloop van de zaken of waar rekening mee moet worden gehouden bij het nemen van verdere beslissingen.

Het tegenovergestelde van iets cruciaals is iets banaals, futiels of marginaals.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

down to earth


Een Engelse uitdrukking die vertaald kan worden als 'met de voeten op de grond'.

Iemand die down to earth is, toont voldoende zelfinzicht, is nuchter en realistisch, heeft geen grootse plannen noch een te positief zelfbeeld.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

Diversiteit


Verscheidenheid, het bestaan van verschillen tussen verschillende elementen of onderdelen van een groep of geheel.

In een sociologische of maatschappelijke context betekent diversiteit de verscheidenheid aan culturele, seksuele en etnische identiteiten binnen een groep mensen of een maatschappij.

Wanneer een maatschappij gekenmerkt wordt door een groot aantal verschillende religies, nationaliteiten, seksuele geaardheden en socio-economische klasses, spreekt men van diversiteit.
martijnver - 21 augustus 2019

0   0

amalgaam


1) Een mengeling van verschillende zaken waarbij er geen duidelijk onderscheid bestaat tussen de verschillende componenten, een mengelmoes, een combinatie van verschillende elementen, factoren of omstandigheden. Een beetje van alles wat.

2) Een vaste, meestal zilverkleurige legering van kwik (Hg) en een of meerdere andere metalen zoals zilver. Werd vroeger courant gebruikt in de vulling gebruikt om gaatjes in de tanden te dichten, maar is tegenwoordig vervangen door andere legeringen zonder kwik vanwege de giftigheid daarvan.
martijnver - 20 augustus 2019

0   1

Skippen


Iets overslaan, iets wat gepland of voorzien was links laten liggen, ergens niet aan deelnemen of er niet op ingaan. Zich ergens van onthouden, bewust over iets heen kijken.

'Skippen' is afgeleid van het Engelse werkwoord 'to skip' en kan in het Nederlands als informeel taalgebruik of slang worden beschouwd.
martijnver - 20 augustus 2019

0   0

Random


Wat willekeurig, ongeordend, zonder doel is. Wat toevallig onstaat of voorvalt, waar geen voorbedachte rade of intentie bij betrokken is. Wanneer iets random is, vormt het niet het gevolg van een vooropgesteld plan of is het geen product van iemands intentie om een bepaalde richting uit te gaan.

Dit woord is ontleend uit het Engels.
martijnver - 20 augustus 2019

0   0

ludiek


Speels, op spelende, luchtige wijze, met een leuke inslag.

Wordt meestal gezegd wanneer een anders ernstige of serieuze zaak op een minder ernstige, speelse (maar positief onthaalde) manier benaderd wordt, bijvoorbeeld een creatieve, symbolische en vreedzame protestactie.
martijnver - 20 augustus 2019

0   0

witte donderdag


In het Christendom wordt de donderdag voor Goede Vrijdag (in de aanloop naar het paasfeest) Witte Donderdag genoemd.

Deze dag wordt gevierd met verschillende rituelen die sterk afhankelijk zijn van de religieuze stroming die men aanhangt en de streek of het land waarin men woont.

Traditioneel viert men het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn 12 apostelen op Witte Donderdag.
martijnver - 20 augustus 2019

0   1

Urgent


Wat spoed vereist, wat snel moet gebeuren, waar haast mee is gemoeid. Iets dat niet meer kan wachten, wat onmiddelijk behandeld of bekeken moet worden.

Synoniemen van urgent zijn: dringend, nodig, spoedeisend, dwingend.
martijnver - 19 augustus 2019

1   0

vlijtig


Met grote ijver, concentratie en toewijding voor iets. Zeer aandachtig, intensief en zonder onderbreking of afleiding ergens aan werken.
martijnver - 19 augustus 2019

1   0

wroeging


Een knagend en ongemakkelijk gevoel van spijt, schuldbesef of berouw of iets wat men (in het verleden) heeft gedaan of gezegd.

Wroeging is een onprettig gevoel dat zich meestal langzaam ontwikkelt en culmineert in uitingen van spijt (excuses aanbieden) of een poging om de aangerichte schade te remediëren.

Wroeging is, hoewel niet aangenaam, op zich een positief fenomeen, omdat het wijst op een (menselijk) vermogen om zich in te leven in de gevoelens van anderen.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

branding


1) De golven die op de kustlijn slaan, vooral wanneer de zee onstuimig of wild is.

2) De manier waarop een (consumptie-)product wordt aangeprijst, in de spotlights wordt gezet, wordt verkocht. Branding omvat veel verschillende aspecten, waaronder verpakking, reclame op televisie, internet, print en in de winkel, maar ook plaatsing in de winkel en doelgroepgerichte communicatie.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

DM (Twitter)


Een DM op Twitter is een Direct Message, een privébericht aan een andere gebruiker op Twitter dat door niemand anders gelezen kan worden.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

black friday


Black Friday is een marketingfenomeen dat oorspronkelijk in de Verenigde Staten bestond, maar vanaf het tweede decennium van de 21ste eeuw naar Europa en de rest van de wereld is overgewaaid.

Black Friday, in het Nederlands 'zwarte vrijdag', valt steeds op de dag na Thanksgiving. Winkels gaan dan speciaal extra vroeg open en geven uitzonderlijk grote kortingen om de start van het seizoen voor de kerstaankopen in te luiden. De kortingen zijn slechts beschikbaar op een beperkte voorraad producten, waardoor er vaak een grote drukte is bij de opening van de winkel om die voordelige producten als eerste te bemachtigen.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

domotica


Elektronica en elektronische toestellen die in huis worden gebruikt, evenals de ontwikkeling daarvan. Domotica omvat de automatisering en digitalisering van dagelijkse huishoudtaken en -processen, onder andere met (slimme) keukenrobots, ingebouwde sensoren en automatische temperatuur- en klimaatcontrole.

Domotica maakt in toenemende mate gebruik van (draadloze) internetverbindingen om gebruikers bijvoorbeeld controle te geven via smartphone of tablet.

Voorbeelden van domotica zijn alarmsystemen, slimme koelkasten, automatische klimaatcontrole en verlichtingssensoren.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

nihil


Een woord uit het Latijn dat zoveel betekent als: niets, nada, nul, zero. De afwezigheid van iets.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

Monarchie


Een monarchie is een staatsstructuur of -vorm waarbij aan het hoofd van de staat een monarch en een koninklijke familie staan. De machtsdrager, de vorst, verkrijgt zijn macht niet door verkiezing of strijd, maar erft die van de voorgaande generatie.

Zowel België als Nederland zijn monarchieën, maar in de praktijk ligt de uitvoerende macht in beide landen wel bij een democratisch verkozen meerderheid.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

nystagmus


Nystagmus is een medisch verschijnsel in de ogen, waarbij die op een karakteristieke wijze bewegen: eerst een trage beweging in één welbepaalde richting, en vervolgens een snelle, schokkerige beweging in de andere richting.

Nystagmus kan horizontaal, verticaal of circulair optreden. Meestal is dit verschijnsel een bijwerking van het gebruik van bepaalde medicatie, maar in sommige gevallen kan het eveneens gaan om een aangeboren of verworven aandoening.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

amorf


Wat geen vorm of (herkenbare) structuur heeft.

In de natuurkunde spreekt men van een amorfe stof wanneer de atomen of moleculen van die (vaste) stof geen kristallijne structuur hebben gevormd. Meestal is dit het geval wanneer de stof voorheen vloeibaar was, maar op zeer korte tijd is afgekoeld en zo een vaste stof is geworden. Op die manier krijgen de atomen of moleculen niet de kans om in de (energetisch betere) kristalstructuur te verbinden.

Omwille van hun bijzondere eigenschappen hebben amorfe stoffen tal van toepassingen in de industrie, chemie en bouwkunde.

Voorbeelden van amorfe stoffen zijn glas, paraffine en polystyreen.
martijnver - 19 augustus 2019

0   0

aangenaam


Wat we ervaren als fijn, prettig, goed of leuk. Wat ons plezier, vreugde of genot oplevert.

Mensen en dieren zoeken van nature naar aangename omstandigheden om in te vertoeven en vermijden onaangename situaties zo veel mogelijk.
martijnver - 19 augustus 2019

1   0

Inge


Inge is een Scandinavische meisjesnaam en is de alternatieve naam voor de Noorse god Freyr. Mogelijk hebben de Vikingen
in de jaren 780 - 1100 de naam Inge hier geïntroduseerd. Freyr was de god van de vruchtbaarheid en de oogst. Hij beheerste regen en zonneschijn en daarmee de natuurlijke groei op aarde. De boeren waren zeer positief over de "hand" van Freyr en Inge. De Drentse plaatsen Balinge, Mantinge,
Bruntinge en Eursinge eindigen daarom vermoedelijk op "inge"
Deze dorpen liggen in de Broekstreek en ontstonden voor of rond 1335.
H. Ruinemans Rzn - 18 augustus 2019

0   0

De Kolonie


De Kolonie Piksenweg 14 was de Eerste boerderij in1905 die is ontstaan door de ontginning van het veen door de fam Dennenboom, alle andere zijn er later bijgebouwd door de mensen die hielpen met het turf graven.
Dirk Jansen - 18 augustus 2019

0   0

Weerbaarheid


Geestelijk opkomen voor je zelf. Sterk zijn geestelijk en je grenzen stellen. B.V. tegen geestelijk gestoorde personen in je omgeving die je lastig vallen. Ik maak het ook mee. Het is een nachtmerrie.
Chefara - 18 augustus 2019

1   0

kuister


De betekenis van een kuister in het Leidse dialect is 'grote knikker', in het vroegere knikkerspel ook wel 'stuiter' of 'loet' genoemd.
Aad - 18 augustus 2019

2   0

universum


Het universum bestaat enkel voor de mens op aarde die, tot nu toe, weet heeft van het bestaan van de aarde en van het universum. Zonder de mens is er geen kennis van aarde of universum.
neerman fernand - 18 augustus 2019

1   0

tijd


Tijd = beweging,
Om beweging te creëren is energie noodzakelijk, dus geen energie is ook geen tijd. Zolang je leeft en er adem in je is, is er tijd, of, zolang de aarde in beweging is, is er tijd.
neerman fernand - 18 augustus 2019

1   0

Egaliseren


Gelijkmaken, effen of vlak maken, op gelijke hoogte stellen. Wanneer men dingen egaliseert komen ze op hetzelfde niveau, dezelfde hoogte te staan of liggen.

Synoniemen zijn: nivelleren, gelijkstellen, vlakmaken.
martijnver - 17 augustus 2019

0   0

dystopie


Een dystopie is een toekomstbeeld dat zeer pessimistisch is, een visie van een (toekomstige) wereld waarin alles verkeerd loopt en het leven minder aantrekkelijker is dan dat in de huidige wereld.

Het antoniem (tegenovergestelde begrip) van een dystopie is een utopie, een denkbeeldige ideale wereld waarin alles goed loopt.

Dystopieën vormen een geliefd onderwerp voor sciencefictionfilms en -boeken.
martijnver - 17 augustus 2019

2   0

DVD-RW


Een dvd is een digitale schijf die gebruikt kan worden om informatie mee op te slaan. De dvd wordt optisch gelezen en ziet er uiterlijk precies hetzelfde uit als zijn voorloper, de cd.

Een dvd-rw is specifiek type dvd, waarop verschillende keren nieuwe gegevens kunnen worden gebrand. De gebruiker heeft dus de mogelijkheid om, net zoals bij een harde schijf of een USB-geheugenstick, bestanden te wissen en te vervangen door nieuwe bestanden. Dvd-rw's worden overigens doorgaans onbeschreven verkocht.
martijnver - 17 augustus 2019

1   0

citeren


Iemands woorden letterlijk herhalen, iemand woord voor woord aanhalen. Wanneer je citeert, vermeld je daarbij steeds de persoon die de oorspronkelijke uitspraak heeft gedaan.

Je kunt zowel in mondelinge als geschreven vorm iemand citeren. Het geciteerde noemt men daarbij een citaat. Citeren doe je om te verwijzen naar een uitspraak, redenering of punt gemaakt door iemand anders om zo je eigen argumentatie of verhaal kracht bij te zetten.
martijnver - 17 augustus 2019

0   0

aanbetaling


Een bepaald bedrag dat betaald wordt voorafgaand aan de levering van goederen of diensten. Meestal maakt een aanbetaling deel uit van een grotere factuur, die in meerdere schijven verspreid over een bepaalde tijdsperiode betaald worden.

Door een aanbetaling te doen wordt het risico op wanbetaling en/of liquiditeitsproblemen voor de leverancier van de goederen of de diensten beperkt.
martijnver - 17 augustus 2019

0   1

Untermenschen


Iemand die willens en wetens het nodig heeft, meestal kwetsbare mensen, te vernederen, negatief in de vrienden -en familiekring neer te zetten. Deze untermens is meestal behept met narcistische gedragingen en psychopathologisch gedrag. Dat doen ze zó subtiel dat het niet te geloven is dát ze het doen. Maar achter het masker van super aardig , galant en zorgzaam , schuilt een gevaarlijk mens.untermenschen worden nooit anders meer.
Marianne Wilder - 17 augustus 2019

1   0

altruïsme


Een zeer grote vorm van empathie naar alles wat rond zich leeft. Meestal zijn dit zeer emotioneel geladen en sterk sociale personen. Zeer gevoelig voor emotionele spanningen om zich heen. Om een negatief geladen omgeving te voorkomen, proberen zij er steeds alles aan te doen om iedereen in hun leven gelukkig te maken en/of te houden, al kost deze inspanningen hun enorm veel energie en kracht. Het zijn mensen die zelf gelukkig worden als ze kunnen geven. Geduld, begrip en uithoudingsvermogen zijn enkele van hun grootste troeven. Hun inzicht en klare kijk op het leven en levenssituatie groeit met het ouder worden. Zij zijn filosofisch en zeer goede raadgevers.
Marianne B - 17 augustus 2019

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10