Betekenis fundamentalisme
Wat betekent fundamentalisme? Hieronder vind je 16 betekenissen van het woord fundamentalisme. Je kunt ook zelf een definitie van fundamentalisme toevoegen.

1

12 Thumbs up   4 Thumbs down

fundamentalisme


extreem geloof (zwaar orthodox)
Bron: blaucapel.nl

2

12 Thumbs up   8 Thumbs down

fundamentalisme


teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daarvan afwijkt, streng afwijzen
Bron: scholieren.com

3

9 Thumbs up   6 Thumbs down

fundamentalisme


 • een orthodoxe, anti-liberale godsdienstige richting Zijn die mensen aanhangers van het fundamentalisme ?
 • fundamentalisme (onzijdig)
 • Bron: nl.wiktionary.org

  4

  12 Thumbs up   9 Thumbs down

  fundamentalisme


  strenge interpretatie van een (religieuze) levensbeschouwing, die gekenmerkt wordt door het stellige geloof in onfeilbare en onopgeefbare waarheden; dit geloof gaat soms gepaard met uitingen van intol [..]
  Bron: thesaurus.politieacademie.nl

  5

  9 Thumbs up   7 Thumbs down

  fundamentalisme


  Zeer orthodoxe (= streng in leer) theologische richting in het christendom, de islam en andere godsdiensten.
  Bron: scholieren.com

  6

  8 Thumbs up   6 Thumbs down

  fundamentalisme


  Teruggaan naar de basis van het geloof en alles wat daar van afwijkt, streng afwijzen.
  Bron: scholieren.com

  7

  10 Thumbs up   8 Thumbs down

  fundamentalisme


  Met fundamentalisme wordt het begrip aangegeven, waarmee men teruggrijpt op normen en waarden zoals deze oorspronkelijk het meest bekend en vaak ook algemeen gebruikelijk waren. Ook wordt het toegepas [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  8

  7 Thumbs up   5 Thumbs down

  fundamentalisme


  Verlangen of terugkeer naar de wortels van een ideologie of geloof. Als zodanig is een fundamentalistische beweging een reactionaire beweging. Het doet opgang in verschillende stromingen van de Islam, [..]
  Bron: cultureelwoordenboek.nl

  9

  7 Thumbs up   5 Thumbs down

  fundamentalisme


  Letterlijk: teruggaan naar het fundament, een stroming binnen vele geloven, die het beter vindt om de waarheid te zoeken in de manier waarop bij de bron, de oorsprong daarmee werd omgegaan en die alle latere verandering daarvan afwijst. In heel veel gevallen is het niet eens zo moeilijk aan te tonen dat ook de fundamentalistische interpretatie een eigen uitleg is van de geschriften van een godsdienst. Fundamentalisten echter zijn zó verknocht aan hun interpretatie, dat redeneren en discussiëren meestal vrij vruchteloos blijft. Alle energie wordt er - soms op fanatische wijze - op gericht om te herstellen wat vroeger was.
  anoniem - 17 februari 2016

  10

  2 Thumbs up   1 Thumbs down

  fundamentalisme


  teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daarvan afwijkt, streng afwijzen
  Bron: scholieren.com

  11

  5 Thumbs up   5 Thumbs down

  fundamentalisme


  Funda Menta-lisme

  Funda betekent: Basis, Fundament.
  Mentalisme betekent met je geest, ( Mentaal ) overtuigd zijn van iets, en alles ernaartoe laten werken of er steeds naartoe redeneren.

  Zelfs de waarheid accepteren is een vorm van fundamentalisme, aangezien dat wat waar is, je fundament is en je ernaartoe redeneert. Fundamentalisme en waarheid liggen dicht bij elkaar. Alleen waarheid laat mensen vrij en fundamentalisme leidt tot slavernij. ( Haat, angst, religieuze regels die niet van deze tijd zijn enz..)
  Rachid - 5 februari 2016

  12

  4 Thumbs up   7 Thumbs down

  fundamentalisme


  De strenge interpretatie van een godsdienst die zich kenmerkt door religieuze onverdraagzaamheid. Oorspronkelijk was het de benaming voor een conservatieve beweging in het Amerikaans protestantisme in de 19e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog ontplooide de beweging zich vooral als een anticommunistische, evangelistische stroming vertegenwoordigd door [..]
  Bron: amnesty.nl

  13

  3 Thumbs up   6 Thumbs down

  fundamentalisme


  Het vasthouden aan de grondbeginselen van een historisch gesitueerd gedachtegoed
  Bron: volkabulaire.nl

  14

  3 Thumbs up   6 Thumbs down

  fundamentalisme


  Overdreven orthodoxie, een vaak anti-intellectuele tendens in de interpretatie van de kerkelijke leer.
  anoniem - 17 februari 2016

  15

  5 Thumbs up   9 Thumbs down

  fundamentalisme


  strikt willen leven volgens de regels van het geloof. Bijvoorbeeld islamitisch fundamentalisme.
  Bron: scholieren.com

  16

  3 Thumbs up   8 Thumbs down

  fundamentalisme


  Een groep gelovige mensen die bijvoorbeeld net zoals in Egypte alles willen doen om hun geloof hoog te houden.
  anoniem - 1 april 2014

  << fundament fundatio >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen