Betekenis determinisme
Wat betekent determinisme? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord determinisme. Je kunt ook zelf een definitie van determinisme toevoegen.

1

11   6

determinisme


De leer dat de mens in zijn handelen niet vrij is maar bepaald wordt door psychologische en fysiologische oorzaken, waardoor de vrije wil een illusie wordt. (F.A.S.)
Bron: verhoevenmarc.be

2

4   1

determinisme


Determinisme is de metafysische theorie die zegt dat alle gebeurtenissen bepaald zijn door mechanistische oorzaken. Determinisme staat recht tegenover metafysisch indeterminisme dat zegt dat minstens een deel van het menselijk gedrag te verklaren is door de vrijheid en verantwoordelijkheid van eenieder. - naar de alfabetische lijst -
Bron: nederlands.skepdic.com

3

4   1

determinisme


Filosofische leerstelling volgens welke alle gebeurtenissen in het heelal (dus ook en in het bijzonder de menselijke handelingen) geheel en al door voorafgaande omstandigheden worden bepaald.
Bron: cultureelwoordenboek.nl

4

4   1

determinisme


Defaitisme en determinisme verlammen de energie van de mens. Er is geen vrije wil. Het fatum, en het lot en de doem.. Het is een noodlotsleer, noodwendigheid waar zich men niets tegen verzetten kan dan dat dit herleid worden in gebeurtenissen die er aan vooraf zijn gegaan. Ook in de astrologie is het toekomstvoorspellen fatalistisch van aard en dat men zich daar niet tegen verzetten kan. Het karma of het onoverkomelijke lot wat herleid kan worden tot gebeurtenissen die er aan vooraf zijn gegaan. Hier op zou de mens geen invloed op hebben. Het is het tegenovergestelde van de vrije wil. De noodlotsleer en het determinisme is een van het doemdenken. Dat de mens geen vrije wil en geen keus heeft. De moderne astrologie heeft hier weer een andere kijk op.
T.Huisman - 23 februari 2016

5

4   3

determinisme


Determinisme is een filosofisch concept dat stelt dat elke gebeurtenis of stand van zaken veroorzaakt is door eerdere gebeurtenissen volgens de causale wetten die de wereld regelen en beheersen. Bij e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

3   3

determinisme


De Sapir-Whorfhypothese (ook wel de hypothese van linguïstische relativiteit genoemd) stelt dat de specifieke taal die we spreken invloed heeft op de manier waarop we denken over de werkelijkheid. Zo [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

2   4

determinisme


(engels: determinism) Leer die ervan uitgaat dat alle wilshandelingen het gevolg zijn van oorzaken die een zo sterk bepalende invloed hebben dat er geen andere handeling mogelijk is, of dat er nog wel sprake is van een vrije wil, in die zin dat men niet onder dwang handelt. Volgens het determinisme zijn alle gedragshandelingen en gebeurtenissen, vo [..]
Bron: aat-ned.nl

8

2   4

determinisme


De principiële aanname dat alle psychische verschijnselen herleid kunnen worden tot dieperliggende oorzaken. In zijn dynamische denkwijze benadrukt Freud dat psychische verschijnselen "o [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

9

3   9

determinisme


De opvatting dat alles in de wereld wordt gestuurd door een hogere macht.
Bron: kennisconsult.nl

Betekenis van determinisme toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Dianetics deport >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen