Betekenis collectieve sector
Wat betekent collectieve sector? Hieronder vind je 16 betekenissen van het woord collectieve sector. Je kunt ook zelf een definitie van collectieve sector toevoegen.

1

12   3

collectieve sector


sector die bestaat uit overheden en overheidsinstellingen, die de productie van (quasi-)collectieve goederen en diensten voor hun rekening nemen, zoals onderwijs, gezondheidszorg maar ook uitkeringen.
Bron: scholieren.com

2

6   4

collectieve sector


De overheid (gemeentes, provincies en de Rijksoverheid), maar ook alle instellingen die zorgen voor de sociale verzekeringen (uitkeringen en ziektekosten). Het tegenovergestelde van de collectieve sec [..]
Bron: finler.nl

3

5   3

collectieve sector


Behalve de centrale overheid in Den Haag, de lagere overheden als provincies en gemeenten ook de sector sociale zekerheid.
Bron: scholieren.com

4

2   2

collectieve sector


overheidssector en sociale verzekeringssector sámen.
Bron: scholieren.com

5

2   2

collectieve sector


de publieke sector die de overheid, de instellingen van de sociale zekerheid (= de sociale fondsen) en de lagere overheden omvat.
Bron: scholieren.com

6

3   4

collectieve sector


Sector van een nationale economie waar de collectieve bestedingen worden gedaan en de collectieve voorzieningen in stand worden gehouden; kan worden verdeeld in drie subsectoren: centrale overheid, ov [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

7

0   2

collectieve sector


De collectieve sector bestaat uit de overheid en instellingen voor de sociale zekerheid.
Sam - 17 februari 2019

8

1   4

collectieve sector


overheid( Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en sociale  verzekeringsinstellingen.  Dit is de omschrijving die veelal voorkomt in economieboeken.  Ook wel publieke sector of overheid genoemd. Zie ook overheid, Sectoren van de economie Box en Quartaire sector BOX.  
Bron: home.wanadoo.nl

9

1   4

collectieve sector


de staat, het Rijk, de overheid.
Bron: scholieren.com

10

1   4

collectieve sector


overheid + stelsel van sociale zekerheid
Bron: blaucapel.nl

11

1   5

collectieve sector


is het totaal van de overheidssector (= overheid in ruime zin) en de sociale verzekeringssector. In de collectieve sector speelt het budgetmechanisme een belangrijke rol.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

12

1   5

collectieve sector


De collectieve sectorc bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen.
Bron: the-web-library.com

13

1   5

collectieve sector


bestaat uit de overheidssector en de instellingen die
Bron: scholieren.com

14

1   5

collectieve sector


voorzieningen waarvoor collectief voor wordt betaald en waar iedereen gebruik van mag maken à overheid en instellingen die sociale zekerheid uitvoeren.
Bron: scholieren.com

15

1   5

collectieve sector


Deel van de economie dat door de overheid gefinancierd wordt.
Bron: scholieren.com

16

1   5

collectieve sector


De collectieve sector is grotendeels gelijk aan de quartaire sector en bestaat uit de overheid en de instellingen die de sociale verzekeringen uitvoeren.
Bron: scholieren.com

Betekenis van collectieve sector toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< collectieve goederen complement >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen