Betekenis bedrog
Wat betekent bedrog? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord bedrog. Je kunt ook zelf een definitie van bedrog toevoegen.

1

3   6

bedrog


1. (c) Een door de wederpartij opgewekte dwaling, waarbij sprake is van opzet. Dit bedrog geeft de bedrogene gedurende vijf jaar recht de overeenkomst te vernietigen. 2. (s) Het op arglistige wijze opwekken van onjuiste voorstellingen bij een ander, zoals bij oplichting, verduistering of valsheid in geschrifte. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

2

4   7

bedrog


Bedrog, o. gmv. bedriegerij, bedriegelijke handeling; - plegen; een heilig -, bedriegerij om bestwil. *-, huichelarij.
Bron: dbnl.org

3

5   10

bedrog


het met kwade opzet misleiden van iemand Deze veelgeroemde wetenschappelijke publicatie berust op bedrog .
Bron: nl.wiktionary.org

4

2   8

bedrog


iets gemeens en oneerlijks
Voorbeeld: het bedrog van de [..]
Bron: www.muiswerk.nl

5

2   8

bedrog


Iemand trachten te bewegen een rechtshandeling te verrichten, door hem onjuiste mededelingen te doen of iets te verzwijgen. Een onder die omstandigheden verrichte rechtshandeling is vernietigbaar.
Bron: ariesadvocaten.nl

6

1   8

bedrog


een ander bewegen tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

7

1   9

bedrog


Bij bedrog is er sprake van een wilsgebrek bij de totstandkoming van een rechtshandeling. Een rechtshandeling vereist immers op grond van art. 3:33 B.W. (artikel 33 van boek 3 van het Nederlands Burg [..]
Bron: nl.wikipedia.org

Betekenis van bedrog toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< bedroefd bewaarloon >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen