Betekenis audit
Wat betekent audit? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord audit. Je kunt ook zelf een definitie van audit toevoegen.

1

38 Thumbs up   3 Thumbs down

audit


Een audit is een systematische en periodieke controle van een organisatie of bedrijf, en dan vooral van de boekhouding en jaarrekeningen.

Bij een audit kunnen verschillende aspecten of afdelingen van de organisatie worden doorgelicht om na te gaan welke dingen er minder goed lopen, zodat er maatregelen kunnen volgen om de gebreken op te lossen.

Er kan gekeken worden naar het functioneren van een afdeling (bv. de sales of human resources) of een facet van het bedrijfsproces (bv. efficiënt gebruik van middelen of kwaliteitsmanagement).

Vaak verwijst de term audit specifiek naar een doorlichting van de boekhouding, jaarrekeningen en andere financiële administratie door een boekhouder. Zo'n doorlichting kan bijzonder zinvolle informatie verschaffen over de financiële gezondheid van een bedrijf bij een overname of fusie.

Men spreekt van een interne audit wanneer die wordt uitgevoerd door iemand binnen de organisatie, en van een externe audit wanneer de auditor iemand extern is die volledig onafhankelijk handelt.

De auditor gaat verschillende factoren van het functioneren evalueren aan de hand van voorafbepaalde criteria. Een auditor kan zich richten op het proces of de resultaten.


Toen het management vermoedde dat er bedrijfsmiddelen verduisterd werden door het personeel, lieten ze een audit van de boekhouding uitvoeren. Uit die audit bleek dat er inderdaad systematisch gesjoemeld werd met facturen.
martijnver - 22 augustus 2018

2

20 Thumbs up   7 Thumbs down

audit


Een gestructureerde, planmatige (auditplan) wijze van controle en verificatie om te onderzoeken of de onderneming voldoet aan de zelf opgestelde eisen ter borging van de kwaliteit om te voldoen aan de eisen van de klant, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de op de onderneming, de processen en systemen van toepassingen nationale- en international (ISO)standaarden, EU wet- en regelgeving.

Interne audit: een eigen onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors
Externe audit: een onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors uit te voeren bij leveranciers en m.n. de kritische leveranciers van producten, materialen, middelen e/o halffabrikaten die een significantie bijdragen leveren aan de scope van de onderneming, het primaire proces en het secundaire (ondersteunende)processen.
Cross audit: eem onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors uit te voeren bij "zuster'/ dochter ondernemingen
C.I. audit: een onderzoek; initieel, controle, herbeoordelings onderzoek door een certificerende instelling (bijv. TUV, DNV, DEKRA, BSI, SGS, LLoyds ( RVA alleen voor ISO17025)
ruud lans - 6 januari 2015

3

18 Thumbs up   8 Thumbs down

audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: collegenet.nl

4

10 Thumbs up   7 Thumbs down

audit


z.nw. (bedrijfs-, veiligheids-, enz.)doorlichting, inspectie, controle
Bron: vindpunt.nl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

audit


de hei: een inspirerende plekonzinnig woord bedacht tijdens een management meeting op de hei. Betekent in feite weinig meer dan een kleinschalig lullig onderzoek. Als in: ‘op de hei zijn we na vijf dagen tot in de diepe uurtjes vergaderen tot de conclusie gekomen dat een audit naar de interne communicatie meer dan wenselijk is’
Bron: neologismen.nl

6

5 Thumbs up   8 Thumbs down

audit


Een procestoets of audit is een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van een organisatie, systeem, proces of product. Onderzocht wordt of de geldende eisen, standaards, wetgeving en dergelijke daadwerkelijk worden gevolgd en of de organisatie, het systeem, proces of product nog voldoet. In dit verband is de Auditor de onafhankelijke derde [..]
Bron: bcmacademy.nl

7

3 Thumbs up   6 Thumbs down

audit


controle van de organisatie van een bedrijf, bijvoorbeeld door middel van een onderzoek naar het functioneren van het bedrijf of processen of producten daarbinnen, of een accountantscontrole
Bron: anw.inl.nl

8

3 Thumbs up   7 Thumbs down

audit


au·dit [oːdit] (de; m; meervoud: audits) kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering
Bron: vandale.nl

9

2 Thumbs up   6 Thumbs down

audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: wallstreetweb.nl

10

5 Thumbs up   9 Thumbs down

audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: ondernemersunited.nl

11

2 Thumbs up   7 Thumbs down

audit


Auditeren of als toehoorder college volgen, zonder daarvoor studiepunten of een graad te behalen.
Bron: fulbright.nl

12

5 Thumbs up   12 Thumbs down

audit


Een audit is een onderzoek door een onafhankelijke partij om een opinie te geven over procedures, werkwijzen, enzovoort.
katrien - 28 augustus 2011

13

1 Thumbs up   8 Thumbs down

audit


Gebruikt voor:doorlichting
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

14

1 Thumbs up   9 Thumbs down

audit


Een audit wordt uitgevoerd om een organisatie te controleren. Dit kan een controle zijn van een bepaald proces, maar kan ook gaan om controle van financiële stukken zoals de jaarrekening van een bedrijf.


Er zijn verschillende audits, zoals de kwaliteitsaudit, waarmee je de kwaliteit van een product of dienst controleert.
Loraine - 9 augustus 2011

15

1 Thumbs up   11 Thumbs down

audit


Automated Data Input Terminal
Bron: 4umi.com

<< audiovisueel auscultatie >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen