Betekenis assurantië
Wat betekent assurantië? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord assurantië. Je kunt ook zelf een definitie van assurantië toevoegen.

1

10   2

assurantië


Verzekering, een overeenkomst waarbij een verzekerde persoon regelmatig (meestal maandelijks) premies betaalt aan een verzekeraar, die zich in ruil daarvoor ertoe verbindt om de verzekerde volledig te vergoeden en schadeloos te stellen, in het geval er schade of waardeverlies optreedt bij het verzekerde voorwerp.

Bij een assurantie of verzekering betaal je maandelijks een klein bedrag om vrijgesteld te worden van het (financiële) risico dat een bepaald voorwerp beschadigd zou raken, of dat er een andere situatie optreedt waarbij jij, jouw gezin of jouw bedrijf financiële verliezen moet verwerken.

Soms wordt met assurantie ook een verzekeringskantoor bedoeld.

Afkomstig van het Franse woord "assurance", wat tevens verzekering betekent.


Gelukkig had Tom een brandassurantie op zijn huis, zodat het verzekeringskantoor hem alle schade door het vuur volledig terugbetaalde.
martijnver - 7 oktober 2018

2

7   5

assurantië


Een overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partij tegen genot ener premie verbindt om deze schadeloos te stellen voor verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden. Een synoniem voor assurantie is verzekering.
Bron: ondernemersunited.nl

3

0   0

assurantië


Assurantie of verzekering is ene overeenkomst welke de verzekeraar
aan de verzekerde verbind om dezelve schadeloos te stellen wegens verlies schade of gemis van verwacht voordeel zoude kunnen lijden.
E.frenay - 6 mei 2019

4

5   5

assurantië


Zie: Verzekering.
anoniem - 17 februari 2016

5

2   6

assurantië


verzekering
Bron: anw.inl.nl

Betekenis van assurantië toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< assertiviteitstraining astap >>