Betekenis addendum
Wat betekent addendum? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord addendum. Je kunt ook zelf een definitie van addendum toevoegen.

1

31   6

addendum


Een toevoeging of bijlage bij een geschreven document (bv. boek, contract, agenda) waarin de voorgaande tekst verder wordt toegelicht of aangevuld, meestal door de auteur van het oorspronkelijke document.

Addendum komt van de Latijnse uitdrukking "addendum est", wat letterlijk betekent: "dat wat moet worden toegevoegd".

Het addendum bij een contract of een andere juridisch bindende overeenkomst, is een apart document waarin bijkomende informatie, voorwaarden, verplichten of rechten worden vermeld die niet in de oorspronkelijke overeenkomst voorkomen, maar wel van toepassing zijn op de verbintenis die wordt aangegaan.

Het addendum bij een boek wordt vaak gebruikt om tegenstrijdigheden toe te lichten, het bestaande werk aan te vullen of te verbeteren op grond van nieuwe informatie die sinds de publicatie van het werk bekend is geraakt. Dit gebeurt vooral wanneer het oorspronkelijke werk al gedrukt is en het dus te laat is om nog wijzigingen in de tekst aan te brengen.


Jan en Lies gaan een contract aan waarin staat dat Jan elke dag 20 dozijn verse eieren levert aan de winkel van Lies voor €3 per dozijn. Nadat het contract getekend is, beseft Lies dat het belangrijk is dat die eieren elke dag voor 8 uur 's ochtends geleverd worden. Lies stelt aan Jan voor om een addendum bij het contract te voegen waarin de levertijd wordt gespecificeerd. Als Jan de eieren op tijd levert, krijgt hij een bonus van €5. Zowel de bonus als de specifieke levertijd worden in het addendum vermeldt.
martijnver - 20 augustus 2018

2

19   10

addendum


Een addendum is een toevoeging aan iets. Addendi komen vaak voor bij contracten wanneer er bijvoorbeeld extra bepalingen of voorwaarden worden toegevoegd. Deze worden dan opgenomen in een addendum.
katrien - 31 augustus 2011

3

5   4

addendum


addendum: toevoeging, bijvoeging, additief, bijvoegsel, toevoegselopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

4

5   4

addendum


deel van een boek of document dat een aanvulling of een toelichting vormt op de tekst die daaraan voorafgaat; appendix; bijlage; bijvoegsel; toevoegsel; supplement
Bron: anw.inl.nl


Betekenis van addendum toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Addeline adder >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen