Betekenis Sociale zekerheid
Wat betekent Sociale zekerheid? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord Sociale zekerheid. Je kunt ook zelf een definitie van Sociale zekerheid toevoegen.

1

15   8

Sociale zekerheid


Sociale zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlij [..]
Bron: nl.wikipedia.org

2

0   0

Sociale zekerheid


de garantie van de overheid van bestaanszekerheid door een stelsel.
Bron: scholieren.com

3

4   8

Sociale zekerheid


De garantie van de overheid van bestaanszekerheid door een stelsel.
Bron: scholieren.com

4

4   8

Sociale zekerheid


werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en voorzieningen.
Bron: scholieren.com

5

3   8

Sociale zekerheid


Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

3   9

Sociale zekerheid


het stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid, het rechtsgebied van rechten en plichten terzake van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, enzsociaal [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

7

3   9

Sociale zekerheid


mensen die in financiële moeilijkheden komen kunnen een uitkering aanvragen op grond van een van de sociale wetten.
Bron: scholieren.com

8

1   8

Sociale zekerheid


Dit is de som van sociale verzekeringen (=werknemersverzekeringen en volksverzekeringen) plus de sociale voorzieningen.
Bron: finler.nl

9

2   9

Sociale zekerheid


Het is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Mensen die door verschillende omstandigheden in financiële moeilijkheden raken, kunnen een uitkering aanvragen op grond van één van de sociale wetten. [..]
Bron: scholieren.com

10

1   9

Sociale zekerheid


Het geheel van wettelijke maatregelen, dat tot doel heeft een zekere continuïteit in de bestedingsmogelijkheden van huishoudens te garanderen.
Bron: cbs.nl

11

1   9

Sociale zekerheid


Het geheel van wettelijke maatregelen, dat tot doel heeft een zekere continuïteit in de bestedingsmogelijkheden van huishoudens te garanderen.
Bron: kennisconsult.nl

12

1   10

Sociale zekerheid


heeft te maken met het solidariteitsbeginsel. Doordat de risico’s samen worden gedragen ben je zekerder.
Bron: scholieren.com

13

1   11

Sociale zekerheid


Wetten en regelingen die samen het stelsel van de sociale zekerheid vormen en voorzien in inkomensaanvullende en inkomensvervangende uitkeringen.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl


Betekenis van Sociale zekerheid toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< sociale vaardigheden Sociale-Netwerkanalyses >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen