Betekenis Segregatie
Wat betekent Segregatie? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord Segregatie. Je kunt ook zelf een definitie van Segregatie toevoegen.

1

27   8

Segregatie


Scheiding. Hoewel segregatie verschillende betekenissen heeft afhankelijk van de specifieke context, duidt het meestal op het (vaak kunstmatig) uit elkaar houden van verschillende bevolkingsgroepen op basis van ras, afkomst, religie, seksualiteit enz.

Niet zelden wordt segregatie door een overheid of machthebber gebruikt om een minderheid of bevolkingsgroep die als minderwaardig wordt beschouwd systematisch te benadelen, te stigmatiseren en bepaalde rechten te ontzeggen. Denk hierbij aan de Joden die in Nazi-Duitsland werden ondergebracht in getto's, of de rassensegregatie in de Verenigde Staten tijdens het Jim-Crowtijdperk.

Segregatie is niet altijd gedwongen en hoeft daarom niet noodzakelijk een negatieve connotatie te hebben. Het kan ook gaan om bevolkingsgroepen die zich cultureel met elkaar verbonden voelen of die een hechte (geloofs-)gemeenschap vormen en er daarom voor kiezen om allemaal in eenzelfde wijk te gaan wonen. Dit zie je bijvoorbeeld bij gemeenschappen van chassidische joden in Nederland en België.


Apartheid was de door de overheid opgelegde segregatie tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika tussen 1948 en 1990.
martijnver - 14 september 2018

2

19   12

Segregatie


Afscheiding, Afzondering, Apartheid, Isolement, Rassenscheiding; Ontmenging
Bron: complete-encyclopedie.nl

3

7   7

Segregatie


Scheiding.
Bron: scholieren.com

4

0   0

Segregatie


scheiding
Bron: scholieren.com

5

3   6

Segregatie


Abstract: begrip dat betrekking heeft op de verhouding tussen meerderheids- en minderheidstalen. Bij segregatie wordt een bevolkingsgroep gedwongen de minderheidstaal ook in het onderwijs als voertaal en schooltaal te accepteren. Hier is sprake van apartheid.
anoniem - 17 februari 2016

6

3   6

Segregatie


1. afzondering van het individu uit de menselijke samenleving zodat voortplanting niet mogelijk is. 2. het uiteengaan van de chromosomen bij de eerste deling van de meiose.
anoniem - 17 februari 2016

7

3   7

Segregatie


ruimtelijke scheiding van groepen mensen naar ras, leeftijd, inkomen etc
Bron: blaucapel.nl

8

7   11

Segregatie


• Ruimtelijke segregatie Meestal wordt met segregatie ruimtelijke segregatie bedoeld. Er is sprake van ruimtelijke segregatie als de verdeling van een bepaalde groep over een gemeente anders is dan [..]
Bron: forum.nl

9

4   9

Segregatie


Al dan niet opzettelijk teweeggebrachte scheiding tussen bevolkingsgroepen, resulterend bijvoorbeeld in zwarte en witte scholen.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

10

3   8

Segregatie


al dan niet opzettelijk teweeggebrachte scheiding tussen bevolkingsgroepen
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

11

6   11

Segregatie


scheiding van groepen in de samenleving.In de geografie meestal bedoeld als ruimtelijke scheiding, vb. Leeftijd, opleiding, inkomen
Bron: scholieren.com

12

4   9

Segregatie


Segregatie betekent scheiding. De specifieke betekenis varieert, afhankelijk van de context: Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Segregatie en verwijzingen daarnaa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

6   11

Segregatie


Het verschijnsel dat de arbeidsmarkt in verschillende delen is opgedeeld, waartussen de overgangen niet altijd eenvoudig zijn. Horizontale segregatie verwijst naar de opdeling in sectoren en beroepen, de verticale segregatie naar de verdeling in verschillende niveaus.
Bron: loonkloof.be


Betekenis van Segregatie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< segmentair segrijn >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen