Betekenis Rendementsgrondslag
Wat betekent Rendementsgrondslag? Hieronder vind je een betekenis van het woord Rendementsgrondslag Je kunt ook zelf een definitie van Rendementsgrondslag toevoegen.

1

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Rendementsgrondslag


De waarde in box 3 van uw bezittingen min uw schulden op 1 van de peildatums. De gemiddelde rendementsgrondslag is de gemiddelde waarde van uw bezittingen min uw schulden in een kalenderjaar. Over het bedrag van de gemiddelde rendementsgrondslag wordt het forfaitaire rendement van 4% in box 3 berekend.
Bron: belastingdienst.nl
<< Rekenhuur Rentebestanddeel >>