Betekenis Perceptie
Wat betekent Perceptie? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Perceptie. Je kunt ook zelf een definitie van Perceptie toevoegen.

1

36   4

Perceptie


Het proces van waarneming, gewaarwording door informatie met de zintuigen te registreren, te interpreteren en te organiseren.

De perceptie heeft betrekking op de signalen die je als mens registreert met je vijf zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Vervolgens ga je die signalen selecteren en organiseren, waardoor je hersenen over bruikbare informatie beschikken.

Het laatste aspect van de perceptie, is de interpretatie: de betekenis die jij, op basis van je normen, waarden, kennis en ervaringen, aan bepaalde informatie geeft. Dit maakt van perceptie een subjectief gegeven.

Bijvoorbeeld: je ziet een hond. Dit is de perceptie. Omdat jouw buurman een gevaarlijke hond heeft die soms bijt, interpreteer jij de hond als gevaarlijk. De eigenschap 'gevaarlijk' is een onderdeel van jouw perceptie van de hond.

Je interpreteert niet enkel zaken die je kunt registreren met je zintuigen. Ook concepten, ideeën en fantasieën zijn vatbaar voor perceptie.

In juridische context betekent perceptie: inning of ontvangst van geld.

Synoniemen van perceptie zijn: waarneming, inzicht, visie, gewaarwording en beleving.


Jij bent veel strenger opgevoed dan ik. Het is dan ook logisch dat jouw perceptie van de relatie tussen kinderen en hun ouders sterk verschilt van de mijne.
martijnver - 22 augustus 2018

2

22   8

Perceptie


begrip dat aangeeft hoe een persoon die iets waarneemt dat waargenomene beleeft en interpreteert
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

3

18   8

Perceptie


Perceptie is een zelfstandig naamwoord. Het betekent letterlijk 'waarneming'. Het beschrijft de manier waarop iemand een prikkel van buitenaf verwerkt en betekenis geeft. De manier waarop iemand zich een beeld vormt van een situatie is verschillend van persoon tot persoon. Perceptie is dus subjectief.
turelinckx - 9 april 2014

4

12   6

Perceptie


Hetgeen wordt waargenomen door de zintuigen en mede bepaald wordt door ervaring en wensen.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

5

8   7

Perceptie


De manier waarop iemand de werkelijkheid waarneemt en daaruit voor zichzelf een beeld vormt.
Bron: scholieren.com

6

7   7

Perceptie


Bewustwording en verwerking van een prikkel ontvangen door één van de zintuigen
Bron: www.dokterdokter.nl

7

4   5

Perceptie


Dit begrip hoort bij het onderwerp regionale beeldvorming. Mensen hebben van personen of gebieden een bepaald (on)juist of (on)volledig beeld opgebouwd. Dit kan via de opvoeding, via de media etc. H [..]
Bron: www.digischool.nl

8

4   5

Perceptie


 per·cep·tie de; v -s, -tiën waarneming
Bron: vandale.nl

9

0   2

Perceptie


waarneming
Bron: scholieren.com

10

2   5

Perceptie


het door persoonlijke opvattingen en ervaringen bijgekleurde beeld van de werkelijkheid, dat van invloed is op het omgaan met die werkelijkheid. In de geografie gaat het dan in het bijzonder over de [..]
Bron: scholieren.com

11

1   5

Perceptie


(Engels: Perception) waarnemingsvermogen
Bron: ziekenhuis.nl

12

1   5

Perceptie


Een ietwat wetenschappelijke term voor "hoe we iets waarnemen"
Bron: breem.nl

13

1   5

Perceptie


Gewaarwording, Observatie, Waarneming
Bron: complete-encyclopedie.nl

14

2   6

Perceptie


resultaat van het waarnemen - synoniem: waarneming
Bron: sosnuchterheid.org

15

1   5

Perceptie


waarnemingsvermogen
Bron: collegenet.nl

16

1   5

Perceptie


Het onthullen van de werkelijkheid en omgaan hiermee i.t.t. fantasie en veinzerij zoals bij Plato
anoniem - 25 juni 2015

17

1   6

Perceptie


gewaarworden door een van de zintuigen
Bron: nl.wiktionary.org

18

3   8

Perceptie


(Engels: Perception) waarnemingsvermogen
Bron: gezondheidsplein.nl

19

0   5

Perceptie


waarnemingsvermogen
Bron: medisch-woordenboek.nl

20

0   5

Perceptie


perceptie: waarnemingopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

21

1   6

Perceptie


1. Het proces van waarnemen en verwerken van indrukken. 2. Het beeld wat iemand zich van zijn omgeving heeft gevormd.
Bron: kennisconsult.nl

22

2   7

Perceptie


Het beeld dat de belanghebbenden hebben van de organisatie.
Bron: bbest.be

23

2   7

Perceptie


Waarneming.
Bron: dehelianthus-haarlem.nl

24

0   6

Perceptie


(zov: interpretatie)
Bron: volkabulaire.nl


Betekenis van Perceptie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Percentiel perceptie-geografie >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen