Betekenis Obligatie
Wat betekent Obligatie? Hieronder vind je 30 betekenissen van het woord Obligatie. Je kunt ook zelf een definitie van Obligatie toevoegen.

1

19   0

Obligatie


Een schuldenbrief, een officieel en rechtsgeldig document dat aangeeft dat de houder ervan geld heeft uitgeleend aan een overheid, organisatie of bedrijf.

Meestal wordt er op het uitgeleende bedrag een rente betaald door de lenende instantie; om die reden is een obligatie voor de houder dan ook een vorm van investering. Over het algemeen worden obligaties als relatief veilige (maar laagrentende) investeringen gezien.


Investeren in obligaties van landen die niet dezelfde munt gebruiken is risicovol, omdat wijzigende valutakoersen in de praktijk verliezen kunnen opleveren.
martijnver - 5 maart 2019

2

12   1

Obligatie


Een obligatie is een waardepapier of schuldbrief die over meerdere jaren loopt. Wanneer je een obligatie koopt, dan leen je eigenlijk geld aan het bedrijf of de overheid aan een bepaalde rente. Na een bepaalde periode wordt dat bedrag aan je terugbetaald.


Hij wilde enkel beleggen in obligaties omdat ze weinig risico inhouden.
katrien - 25 augustus 2011

3

5   2

Obligatie


Een schuldbewijs dat je kunt verhandelen. Wanneer de overheid of een instelling een lening aangaat, kan deze obligaties uitgeven. De koper van een dergelijke obligatie ontvangt een vergoeding in de vorm van rente. Obligaties zijn voornamelijk aantrekkelijk wanneer de rente hierop hoger is dan de rente op een normale spaarrekening.
Loraine - 4 augustus 2011

4

1   0

Obligatie


( economie ) een door een overheid of bedrijf uitgegeven waardepapier gewoonlijk met een beperkte tijdsduur De rente voor obligaties van Italië en Spanje nam sterk af toen de Europese Centrale Ba [..]
Bron: nl.wiktionary.org

5

1   0

Obligatie


obli·ga·tie (de; v; meervoud: obligaties) aan de beurs verhandelbare schuldbekentenis
Bron: vandale.nl

6

2   1

Obligatie


Een obligatie is het bewijs van deelname aan een obligatielening. De obligatiehouder ontvangt een vast rentepercentage over het geleende bedrag. Aan het einde van de looptijd ontvangt de obligatiehoud [..]
Bron: valutawijzer.nl

7

0   0

Obligatie


verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

8

0   0

Obligatie


Een obligatie is een schuldbrief van een bedrijf of een overheidsinstelling verhandelbaar op de beurs.
Bron: aegon.nl

9

0   0

Obligatie


het bewijs dat je geld hebt uitgeleend
Bron: scholieren.com

10

0   0

Obligatie


Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd.
Bron: ondernemersunited.nl

11

0   0

Obligatie


Bewijs (ook wel schuldbewijs) van een lening die is aangegaan door een onderneming.Voor het afnemen van een obligatie ontvangt een houder een vergoeding. Dit kan een vast of een variabel (rente)percentage zijn, eventueel aangevuld met inflatiecorrectie. obligaties hebben vaak een vaste langere looptijd en worden als ‘veilige’ belegging bes [..]
Bron: staatvanbeleg.nl

12

0   0

Obligatie


Effecten Obligatie Commercial paper Hybride effecten Aandeel Derivaten Warrant Future Optie Exotische optie Obligatie per coupon Vastrentende obligatie Variabelerentecoupon Nulcouponobligatie Inflat [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

0   0

Obligatie


schuldbekentenis, schuldbrief veelal afgegeven door particulieren, waarbij een vaste jaarlijkse rente werd gegeven in ruil voor een lening; obligaties werden vaak verkocht of geërfd en bleven soms ze [..]
Bron: loegiesen.nl

14

0   0

Obligatie


bewijs van deelname (schuldbewijs) aan een langlopende lening; meestal verhandelbaar op een beurs.  
Bron: home.wanadoo.nl

15

0   0

Obligatie


obligatie: schuldbriefopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

16

0   0

Obligatie


Titel van schuldvordering die een deel van een lening op middellange of lange termijn, obligatielening genoemd, vertegenwoordigt. De obligatie geeft recht op een vooraf vastgestelde interest. De looptijd van een obligatie wordt bepaald op het moment van de uitgifte. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect dat aan toonder, op naam of gedema [..]
Bron: roerendewaarden.be

17

0   0

Obligatie


Een obligatie is een schuldbewijs van een lening. Door uitgifte van een obligatie kan een instelling kapitaal aantrekken ten behoeve van bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meest [..]
Bron: indexbeleggen.nl

18

0   0

Obligatie


Verklaring van schuld
Bron: heerlijkheidbredevoort.nl

19

0   0

Obligatie


Een obligatie is een aandeel in een langlopende lening.
Bron: kennisconsult.nl

20

0   0

Obligatie


verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: dumont-andre.nl

21

0   0

Obligatie


Schuldbekentenis, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid. Deze vertegenwoordigt een lening aan de uitgevende instantie. De obligatiehouder heeft gedurende de looptijd recht op rente. Bij aflossing is dat een recht op terugbetaling van de nominale waarde. Een obligatie kan op de effectenbeurs worden verhandeld.
Bron: treetopam.com

22

0   0

Obligatie


Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.
Bron: raboglobalmarkets.nl

23

0   0

Obligatie


Schuldbewijs voor een lening die door een overheidsinstelling, een onderneming of een instelling is aangegaan. Een obligatie geeft recht op een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom.
Bron: rentetotaal.nl

24

0   0

Obligatie


verband, verbinding, ook; schuldkennis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: genealogie.hcc.nl

25

0   0

Obligatie


verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: home.planet.nl

26

0   0

Obligatie


financieel instrument dat verkocht wordt door een lener, tegen periodieke betaling van rente en betaling van de hoofdsom op de vervaldatum.
Bron: aardnoot.nl

27

0   0

Obligatie


– overheden en bedrijven geven obligaties uit om aan geld te komen. Iemand die een obligatie koopt leent zijn geld voor een bepaalde vaste periode uit aan de overheid of een bedrijf en ontvangt [..]
Bron: generationeuro.eu

28

0   0

Obligatie


Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meest [..]
Bron: beama.be

29

0   0

Obligatie


Schuldtitel met een bepaalde looptijd en een rentevergoeding.
Bron: kosterenpartners.com

30

0   0

Obligatie


Roerende waarde, effect dat een deel vertegenwoordigt van een lening op lange termijn die werd uitgegeven door de staat, een openbare instelling of een privé-onderneming.De obligatie geeft recht op de betaling van een interest (die meestal vast is tijdens de looptijd van de lening) en de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag. De obligatie is dus een schuldvorderings- en geen eigendomstitel. Bij de vereffening van een onderneming moeten de obligaties worden terugbetaald voor de verdeling van de beschikbare activa tussen de aandeelhouders.
anoniem - 17 februari 2016

Betekenis van Obligatie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< oblie oblatie >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen