Betekenis Notificatie
Wat betekent Notificatie? Hieronder vind je een betekenis van het woord Notificatie Je kunt ook zelf een definitie van Notificatie toevoegen.

1

5   0

Notificatie


Het ter kennis brengen door een andere persoon dan een ministerieel ambtenaar van een akte aan een belanghebbende volgens de wettelijke vormvereisten. Indien de kennisgeving gebeurt door een ministerieel ambtenaar spreken we van een betekening.
Bron: roerendewaarden.be

Betekenis van Notificatie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Visies ('gezichtspunten OPCVM >>