Betekenis Normen en waarden
Wat betekent Normen en waarden? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord Normen en waarden. Je kunt ook zelf een definitie van Normen en waarden toevoegen.

1

6   0

Normen en waarden


De principes, opvattingen en morele overtuigingen waarop de gedragsregels van een samenleving zijn gestoeld.

De normen en waarden van een maatschappij komen concreet tot uiting in de letter van de wet, die voorschrijft hoe men moet leven en zich moet gedragen om in regel te zijn met de gemeenschappelijke normen en waarden.

Waar normen meestal concrete gedragsregels, wetten en voorschriften zijn, bedoelt men met waarden eerder abstracte overtuigingen over wat goed of slecht is.

Hoewel normen en waarden meestal een sociaal gegeven zijn, kan ook van een individu gezegd worden dat hij of zij een set normen en waarden heeft.


In Oosterse culturen gelden er heel andere normen en waarden dan in Nederland.
martijnver - 19 maart 2019

2

3   1

Normen en waarden


De totale samenstelling van omgangsmanieren en gedragsvoorschriften die door het overgrote deel van de gemeenschap in de samenlevingsmaatschappij als zijnde normaal gangbaar en geoorloofd wordt bestempeld.
Nitwiz - 14 juni 2015

3

0   3

Normen en waarden


Gebruikt voor:anomie
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

4

0   3

Normen en waarden


Beluister De begrippen normen en waarden hebben een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis. Vaak worden de termen in de politiek en de media als één enkel containerbegrip aangeduid, of on [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

0   3

Normen en waarden


het geheel van goed en kwaad
Bron: scholieren.com

6

0   4

Normen en waarden


Hoewel normen meestal meer van sociale aard zijn, en waarden meestal meer van individuele aard, zijn zij toch niet los van elkaar te zien.Wanneer we geluk als de hoogste individuele waarde in ons leven zien, dan kan dat ook een zekere norm worden om vanuit te leven. Een individuele norm dus . . . . . En wanneer we respect als hoogste en meest funda [..]
Bron: universele-beschaving.nl

7

0   4

Normen en waarden


In het algemeen kan worden gesteld dat als er op een bepaald gebied een aantal waarden mogelijk zijn, er één van die waarden als norm kan worden gekozen, waarmee alle andere kunnen worden vergeleken. Die vergelijking t.o.v. de gekozen norm, is het uitspreken van een oordeel over die andere waarden, waardoor zij kunnen worden ingedeeld [..]
Bron: geestkunde.net


Betekenis van Normen en waarden toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Normatief Normina >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen