Betekenis Nationalisme
Wat betekent Nationalisme? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Nationalisme. Je kunt ook zelf een definitie van Nationalisme toevoegen.

1

21   16

nationalisme


politieke ideologie van het streven naar nationale zelfstandigheid en het bevorderen en benadrukken van wat als nationaal wordt beschouwd, met daarbij een bepaalde afkeer voor het vreemde
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

2

9   4

Nationalisme


Het nationalisme is het gevoel van samenhorigheid van een groep mensen die samen een staat vormen of willen vormen
Amber Weijers - 21 maart 2018

3

4   1

Nationalisme


Een (politieke) ideologie die gekenmerkt wordt door een voorliefde voor het eigen vaderland en de eigen cultuur, die men meestal superieur acht en tracht te beschermen tegen beïnvloeding door andere culturen.

Bij nationalisme primeert het belang van eigen land, volk en cultuur, en wordt alles gedaan om de eigen welvaart te verzekeren, ook als dat ten koste van andere naties gaat.

Ook de autonomie en soevereiniteit van de eigen natie staat centraal; niet zelden komen nationalisten daardoor in conflict met globalisme of organisaties die internationale samenwerking trachten te bevorderen, zoals de VN of de EU.


Het nationalisme wordt algemeen beschouwd als een gevaarlijke politieke stroming die een bedreiging vormt voor de wereldvrede.
martijnver - 28 december 2018

4

0   0

Nationalisme


liefde voor je eigen land, ik moet meer woorden hebben daarom schrijf ik dit
4rf2r4etv - 14 mei 2019

5

14   14

Nationalisme


veel liefde voor je eigen land (vaderlandsliefde)
joel - 24 april 2015

6

4   8

nationalisme


eigen land en volk bevoordelen
Bron: scholieren.com

7

3   8

Nationalisme


Eigen land en volk bevoordelen.
Bron: scholieren.com

8

1   7

Nationalisme


de reeks over politiek Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid congruent moet zijn aan de natie als sociaal-culturele eenheid. Er zijn verschillende vorme [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

5   11

Nationalisme


heel veel van je eigen land houden!!!
bv. ik sterf voor mijn eigen land want ik wil niet weg ook al is het oorlog.Dat is dus nationalisme.
anoniem - 8 december 2016

10

3   9

nationalisme


Sterke voorliefde voor het eigen volk en de eigen staat. Deze houding gaat vaak gepaard met een afkeer van of minachting voor andere volkeren. Het begrip heeft een negatieve lading, vooral als gevolg [..]
Bron: cultureelwoordenboek.nl

11

2   8

nationalisme


Een politieke ideologie, waar geen vaste en onbetwistbare definitie voor bestaat. Verschillende uitleggingen kunnen zijn: vaderlandsliefde, het streven naar congruentie van natie en staat (natiestaat) [..]
Bron: volkabulaire.nl

12

4   11

nationalisme


sterke voorkeur voor alles van het eigen land
Voorbeeld: [..]
Bron: www.muiswerk.nl

13

3   10

Nationalisme


Voorliefde voor en het verheerlijken van het eigen land/volk.
Bron: scholieren.com

14

2   9

Nationalisme


Vorm van groepsbewustzijn die zich uit in sterke voorkeur voor eigen volk of land.
Bron: scholieren.com

15

2   9

Nationalisme


gevoel van saamhorigheid van een volk dat een staat vormt of
Bron: scholieren.com

16

2   9

Nationalisme


voorliefde voor het nationale?
Bron: scholieren.com

17

2   9

Nationalisme


Politiek streven van mensen vanaf het einde van de 18de eeuw waarbij ieder volk (= natio, natie) het recht heeft op een onafhankelijke staat. Tegenwoordig verwijst het begrip ook naar een sterke aanha [..]
Bron: scholieren.com

18

1   8

nationalisme


(engels: nationalism) Besef van nationaal bewustzijn dat één natie boven alle andere verheft en primair de nadruk legt op de bevordering van de cultuur en belangen van dat land in plaats van dat van [..]
Bron: aat-ned.nl

19

1   8

Nationalisme


Ideologie gebaseerd op het idee dat mensen trouw zijn aan de eigen staat, natie of volk. Een gematigde vorm van nationalisme kan een land ten goede komen: de burgers voelen zich meer betrokken bij gro [..]
Bron: amnesty.nl

20

3   10

Nationalisme


grote voorliefde voor het eigen volk, gaat vaak gepaard met haat tegen andere volkeren. De mensen voelen zich er één.
Bron: scholieren.com

21

1   8

nationalisme


het streven van een volk naar een vrije staat, de overtuiging dat het eigen volk beter is
Bron: blaucapel.nl

22

3   10

Nationalisme


Streven van een volk staatkundig onafhankelijk te worden of die onafhankelijkheid veilig te stellen.
Bron: go2war2.nl

23

8   16

Nationalisme


Heel veel van je eigen land houden, en haat tegen over anderen landen hebben?
anoniem - 17 september 2013

24

1   9

nationalisme


Voorliefde voor de eigen nationaliteit en daaruit voortvloeiend het streven de identiteit van het eigen land te bevorderen en te benadrukken. Nationalisme gaat meestal gepaard met een zekere superieure afkeer van het vreemde. neutraal
Bron: oud.digischool.nl


Betekenis van Nationalisme toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Nationalisering Nationalisten >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen