Betekenis Kapitaal
Wat betekent Kapitaal? Hieronder vind je 37 betekenissen van het woord Kapitaal. Je kunt ook zelf een definitie van Kapitaal toevoegen.

1

16   2

Kapitaal


1) Als bijvoeglijk naamwoord: zeer belangrijk, groot, essentieel, van het grootste belang. Vaak in de uitdrukking "van kapitaal belang".

2) Als zelfstandig naamwoord: het vermogen dat een persoon, bedrijf of instituut bezit. Bestaat uit geldelijke middelen, waardepapieren en eigendommen. Kapitaal is een productiemiddel.


Met hun innovatieve ideeën en geslepen commerciële talenten wisten ze een groot kapitaal te vergaren.
martijnver - 3 januari 2019

2

10   5

Kapitaal


grote hoeveelheid geld
Voorbeeld: zij heeft een kapitaal [..]
Bron: www.muiswerk.nl

3

7   4

Kapitaal


alle gebouwen, machines, hulpmiddelen en voertuigen die nodig zijn bij de productie
Bron: scholieren.com

4

5   3

Kapitaal


De goederen, ingeschakeld in het productieproces om er kapitaal- en consumptiegoederen mee te produceren. Bijvoorbeeld machines en vrachtauto's. Als beloning voor kapitaal ontvang je rente.
Bron: finler.nl

5

3   1

Kapitaal


Hoofdletter, bijvoorbeeld ABCDEF. Andere (oude) benaming voor kapitaal is majuskel. kapitalen" />
Bron: gianottenprintedmedia.nl

6

3   1

Kapitaal


Het heeft twee betekenissen; kapitaalgoederen (machines, gebouwen), geld (vermogen).
Bron: scholieren.com

7

3   1

Kapitaal


productiemiddelen of het geld daarvoor
Bron: blaucapel.nl

8

3   1

Kapitaal


machines, gebouwen, transportmiddelen, computers e.d.
Bron: scholieren.com

9

7   6

Kapitaal


bijvoeglijk naamwoord - behoorlijk groot of veel
Voorbeel [..]
Bron: www.muiswerk.nl

10

3   2

Kapitaal


Volgens Karl Marx de onderdrukte klasse van arbeiders
Bron: scholieren.com

11

2   1

Kapitaal


geldkapitaal
Bron: scholieren.com

12

2   1

Kapitaal


vaste en vlottende kapitaalgoederen
Bron: scholieren.com

13

2   1

Kapitaal


alle machines bij elkaar.
Bron: scholieren.com

14

2   1

Kapitaal


Goederen waar je andere goederen mee kunt produceren.
Bron: scholieren.com

15

2   1

Kapitaal


- in de betekenis van (geld)kapitaal
Bron: scholieren.com

16

3   2

Kapitaal


Machines, gebouwen, gereedschappen en andere hulpmiddelen.
Bron: scholieren.com

17

2   1

Kapitaal


hetzelfde als kapitaalgoederen àmachines, gebouwen en transportmiddelen.
Bron: scholieren.com

18

5   4

Kapitaal


goederen die in het productieproces worden ingeschakeld om er andere goederen mee te maken.  Kapitaal is één van de productiefactoren naast natuur, arbeid en ondernemerschap. Ook wel kapitaal genoemd. Zie ook arbeid, natuur en ondernemerschap.   kapitaaldekkingsstelsel een systeem van premieberekening waarbij iede [..]
Bron: home.wanadoo.nl

19

2   1

Kapitaal


Het reële kapitaal (ook wel: kapitaalgoederen) is een van de productiefactoren, naast natuur en arbeid. Het gaat om goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd. In de nationale boekhouding zijn kapitaalgoederen alle goederen die niet ter wille van de consumptie zijn gekocht. Kapitaal wordt onderscheiden in vast en vlottend kapi [..]
Bron: ondernemersunited.nl

20

3   2

Kapitaal


door de saillant van een bastion of ander werk lopende lijn die het in twee ongeveer gelijke delen verdeelt; ook wel hoofdas of hoofdlijn
Bron: coehoorn.nl

21

2   1

Kapitaal


Kapitaal, grote letter of bovenkast is in de typografie de naam voor wat in de volksmond hoofdletter heet. Kapitalen zijn het tegenovergestelde van de onderkast (de kleine letters). De kapitaal komt h [..]
Bron: nl.wikipedia.org

22

2   1

Kapitaal


Kapitaal is in de economische wetenschappen een begrip dat in verschillende betekenissen wordt gebruikt. De belangrijkste daarvan zijn:
Bron: nl.wikipedia.org

23

2   1

Kapitaal


Onder kapitaal in bedrijfseconomische zin verstaat men het totaal van kapitaalgoederen in een (bedrijfs)huishouding, dat wil zeggen het totaal van goederen en rechten waarin het vermogen van het bedri [..]
Bron: nl.wikipedia.org

24

2   1

Kapitaal


Het woord kapitaal heeft verschillende betekenissen: Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Kapitaal en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipe [..]
Bron: nl.wikipedia.org

25

2   1

Kapitaal


De hoofdletters van het alfabet.
Bron: decommunicatiedesk.nl

26

2   1

Kapitaal


1. Het vermogen van een organisatie. 2. Een productiefactor, naast natuur en arbeid, met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd.
Bron: kennisconsult.nl

27

2   1

Kapitaal


in haar beperkte financiële betekenis is dit een som geld waarmee een inkomen kan worden verkregen. De twee meest traditionele middelen van een dergelijk inkomen zijn interest (in het geval van een l [..]
Bron: aardnoot.nl

28

2   1

Kapitaal


Het kapitaal van een bedrijf  is het totaal van alle kapitaalgoederen waarover dat bedrijf beschikt. Kapitaalgoederen worden ook wel productiegoederen bedoeld. Deze producten worden gebruikt om andere producten te maken. In veel gevallen is dit geld, ant er is geld nodig om grondstoffen aan te schaffen of om werknemers te betalen. Zoals a [..]
Bron: scanuwonderneming.nu

29

3   2

Kapitaal


Kapitaal, o. (...alen), hoofdsom; inlegsom; een man van -, een vermogend man; een - plaatsen of beleggen (op rente zetten); van zijn-teren, zijn vermogen verteren. *-, bn. (...aler, -st), voornaam, ui [..]
Bron: dbnl.org

30

4   3

Kapitaal


veel geld of een bergsom geld. groten bedragen... economische omgeving
britney - 5 oktober 2017

31

5   5

Kapitaal


 • groot bedrag
 • rentegevend bezit , vermogen
 • ( economie ) fonds , benodigd voor een onderneming of zaak
 • ( economie ) de derde productiefactor naast natuur en arbeid , bestaande in [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  32

  5   5

  Kapitaal


  In de algemene economie meestal opgevat als reëel kapitaal, d.w.z. goederen als productiefactor, in tegenstelling tot geldkapitaal dat een som geld is. Kapitaal is een afgeleide productiefactor.
  Bron: kerneconomie.nl

  33

  4   4

  Kapitaal


  machines, transportmiddelen, gebouwen en computers.
  Bron: scholieren.com

  34

  5   5

  Kapitaal


  Proletariaat: Volgens Karl Marx de onderdrukte klasse van arbeiders
  Bron: scholieren.com

  35

  2   2

  Kapitaal


  gebouwen machines hulpmiddelen en voertuigen
  Bron: scholieren.com

  36

  5   5

  Kapitaal


  (engels: capital (economic concept)) Het totaal aan goederen en financiële bronnen die zijn gewijd aan de productie van andere goederen of het genereren van inkomen.
  Bron: aat-ned.nl

  37

  1   1

  Kapitaal


  Geldsom dat een projectaanbieder wenst op te halen via crowdfunding
  Bron: crofun.be


  Betekenis van Kapitaal toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << kapelani Kapelgemeente >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen