Betekenis Eutrofiëring
Wat betekent Eutrofiëring? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord Eutrofiëring. Je kunt ook zelf een definitie van Eutrofiëring toevoegen.

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

Eutrofiëring


Eutrofiëring is de overmatige verrijking van water, waardoor en een sterke groei en verhoogde activiteit optreedt van bepaalde waterplanten en anaërobe micro-organismen. Bijgevolg zakt het zuurstofgehalte van het water drastisch, waardoor aerobe organismen niet meer kunnen overleven en de biodiversiteit in de biotoop daalt.

Eutrofiëring kan verschillende oorzaken hebben, zoals een excessief gebruik van meststoffen in de landbouw, waardoor stikstof en fosfaat terechtkomen in nabijgelegen waterlopen. Een andere mogelijke oorzaak van eutrofiëring is het lozen van van ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater.


Strikte naleving van milieunormen en -regels in de landbouw is nodig om eutrofiëring te voorkomen.
martijnver - 20 september 2018

2

6 Thumbs up   4 Thumbs down

Eutrofiëring


Eutrofiëring (van het Griekse eutrophia, dat goede voeding betekent) is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water. In de biologie wordt hiermee het verschijnsel aangeduid dat door toevoer [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Eutrofiëring


de overmatige vergroting van de voedselrijkdom met name in water Overmatige bemesting kan eutrofiëring veroorzaken.
Bron: nl.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Eutrofiëring


Dit betekent er in de natuur, vaak in water zoals een meer of sloot, een grote toename van een bepaalde stof te zien is. Hierdoor neemt ook de groei van bepaalde soorten planten of bacteriën toe.
Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat algen in het water heel snel groeien, blauwalg bijvoorbeeld, en die is schadelijk voor onze gezondheid. Een te veel van een bepaalde voedingsstof in de natuur zien we dan ook vaak liever niet, en we proberen de natuur in balans te houden door juist van verschillende stoffen genoeg te hebben.
Doordat het in Nederland steeds warmer wordt, neemt ook de kans op eutrofiering toe.
Tanja - 28 augustus 2018

5

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Eutrofiëring


Eutrofiëring Een ecosysteem is ingesteld op een bepaalde aan- en afvoer van bouwstoffen. Als de aanvoer van deze stoffen zo hoog wordt dat er duidelijk waarneembare veranderingen in het systeem optreden is er sprake van eutrofiëring. In het watermilieu neemt de hoeveelheid algen dan explosief toe. Waterplanten en wieren die op de bodem groeien verdwijnen omdat de algen het water troebel maken en het licht niet meer tot op de bodem doordringt. Als de algenmassa afsterft kan het water tijdelijk zuurstofloos worden. Veel dieren die in het water leven sterven dan. AlgenbloeiFytoplankton kan in het zeewater in enorme hoeveelheden voorkomen. Het vermenigvuldigt zich snel. De kleinste soorten kunnen zich al in aantal verdubbelen binnen 1 uur, de grootste binnen 1 dag. Onder gunstige omstandigheden - veel zonlicht in combinatie met een groot aanbod aan voedingsstoffen - kan het aantal planktonplantjes in het water zodanig toenemen dat het water erdoor verkleurt. Die kleur kan groen, rood of bruinig zijn, afhankelijk van de algensoort. Een dergelijke groei-explosie noemt men algenbloei. In de relatief ondiepe Noordzee komen natuurlijke algenbloeien regelmatig voor. Dat komt doordat de gemiddelde temperatuur van het zeewater gunstig is en het Noordzeewater zeer veel voedingsstoffen bevat. Van de zeker vijfhonderd fytoplanktonsoorten die in de Noordzee voorkomen vertonen zo`n vijftig explosieve groeiverschijnselen. De vermesting van het zeemilieu De verhoogde toevoer van meststoffen heeft geleid tot een toename van algen.
anoniem - 17 februari 2016

6

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Eutrofiëring


Een ecosysteem is ingesteld op een bepaalde aanvoer en afvoer van bouwstoffen. Als de aanvoer van deze stoffen zo hoog wordt dat er duidelijk waarneembare veranderingen in het systeem optreden, is e [..]
Bron: www.natuurinformatie.nl

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Eutrofiëring


De verrijking van water met plantenvoedingsstoffen. Vooral verrijking met stikstof (N) en fosfor (P), maar ook met andere elementen.
Bron: houtwal.be

8

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Eutrofiëring


Eutrofiëring is de geleidelijke toename en aanrijking van nutriënten (zoals stikstof- en fosforverbindingen) in een terrestrisch of aquatisch ecosysteem. In aquatische ecosystemen leidt eutrofiëring v [..]
Bron: vliz.be

9

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Eutrofiëring


Eutrofiëring Een ecosysteem is ingesteld op een bepaalde aan- en afvoer van bouwstoffen. Als de aanvoer van deze stoffen zo hoog wordt dat er duidelijk waarneembare veranderingen in het systeem optreden is er sprake van eutrofiëring. In het watermilieu neemt de hoeveelheid algen dan explosief toe. Waterplanten en wieren die op de bodem groeien verdwijnen omdat de algen het water troebel maken en het licht niet meer tot op de bodem doordringt. Als de algenmassa afsterft kan het water tijdelijk zuurstofloos worden. Veel dieren die in het water leven sterven dan. AlgenbloeiFytoplankton kan in het zeewater in enorme hoeveelheden voorkomen. Het vermenigvuldigt zich snel. De kleinste soorten kunnen zich al in aantal verdubbelen binnen 1 uur, de grootste binnen 1 dag. Onder gunstige omstandigheden - veel zonlicht in combinatie met een groot aanbod aan voedingsstoffen - kan het aantal planktonplantjes in het water zodanig toenemen dat het water erdoor verkleurt. Die kleur kan groen, rood of bruinig zijn, afhankelijk van de algensoort. Een dergelijke groei-explosie noemt men algenbloei. In de relatief ondiepe Noordzee komen natuurlijke algenbloeien regelmatig voor. Dat komt doordat de gemiddelde temperatuur van het zeewater gunstig is en het Noordzeewater zeer veel voedingsstoffen bevat. Van de zeker vijfhonderd fytoplanktonsoorten die in de Noordzee voorkomen vertonen zo`n vijftig explosieve groeiverschijnselen. De vermesting van het zeemilieu De verhoogde toevoer van meststoffen heeft geleid tot een toename van algen.
anoniem - 17 februari 2016

<< euthymie Eutropio >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen