Betekenis Discriminatie
Wat betekent Discriminatie? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord Discriminatie. Je kunt ook zelf een definitie van Discriminatie toevoegen.

1

20 Thumbs up   3 Thumbs down

Discriminatie


Ongelijke beoordelingen behandelen van een bepaalde groep of persoon vanwege bijvoorbeeld afkomst, geloof en geslacht
Bron: scholieren.com

2

11 Thumbs up   5 Thumbs down

Discriminatie


Ongeoorloofd onderscheid of ongelijke behandeling op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

3

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Discriminatie


Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterl [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Discriminatie


1. Het vermogen om verschillen waar te nemen. 2. het negatief bejegenen van iets of iemand op grond van algemene kenmerken, als geslacht, geloof, leeftijd, ras, e.d..
Bron: kennisconsult.nl

5

3 Thumbs up   4 Thumbs down

Discriminatie


wanneer je mensen van een bepaalde groep anders behandelt op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn.
Bron: scholieren.com

6

5 Thumbs up   6 Thumbs down

Discriminatie


Niet terecht verschillend behandelen van personen of groepen personen op grond van zaken die in een bepaalde situatie niet ter zake doende zijn.
Bron: scholieren.com

7

3 Thumbs up   4 Thumbs down

Discriminatie


Het negeren van ongewenste metaalsoorten
Bron: metaaldetectie.nl

8

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Discriminatie


(engels: discrimination) Bevooroordeelde of kenmerkende houdingen ten opzichte van, of behandeling van mensen op basis van de groep, klasse of categorie waartoe zij behoren.
Bron: aat-ned.nl

9

3 Thumbs up   5 Thumbs down

Discriminatie


(Van Latijn: onderscheid) Van oorsprong is het een begrip met een neutrale betekenis (zoals nog steeds in de psychologische functieleer): het vermogen om een onderscheid te maken, zoals in de snelheid waarmee mensen het ene verkeersbord van het andere kunnen onderscheiden. In het maatschappelijk leven heeft de term de overheersende betekenis gekreg [..]
Bron: amnesty.nl

10

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Discriminatie


Discriminatie is “onderscheid maken”. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten voor de wet. De overheid mag niet discrimineren. Geen onderscheid tussen wie en wat dan ook. Individuen zij [..]
Bron: vrijspreker.nl

11

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Discriminatie


mensen minderwaardig behandelen op grond van groepskenmerken
Bron: blaucapel.nl

12

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Discriminatie


Mensen pesten maar die vinden dat niet fijn bijvoorbeeld om de huidskleur of geslacht
Ivy - 30 september 2018

13

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Discriminatie


Het maken van onderscheid tussen personen of groepen zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat. In het Handvest van de Verenigde Naties wordt het verbonden op grond van ras, geslacht, taa [..]
Bron: cultureelwoordenboek.nl

14

3 Thumbs up   7 Thumbs down

Discriminatie


onderscheid maken op onterechte gronde.
Bron: scholieren.com

15

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Discriminatie


Onderscheid maken op grond van een bepaalde eigenschap, zoals huidskleur, geslacht of seksuele voorkeur
Bron: lachvzw.be

16

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Discriminatie


ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen, achterstelling of uitsluiting van mensen, als uitingsvorm van onverdraagzaamheid of minachting, opgeroepen door kenmerken als huidskleur, taal, religie, r [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

17

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Discriminatie


 • het discrimineren : ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. Hierbij kunnen we denken aan een huidskleur of ras, geslacht, sexuele geaardheid, leeftijd etc.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 18

  0 Thumbs up   5 Thumbs down

  Discriminatie


  Met discriminatie bedoelt men het anders behandelen van mensen. Het betekent letterlijk 'het maken van een onderscheid'. Vaak gaat dit ook gepaard met onverdraagzaamheid.
  Bron: terf.kindereninbezetgebied.be

  19

  1 Thumbs up   6 Thumbs down

  Discriminatie


  Onderscheid maken op grond van een bepaalde eigenschap, zoals huidskleur, geslacht of seksuele voorkeur.
  Bron: homoinfo.nl

  20

  1 Thumbs up   8 Thumbs down

  Discriminatie


  op een oneerlijke manier achterstellen bij anderen
  Voorb [..]
  Bron: www.muiswerk.nl

  << discretus discrimineren >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen