Betekenis Curatele
Wat betekent Curatele? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord Curatele. Je kunt ook zelf een definitie van Curatele toevoegen.

1

3   0

Curatele


ondertoezichtstelling. Een meerderjarige die zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis), kan door de rechter onder curatele worden gesteld. Dit houdt in dat er een ‘curator’ wordt aangesteld voor de verzorging en het beheer van de goederen van de ‘curandus’ (degene die onder curatele staat). De curandus kan niet langer vrij over zijn vermogen beschikken; hij heeft steeds toestemming nodig van de curator. Ook iemand die failliet gaat, krijgt een curator.
anoniem - 17 februari 2016

2

1   0

curatele


onder de toezicht van een ander gesteld worden, als men in verloop van schulden geraakt
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

3

1   0

curatele


burgerrechtelijke beschermingsmaatregel als gevolg waarvan de handelingsbekwaamheid, die van rechtswege verbonden is aan de meerderjarigheid, van een persoon wordt ontnomen vanwege de toestand waarin [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

4

1   0

curatele


Met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie, waarbij ook een meerderjarige niet langer meer zijn eigen vermogensrechtelijke belangen kan behartigen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het sluiten van hem verbindende rechtshandelingen. De onder curatele stelling kan plaatsvinden op grond van geestelijke stoornis, gewoonte van drankmisbruik of verkwisting. De rechtbank benoemt een curator of bewindvoerder die de onder curatele gestelde (curandus) vertegenwoordigt bij dit soort handeling.
Bron: the-web-library.com

5

1   0

Curatele


Maatregel van de rechtbank om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het gaat dan vooral om personen die aan een geestelijke stoornis lijden, teveel geld uitgeven of alcoholverslaafd zijn.
Bron: rechtspraak.nl

6

1   0

curatele


onder de toezicht van een ander gesteld worden, als men in verloop van schulden geraakt
Bron: home.planet.nl

7

1   0

curatele


onder de toezicht van een ander gesteld worden, als men in verloop van schulden geraakt
Bron: genealogie.hcc.nl

8

1   0

Curatele


Het bewind van de curator over de goederen van de curandus. Een meerderjarige kan onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank onder curatele worden gesteld wegens geestelijke stoornis, verkwisting en/of drankmisbruik. Zie ook Mentor. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

9

1   0

Curatele


De ondertoezichtstelling door de rechter van een meerderjarige persoon die niet in staat is zijn/haar eigen belangen te behartigen.
Bron: amernotarissen.nl

10

1   0

curatele


streng toezicht, waarbij het vrije beheer over de zaken is ontnomen
Bron: collegenet.nl

11

0   0

Curatele


Geestelijk in war en daardoor onder toezicht komen van een instantie of vertegenwoodiger uit de familie of beide. Personen die misbruik maken b.v schuldenmaken, drank drugsmisbruik en of geestelijk helemaal in de war zijn en niet meer
fatsoenlijk kunnen omgaan met b.v GELD DRANK OF GEESTELIJK ZIEK.
Chefara - 5 juli 2019

12

0   0

curatele


Met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie, waarbij ook een meerderjarige niet langer meer zijn eigen vermogensrechtelijke belangen kan behartigen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het sluiten van hem verbindende rechtshandelingen. De onder curatele stelling kan plaatsvinden op grond van geestelijke stoornis, gewoonte van drankmisbruik of verkwisting. De rechtbank benoemt een curator of bewindvoerder die de onder curatele gestelde (curandus) vertegenwoordigt bij dit soort handeling.
Bron: ondernemersunited.nl

13

0   0

Curatele


Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel een gewoonte van drank- of drugsmisbruik, niet in staa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

0   0

curatele


toestand waarin aan een meerderjarige persoon het beheer en de beschikking over zijn goederen is ontnomen.
Bron: loegiesen.nl

15

0   0

Curatele


Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer in staat is om zijn of haar vermogensrechtelijke belange [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16

0   0

curatele


curatelezn curatele ( mv) [kyraˈtelə] onder curatele staan als volwassene niet over je eigen geld mogen beslissen
Bron: nl.thefreedictionary.com

17

0   0

Curatele


De zeggenschap over een onderneming en alle financiële handelingen worden overgenomen door een bewindvoerder of curator.
Bron: nos.nl

18

0   0

curatele


onder de toezicht van een ander gesteld worden, als men in verloop van schulden geraakt
Bron: dumont-andre.nl


Betekenis van Curatele toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< curare curatief >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen