Betekenis volkslied

Wat betekent volkslied? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord volkslied. Je kunt ook zelf een definitie van volkslied toevoegen.

1.

0   0

Volkslied


Traditioneel lied waarvan de componist vaak niet meer bekend is, maar dat in het hoofd van de mensen voortleeft.
Bron: hoorn.be

2.

0   0

volkslied


volkslied lied dat leeft bij het volk en door overlevering wordt voortgegeven 1812 [WNT]
Bron: etymologiebank.nl

3.

0   0

Volkslied


Stupide, onverstaanbare deun dat voor iedere wedstrijd van Heerenveen wordt gedraaid. En dat voor een elftal met wel 0 friesse voetballers. (zie ook Feyenoord).
Bron: trotsvanhetnoorden.nl

4.

0   1

Volkslied


Een bepaald daartoe aangenomen lied dat symbolisch een volk vertegenwoordigt en daartoe bij gebeurtenissen gezongen en gespeeld wordt. Bijna honderd jaar lang zijn er pogingen gedaan, Drenthe een eigen volkslied te bezorgen. De oudste proeve van een 'Drents' volkslied die tot nu toe gevonden is, verscheen in 1863 voor de viering van vijftig jaar koninkrijk. In de jaren '30 van de 20e eeuw hebben enkele dichters lofliederen op Drenthe geschreven. De eerste van hen was J.J. Uilenberg. Hij schreef en componeerde in 1928 het lied Mijn Drenthe, dat in 1930 in het maandblad Drente gepubliceerd werd. Het lied is opgebouwd uit zes strofen van acht regels. Het is een lofzang op het Drenthe dat de dichter in zijn jonge jaren gekend heeft. In 1933 werd het, samen met andere volksliederen, opgenomen in Een alleen... een nieuwe zangbundel door Aug. Weiss en J.C. Andreae met medewerking van Ferd. Timmermans. Mijn Drenthe werd een bijzonder populair lied. Voor of na de vele voordrachten die Uilenberg hield, werd het vaak gezongen, vooral bij de Drentse verenigingen in den vreemde. Daardoor verkreeg het de officieuze status van Drents volkslied. Dat betekent niet dat er ook een officieel erkend Drents volkslied bestaat. Ook L. Koops schreef Drentse liederen; reeds in 1933 werden er twaalf gebundeld. Zijn Drenthe! is lange tijd favoriet geweest op de bijeenkomsten van de Drentse Vereniging in Amsterdam. Sinds 1931 werd er al gediscussieerd over de wenselijkheid van een Drents volkslied. G. Bos, voorzitter van de Bond van Koren in Drenthe, was daarmee begonnen in het maandblad Drente. Kort na de oorlog werd dit onderwerp opnieuw actueel. Daaraan was in 1946 een discussie tussen ingezonden-briefschrijvers in de Provinciale Drentsche en Asser Courant voorafgegaan. In verband met het oorlogsverleden van Uilenberg moest zijn volkslied in de ban gedaan worden, aldus de volksstem in de krant. In 1947 besloot Het Drents Genootschap (HDG) een prijsvraag voor een Drents volkslied uit te schrijven. Kort daarvoor hadden twee leden al pogingen gedaan om een eigen pennenvrucht te laten verheffen tot Drents volkslied, dan wel genootschapslied. Jan Naarding presenteerde tijdens de oprichtingsvergadering van HDG Oês liêd en Vlaggelied; het eerste werd zelfs al gezongen. Voor dezelfde gelegenheid had L. Braaksma De Drentse vlag geschreven. Door een prijsvraag te organiseren omzeilde het bestuur een moeilijke keus uit het werk van twee prominente leden. Elegant ontdeed men zich van Uilenberg door de bepaling dat het lied Drentstalig moest zijn, waardoor ook de eigen vlaggenliederen moesten sneuvelen. Er deden 31 auteurs mee, die gezamenlijk veertig teksten zonder melodie instuurden. Intussen was Naarding al bezig met een 'Drents liedties-boekien' voor uitgeverij Van Gorcum. Mede op verzoek van de Drentse koren en muziekverenigingen benoemde HDG een jaar later een commissie, die uit langer bestaande, getoonzette liederen een geschikt volkslied moest kiezen. Pikant was de mededeling dat de commissie het Drents liedtiesboekien van Jan Naarding tot uitgangspunt zou nemen. Ook de commissie kon niets ontdekken dat als Drents volkslied de geschiedenis in mocht gaan. HDG heeft alles gedaan om Naardings Oês liêd er bij de bevolking in te krijgen als 'het nieuwe Drentse volkslied', daarbij gebruik makend van de gelukkige bijkomstigheid dat het niet meegedongen had in de prijsvraag. Het bleef niet bij deze ene poging: in de jaren '50 overwoog het Genootschap nog regelmatig initiatieven die tot een Drents volkslied moesten leiden. Ook ontving het (ongevraagd) teksten die voor hetzelfde doel geschreven waren. Tonny van der Veen van de RONO riep in 1958 zijn luisteraars op teksten voor een Drents volkslied in te sturen; maar ook dit had niet het gewenste resultaat. Wat men na de oorlog ook geprobeerd heeft, er is geen alternatief voor Uilenbergs Mijn Drenthe gekomen. In 1992 verschenen er in de pers artikelen, waarin beweerd werd dat Mijn Drenthe een vertaling zou zijn van een Drentstalige oerversie, die door Uilenbergs vader rondom 1898 geschreven zou zijn. Junior zou dus plagiaat gepleegd hebben. Over deze vermoedelijke plagiaatkwestie rijzen gegronde twijfels: de bundel waarin de Drentstalige oerversie zou zijn verschenen, wordt nergens in bibliografische naslagwerken vermeld. Ook naspeuringen in wel-bestaande liedbundels leverden tot op heden niets op. [Nijkeuter]
Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

5.

0   1

volkslied


een lied dat dienst doet als symbool voor een volk of een natie Bij de huldiging werd het volkslied van Nederland gezongen.
Bron: nl.wiktionary.org

6.

0   1

volkslied


Een volkslied is een lied voor een volk Het zich eigenlijk al in de naam: volks lied: een lied van het volk. Bij een volkslied wordt vaak gedacht aan het staat of natie, maar het kan ook van een regio of zelfs een dorp zijn. Onder invloed van het opkomende nationalisme kwam in de 19e eeuw de volksliederen onder de aandacht in Europa: de meeste Europese volksliederen komen uit die tijd. Sommige volksliederen zijn ooit begonnen als strijdlied en werden later een officieel volkslied. Het Wilhelmus is hier een voorbeeld van, dit werd pas officieel het Nederlandse volkslied in 1932 maar staat toch bekend als oudste volkslied ter wereld (of een-na-oudste) omdat de tekst eigenlijk uit de 16e eeuw komt. In het algemeen is een volkslied makkelijk geschreven zodat het ook nagezongen kan worden, het heeft ook vaak een opzwepende melodie (ook hier is de historie van een strijdlied te herkennen).
Bron: wat-betekent.nl

7.

0   1

Volkslied


Een volkslied is een lied dat dienst doet als volks- of staats-symbool voor een volk of natie, al dan niet samenvallend met of in een staatkundig verband. Binnen een aldus opgevatte categorie kan ook een volk of natie zonder eigen staat of met autonomie een eigen volkslied hebben, net als een regio of zelfs een stad of dorp. Het raakte in de 18e en 19e eeuw onder invloed van de Romantiek en het opkomend nationalisme in Europa in zwang dat volkeren en staten een eigen volkslied kozen. De meeste volksliederen dateren dan ook uit deze periode. Sommige volksliederen zijn echter veel ouder. Veel volksliederen ontstonden in navolging van het Engelse God Save the King, zoals de Oostenrijk-Hongaarse Kaiserhymnes en de Spaanse Marcha Real. Sommige volksliederen zijn oudere strijdliederen maar werden pas later officieel volkslied. Het Wilhelmus is daar een goed voorbeeld van: hoewel het als oudste volkslied ter wereld geldt, werd het lied pas in 1932 officieel het Nederlandse volkslied.
Bron: nl.wikipedia.org

8.

0   1

Volkslied


Volkslied kan verwijzen naar: Volksliedje, lied dat leeft in de mond van het volk Volkslied (nationaal symbool), lied dat dienst doet als volks- of staatssymbool voor een natie Volkslied, een compositie van Louis Andriessen uit 1971
Bron: nl.wikipedia.org


Betekenis van volkslied toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< volwassen voorbehoedsmiddel >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen