ibkc.nl

Website:http://www.ibkc.nl
Upvotes ontvangen11
Downvotes ontvangen23
Karma:-13 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (36)

1

5   12

AJAX


Asynchronous JavaScript And XML (ajax) is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven dergelijke pagi [..]
Bron: ibkc.nl

2

2   2

Google analytics


Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk [..]
Bron: ibkc.nl

3

1   2

HTTP


Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het World Wide Web gebrui [..]
Bron: ibkc.nl

4

1   0

Facebook


Facebook is een sociaalnetwerksite voor onder anderen scholieren, studenten en werknemers. Sinds mei 2008 bestaat er een Nederlandstalige versie. In december 2008 groeide de site met 600.000 nieuwe aa [..]
Bron: ibkc.nl

5

1   0

Blog


Een weblog of blog is een website waarop regelmatig – soms meermalen per dag – nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste beric [..]
Bron: ibkc.nl

6

1   0

Apache


Apache is een opensourcewebserver voor Windows, Mac, Linux en andere Unix-achtige besturingssystemen. Over de oorsprong van de naam Apache verschillen de meningen. Soms wordt aangenomen dat de oorspro [..]
Bron: ibkc.nl

7

0   0

XML


Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele markuptalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte te [..]
Bron: ibkc.nl

8

0   0

XHTML


XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een opmaaktaal voor vooral websites, die de functionaliteit heeft van HTML, maar een striktere syntaxis. Dit omdat HTML gebaseerd is op het flexibele SG [..]
Bron: ibkc.nl

9

0   0

Webhosting


Webhosting is een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. Om snelheid en veiligheid t [..]
Bron: ibkc.nl

10

0   0

Webdesign


Webdesign is in eerste instantie het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wor [..]
Bron: ibkc.nl


Login in om alle 36 betekenissen te bekijken