bisa.irisnet.be

Website:http://bisa.irisnet.be
Upvotes ontvangen44
Downvotes ontvangen59
Karma:-14 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (52)

1

16   5

Natuurlijke bevolkingsgroei


Verschil tussen het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen binnen een grondgebied of binnen een bevolking.
Bron: bisa.irisnet.be

2

6   4

Kettingeuro’s


“Middel om bij de berekening van diverse economische aggregaten (zoals bijvoorbeeld het BBP, de investeringen, de consumptie door gezinnen...) de volumegroei te bepalen en het effect van prijsve [..]
Bron: bisa.irisnet.be

3

5   3

Genderkloof


Dit begrip geeft het verschil weer tussen vrouwen en mannen op alle domeinen uitgedrukt in mate van participatie, toegang, rechten, bezoldiging of voordelen. Het komt meestal overeen met een verschil [..]
Bron: bisa.irisnet.be

4

4   24

Nationaliteit


Het feit dat een fysieke of morele persoon, of zelfs een ding, onderworpen is aan het civiele recht van een staat.
Bron: bisa.irisnet.be

5

3   0

Tewerkstellingsgraad


De tewerkstellingsgraad wordt gedefinieerd als verhouding tussen de werkende beroepsbevolking en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (doorgaans gedefinieerd als het aantal personen tussen 15 en 64 [..]
Bron: bisa.irisnet.be

6

2   1

Vreemdeling


Verwijst naar de bevolking die met een andere nationaliteit is geboren dan de Belgische, of waarvan de ouders afkomstig zijn uit de immigratie.
Bron: bisa.irisnet.be

7

2   1

Variatiecoëfficiënt


Een maat voor de relatieve verspreiding die wordt berekend als de verhouding tussen de standaardafwijking en het gemiddelde.
Bron: bisa.irisnet.be

8

2   4

Modale waarde


In een statistische reeks is dit de waarde die een variabele het vaakst aanneemt. Voorbeeld: als er in een flatgebouw vijf flats zijn met twee kamers, een flat met drie kamers en drie flats met één [..]
Bron: bisa.irisnet.be

9

2   1

Modale leeftijd


De leeftijd die het meest vertegenwoordigd is binnen een bevolking. De modus is de meest frequente waarde in een statistische verdeling.
Bron: bisa.irisnet.be

10

1   0

“Win-Win”-banenplan


Het “Win-Win”-banenplan dat op 1 januari 2010 in werking trad, kent de werkgevers een tewerkstellingssubsidie toe die gedurende maximaal 12 maanden kan gaan tot 1 100 euro per maand, alsoo [..]
Bron: bisa.irisnet.be


Login in om alle 52 betekenissen te bekijken