apv-amstelveen.nl

Website:http://www.apv-amstelveen.nl
Upvotes ontvangen159
Downvotes ontvangen36
Karma:122 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (45)

1

142   27

Sociaal Domein


Term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.
Bron: apv-amstelveen.nl

2

11   5

Empowerment


Het versterken van cliënten door aan te sluiten bij hun eigen talenten, wensen, ambities en krachten.
Bron: apv-amstelveen.nl

3

3   1

Eigen kracht


Term die staat voor het zelfoplossend vermogen, de talenten en krachten van mensen met veel problemen. Het benadrukken van deze kant van mensen in een problematische situatie is een nieuwe benadering [..]
Bron: apv-amstelveen.nl

4

1   0

Outreachend werken


Werkwijze waarin professionals niet afwachten totdat de cliënt naar hen toekomt, maar zelf op probleemsituaties afstappen en een actief hulpaanbod doen. Zie ook: Er-op-af en Achter de voordeur.
Bron: apv-amstelveen.nl

5

1   0

Integraal zorgplan


Plan waarin de cliënt samen met de casemanager alle mogelijke zorg- en ondersteuningsvormen en de onderlinge afstemming tussen alle hulp- en dienstverleners in beeld brengt. Het kan gaan over mantelz [..]
Bron: apv-amstelveen.nl

6

1   0

Casemanager


Coördinerende professional die het voortouw neemt in de hulpverlening aan cliënten met complexe problematiek. Hij of zij stelt in overleg met de cliënt een zorgplan op, en coördineert de uitvoerin [..]
Bron: apv-amstelveen.nl

7

0   0

Woonservicewijk


Wijken met voldoende aangepaste huizen waar zorg en welzijn op afroep aanwezig zijn, waar winkels in de buurt zijn en de openbare ruimte toegankelijk is, ook voor mensen in een rolstoel. Mensen met fy [..]
Bron: apv-amstelveen.nl

8

0   0

Woonservicepact


Samenwerkingsverband tussen alle intermediaire organisaties die te maken hebben met wonen, zorg en welzijn en vanuit een gedeelde visie samenwerken: de gemeente, woningcorporaties, huurderverenigingen [..]
Bron: apv-amstelveen.nl

9

0   2

Woonconsulent


Consulent die samen met een cliënt de woonwensen in kaart brengt, bijvoorbeeld wanneer mensen met een handicap of ouderen zelfstandig willen (blijven) wonen.
Bron: apv-amstelveen.nl

10

0   0

Wmo Helpdesk


telefonisch loket voor het aanvragen van Aanvullend Openbaar vervoer en voor informatie over en verwijzing naar overige Wmo-voorzieningen.
Bron: apv-amstelveen.nl


Login in om alle 45 betekenissen te bekijken