Syl123

Upvotes ontvangen12
Downvotes ontvangen5
Karma:6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (27)

1.

4   1

Kech


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 syl123 op 2017-09-21   NSFW / 18+

2.

2   1

representatief


Een goede indruk willen maken door middel van kleding of uiterlijk. Een verzorgde (eerste) indruk maken Een persoon kan zich representatief namens een groep of een organisatie gedragen. Het vertegenwoordigd de rest van een groep of organisatie. Daarbij speelt de eerste indruk van die persoon een grote rol, maar ook de indruk die men zo krijgt van de anderen van de groep of het bedrijf kan krijgen. Bij het nemen van steekproeven komt representatief ook voor, dan betekent het dat de steekproef door bepaalde kenmerken, een groep of een geheel vertegenwoordigd.
 syl123 op 2017-09-21

3.

2   1

opportunisme


Ergens voor gaan zonder rekening te houden met gevoelens van anderen of de consequenties. Als iemand opportunistisch is gaat het die persoon alleen om de omstandigheden van dat moment en om er zelf beter van te worden en een hoger doel te bereiken. Ze maken gebruik van de situatie en het kan als aanvallend, onnadenkend en bot overkomen, omdat er vaak geen rekening met anderen wordt gehouden. Zaken zoals beleefdheid, meelevendheid en begrip zijn dan niet aan de orde. Opportunisme heeft een negatieve lading al zou je dat niet denken omdat het verwijst naar het Engelse “ opportunities” wat kansen betekent.
 syl123 op 2017-09-21

4.

2   1

Moraal


ook wel zeden genoemd, geeft eigenlijk weer wat in de maatschappij waarin we leven, als algemeen geaccepteerd gedrag wordt gezien. Wat is wenselijk en wat niet. Vaak wordt er gesproken over de “ moraal van het verhaal” en dat is eigenlijk altijd een boodschap. In sprookjes, verhalen of kinderprogramma’s is ook vaak een moraal verstopt, als het ware een wijze les om van te leren. In groepen mensen in landen, op scholen of in streken, zijn er vaak specifieke ideeën over wat moreel gedrag is, en wat men als goed of slecht ziet. Hier komt ook de ethiek weer in terug en de normen en waarden van mensen.
 syl123 op 2017-09-21

5.

1   0

Unalome


Dit is een teken, een boeddhistisch symbool, die een spiraal of een zigzaglijn voorstelt. Het staat voor het pad dat elk persoon aflegt tijdens zijn of haar leven. Dit pad kan recht zijn of met bochten en gevuld met stress, angst, geluk en liefde. Het pad begint in het centrum van de spiraal, wat naar voren komt als het punt waarin we gevangen zijn in onze angsten en zwakheden. Met de tijd die verstrekt en het afleggen van de weg, wordt de geest helder en kan men zichzelf bevrijden. Het puntje dat zich boven op een unalome bevindt staat voor verlichting.
 syl123 op 2017-09-21

6.

1   1

Ramadan


Dit woord komt uit het islamitische geloof en betekent de 9e maand van die islamitische maankalender. Zij hanteren een andere kalender dan de westerse kalender. Deze maand, die begint met de zichtbaarheid van de nieuwe maan, is de vastenmaand en deze maand wordt er gevast tussen zonsopgang en zonsondergang. Er wordt dan niet gegeten, gedronken of gerookt. Vanuit de islam heeft een vasten een diepgewortelde betekenis en leert men om te gaan met zelfbeheersing, discipline en uithoudingsvermogen en respect en gevoel voor de medemens. Daarnaast ziet men het als een zuivering van de ziel. De ramadan wordt afgesloten met het suikerfeest.
 syl123 op 2017-09-21

7.

1   0

ontzag


Het is eigenlijk hetzelfde als respect of ontzag, maar ook diepe bewondering voor iemand hebben. Ontzag is dan wel nog een gradatie meer. Dit kan zijn voor personen die een belangrijke functie hebben en die je waardeert, zoals een arts. Maar ook groot ontzag en soms wel een licht gevoel van angst hebben voor mensen die een bijzonder of uitzonderlijks prestatie hebben verricht. Niet alleen personen, maar ook zaken zoals mooie muziek, een prachtig landschap of dieren, kunnen je een gevoel van ontzag geven. Daar kun je zelfs stil van woorden, wat het ontzag nog meer naar voren laat komen.
 syl123 op 2017-09-21

8.

1   1

Nostalgie


heeft te maken met een gevoelens van heimwee en verlangen. Als je nostalgisch bent, dan verlang je terug naar vroeger, een bepaalde periode van je leven en de situatie toen. Het lijkt dan op een soort van jeugdsentiment. Herinneringen aan een bepaalde periode in de jeugd spelen hier heel erg in mee en dat geeft een gevoel van heimwee. Heimwee kan verdrietig of ongelukkig maken, maar er kunnen ook positieve gevoelens bij komen. Dat alles valt onder de noemer nostalgie. We kennen het wel van het gezegde “ vroeger was alles beter” wat veel gebruikt wordt tegenwoordig. Ook dat is nostalgie.
 syl123 op 2017-09-21

9.

1   1

non grada


Dit woord, wat uit het Spaans komt, kennen we ook wel als “ persona non grata” wat zo ook wordt gebruikt. Het betekent een persoon die uit de gratie is, met andere woorden, deze persoon is niet gewenst. Een persona non grata kan een buitenlands persoon zijn die een land wil toetreden en waarvan de toegang wordt ontzegd door de regering van dat land. Die persoon mag dus niet binnentreden in dat land en is niet welkom. Als je ergens niet meer mag komen, bijvoorbeeld in een winkel of een bar, omdat daar iets is gebeurt, kun je ook persona non grata zijn.
 syl123 op 2017-09-21

10.

1   1

nederig


Het woord heeft meerdere betekenissen, maar betekent vooral onderdanig of bescheiden. Een nederig persoon zal anderen voorop stellen, zal zich niet verheven voelen boven anderen en is meegaand met anderen. Het moet zeker niet gezien worden als iets slaafs, want een nederig persoon heeft zeker wel een eigen mening en wil! Het kan ook iets zeggen over de leefstijl van iemand, dat iemand een nederig en bescheiden bestaan leeft, zonder al te veel luxe maar meer vanuit de basis. Met beide benen op de grond dus. Nederig komt van het woord humilitas uit het Latijn en dat komt van humus, aarde, vandaan.
 syl123 op 2017-09-21


Login in om alle 27 betekenissen te bekijken