Betekenis parel

Wat betekent parel? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord parel. Je kunt ook zelf een definitie van parel toevoegen.

1.

0   0

parel


een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
Bron: nl.wiktionary.org

2.

0   0

parel


(engels: pearl (animal material)) Een gladde, ronde kraal die wordt gevormd in de schelp van bepaalde weekdieren. Wordt gebruikt voor sieraden en andere decoratieve doeleinden, en wordt als edelsteen beschouwd.
Bron: aat-ned.nl

3.

0   0

Parel


Parel is een meisjesnaamnaam en betekent "parel".
Bron: betekenis-babynamen.nl

4.

0   0

Parel


Een parel is een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen. De glans van parels hangt van de reflectie en de breking van het licht in de doorzichtige lagen af. Naarmate de laagjes dunner en talrijker zijn, is de glans fijner. Parels worden verkregen door parelduikers en parelkwekers. Parels zijn vaak rond, maar soms ook onregelmatig van vorm. Traanvormige parels worden vaak als hanger gebruikt. Onregelmatig gevormde parels worden gebruikt in kettingen.
Bron: nl.wikipedia.org

5.

0   0

Parel


De aardappel 'Parel' is in 1952 ontstaan uit de kruising: Eigenheimer x Libertas en heeft in 1965 kwekersrecht gekregen. In 1965 is het ras in de handel gebracht. De kruising is gemaakt door S. van der Struik. Het ras is vooral bestemd voor de teelt op zand- en dalgrond, maar vrij sterk gevoelig voor droogte. De Parel is een vrij vroeg tot vroeg consumptieaardappelras en heeft lichtgeel- tot geelvlezige, rondovale, middendiepogige knollen met een gele schilkleur. De consumptiekwaliteit is goed. Het wat fijne loof is veelstengelig en iets slap. De gekookte aardappel is kruimig.
Bron: nl.wikipedia.org

6.

0   0

parel


parel zn. ‘bolletje parelmoer’ Mnl. perle, parle, paerle ‘parel’ in die fine perle ‘de fraaie parel’ [1287; VMNW], twee pairlen ‘twee parels’ [1444; MNW], peerle ‘edelsteen’ [ca. 1483; MNW]; vnnl. peerle, perle ‘parel’ [1599; Kil.], bij overdracht ook ‘iets prachtigs’ In U Ed. Italiaensche rijmen ... zulke perlen ... ‘uw Italiaanse gedichten, zulke parels’ [1630; WNT]; nnl. parel ‘bolletje parelmoer’ in dat de ... oesters somtyds paarlen bevatten [1771; WNT]. Ontleend, al dan niet via Frans perle [1100-50; TLF], of Italiaans perla [1200-50; DELI], aan middeleeuws Latijn perla, perula, waarvan de verdere herkomst niet duidelijk is. Mogelijk (BDE, Pfeifer) gaat perla, perula terug op vulgair Latijn *pernula, verkleinwoord van klassiek Latijn perna ‘achterbout; weekdier met de vorm van een ham, mossel, oester’, verwant met → verzenen ‘hielen’, en betekent het dus zoveel als ‘oestertje, dingetje uit een oesterschelp’. Mogelijk (Toll., Kluge) is perla, perula een kruising van perna ‘ham; weekdier’ en sphaerula ‘balletje, bolletje’, verkleinwoord van sphaera ‘bal, bol’, zie → sfeer, en betekent het ‘oesterbolletje’. In Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands perle werd er- voor medeklinker > ar-, ār-, met als resultaat parle, paarle, Nieuwnederlands parel. Een probleem bij de verklaring van middeleeuws Latijn perla, perula blijft dat deze vormen vóór de 12e eeuw nauwelijks worden gevonden, terwijl in sommige Germaanse talen al veel eerder vormen met -l- verschijnen, zoals Oudhoogduits perala, perula [9e eeuw; Pfeifer], Oudsaksisch perula. Lit.: Schönfeld, par. 57c, d
Bron: etymologiebank.nl

7.

0   0

parel


I. pa’rel (de, -s), (ook:) 1. pagaai, peddel. Deze keer zonder motor, jongens, want in de hele Coropina-kreek mag geen buitenboordmotor komen. Je zult zelf moeten parelen*. Kijk maar eens in het schuurtje, daar vind je de parels (I. v.d. Werff 18). - 2. (veroud.) grote roerspaan, gebruikt in een suikerfabriek. Wanneer men de koking voor genoegzaam houdt, wordt het lijvige sap door middel van een’ lepel in eene houten goot uit de test in een’ koeler geschept, ten einde het verdikte sap te doen verkoelen, wordende met eene houte parel of groote spaan van boven een weinig geroerd (hier waaijen* genoemd) (Teenstra 1835 I: 231; enige vindpl.). - 3. kort voor parelhout* (2). De naam Parel is vermoedelijk afgeleid van de toepassing van dit hout, te weten het vervaardigen van pagaaien (Muntslag 143). - Etym.: Oudste vindpl. van 1 Herlein (1718: 128): Pari. Ook Pistorius (1763: 18) gebruikt dit woord (mv. parlen) en meent dat het K is. Vgl. veroud. E pallet, palette = vlakke plank, plaat, schijf, bijv. het blad van een peddel, de schoep van een waterrad (Onions). S pari, komt volgens Echteld (67) van E paddie.
Bron: etymologiebank.nl

8.

0   0

parel


II. pa’rel (de, -s): Parels noemt men in Suriname ook de uit de bladstelen van palmen en lianen gevlochten schermen of geeren, ± 8 voet breed en soms 25 voet lang, waarmede de Indianen, Bosnegers* en ook de districtsbewoners*, de kreken* afzetten om visch te vangen (Enc.NWI 554). - Etym.: Vermoedelijk een veroud. woord. Bij Kappler (1854: 103) paarl. Oudste vindpl. 1772 (Perrels, mv.; zie De Beet 106). Geijskes noemt zo’n ding S paridoro. Daar zou het een verkorting en vernederlandsing van kunnen zijn. Het is niet duidelijk of er verband is met paal* (I).
Bron: etymologiebank.nl

9.

0   0

Parel


Parel, Paarl, v. (-s, (-en), zelfstandigheid in de schelpen uit het paarlemoer gevormd; -rijgen (rangschikken); (fig.) dat zijn -en voor de zwijnen, men beseft de waarde hiervan niet; een - van schoon water, fijn, zuiver; (heelk.) een - op het oog, zek. zickelijke stof). *-, knoopje in kant; (fig.) het uitnemendste; een - aan de kroon. *-BANK, v. (-en), plek waar veel pareloesters zich bevinden. *-BOOR, v. (...oren), boor om gaatjes in paarlen te boren. *-DRUIF, v. (...ven). *-DUIKER, m. (-s), visscher van paarlen; (ook) werktuig tot de parelvisscherij gebezigd. *-EN, ow. gel. (ik parelde, heb gepareld), opgeven (blaasjes); de wijn parelt (vonkelt) in het glas; geparelde (zeer fijne) garst. *-GARST, v. gmv. *-GRUIS, o. gmv. *-ZAAD, o. (...aden). *-HANDEL, m. gmv. *-HANDELAAR, m. (-s). -STER, v. (-s). *-KLEUR, v. gmv. *-KROON, v. (-en). *-KRUID, o. gmv. (plant.). *-KUST, v. (-en), kust waar men parelen vischt. *-MOER, v. gmv. *-MOS, m. (plant.). *-MOSSEL, v. (-en), parelschelp. *-NAALD, v. (-en), naald met parelen bezet. *-OESTER, m. (-s, -en). *-OLIE, v. gmv. (scheik.) olie uit de parelen gehaald. *-PEER, v. (...eren), soort peer. *-SCHELP, *-SCHULP, v. (-en). *-SCHRIFT, o. gmv. zek. klein schrift. *-SLAK, v. (ken). *-SNOER, o. (-en), een aantal aaneengeregen parelen. *-SPELD, v. (en). *-STEEN, m. (-en), (mijnw.), soort delfstof. *-STIKKER, m., ...STER, v. (-s), die in of met parelen werkt, - borduurt. *-VANGER, *-VISSCHER, m. (-s). *-VANGST, *-VISSCHERIJ, v. (-en). *-WATER, o. gmv. (apoth.). *-ZAND, o. gmv.
Bron: dbnl.org

10.

0   1

parel


zelfstandig naamwoord - klein bolletje dat groeit in de pareloester en waarvan men kostbare sieraden maakt
Voorbeeld: deze ketting bestaat uit echte parels
Bron: www.muiswerk.nl


Betekenis van parel toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< pareerstangen parfleches >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen