Betekenis opportuniteitsbeginsel

Wat betekent opportuniteitsbeginsel? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord opportuniteitsbeginsel. Je kunt ook zelf een definitie van opportuniteitsbeginsel toevoegen.

1.

2   0

Opportuniteitsbeginsel


Het uitgangspunt dat een officier van justitie niet iedere verdachte beboet of voor de rechter brengt, maar een keuze maakt op grond van het algemeen belang
Bron: om.nl

2.

1   0

opportuniteitsbeginsel


(strafprocesrecht) uitgangspunt waaruit voortvloeit dat het Openbaar Ministerie niet alle strafbare feiten hoeft te vervolgen, maar een keuze kan maken op grond van het algemeen belang.
Bron: juridischwoordenboek.com

3.

0   0

opportuniteitsbeginsel


bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om af te zien van vervolging van een strafbaar feit als dat opportuun (wenselijk) is, bijvoorbeeld indien de zaak te onbeduidend is of indien er onvoldoende bewijs is of indien de belangen van de verdachte en/of zijn gezin door een strafvervolging bovenmatig zouden worden geschaad. Het correctief daarop is beklag van een belanghebbende bij het gerechtshof, met het verzoek de vervolging te gelasten
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

4.

0   0

Opportuniteitsbeginsel


Het opportuniteitsbeginsel is het beginsel dat in Nederland een officier van justitie kan beslissen dat een strafbaar feit niet vervolgd wordt op grond van het algemeen belang (art. 167 en 242 Wetboek van Strafvordering). In de wet is bepaald dat het OM van vervolging kan afzien "op gronden aan het algemeen belang ontleend". Kort gezegd is het oppurtineitsbeginsel het uitgangspunt dat een officier van justitie niet iedere verdachte beboet of voor de rechter brengt, maar een keuze maakt op grond van het algemeen belang. Opportuniteit is één van de gronden om een zaak te seponeren, te onderscheiden van onder andere een "technisch" sepot indien het openbaar ministerie oordeelt dat een vervolging waarschijnlijk niet tot een veroordeling zal leiden, omdat het tenlastegelegde feit niet "wettig en overtuigend" bewezen kan worden, of wel bewezen kan worden maar geen wettelijk strafbaar feit vormt, of een strafuitsluitingsgrond van toepassing is zoals noodweer. Het opportuniteitsbeginsel komt voort uit de gedachte dat het strafrecht in de eerste plaats het openbaar belang dient, in tegenstelling tot het privaatrecht. De beschikbare capaciteit moet optimaal worden ingezet om de doelen van het strafrecht te dienen (vergelding en preventie). Zoals uit de volgende paragraaf blijkt, kan een eventueel slachtoffer niettemin om vervolging vragen.
Bron: nl.wikipedia.org

5.

0   0

Opportuniteitsbeginsel


Het uitgangspunt dat een officier van justitie zelf beslist of een strafbaar feit wordt vervolgd. Als de officier beslist om niet te vervolgen dan kan een belanghebbende daarover een klacht indienen bij het gerechtshof met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging.
Bron: uwwet.nl

6.

0   0

Opportuniteitsbeginsel


Het uitgangspunt dat een officier van justitie zelf beslist of een strafbaar feit wordt vervolgd. Als de officier beslist om niet te vervolgen, dan kan een belanghebbende daarover een klacht indienen bij het gerechtshof met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging.
Bron: advocatenoverzicht.nl

7.

0   0

Opportuniteitsbeginsel


Beginsel volgens welke het openbaar ministerie zelf beslist of in een bepaald geval al dan niet zal worden vervolgd, in tegenstelling tot het legaliteitsbeginsel. Het OM kan op gronden van algemeen belang van vervolging afzien. De belanghebbende (benadeelde) kan daarover zijn beklag doen bij het gerechtshof. Het OM is verplicht de belanghebbende omtrent dit recht in te lichten.
Bron: bellevueholidayrentals.com

8.

0   0

Opportuniteitsbeginsel


– Het uitgangspunt dat een officier van justitie zelf beslist of een strafbaar feit wordt vervolgd. Als de officier beslist om niet te vervolgen dan kan een belanghebbende daarover een klacht indienen bij het gerechtshof met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging.
Bron: aalberq.com

9.

2   11

opportuniteitsbeginsel


Officier van Justitie mag in alle gevallen op grond van beleidsmatige overwegingen de opportuniteit (wenselijkheid) van een vervolging beoordelen. Art. 167 Sv.
Mayke op 2017-01-05


Betekenis van opportuniteitsbeginsel toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< opportuniteit Opportunity >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen