Betekenis liquidatie

Wat betekent liquidatie? Hieronder vind je 19 betekenissen van het woord liquidatie. Je kunt ook zelf een definitie van liquidatie toevoegen.

1.

9   3

Liquidatie


Een liquidatie betreft een bepaald soort moordaanslag waarbij iemand welbewust om criminele (een 'afrekening' in het criminele milieu of een niet-crimineel die doelbewust door criminelen wordt omgebracht) of om andere (bijvoorbeeld politieke of religieuze) redenen wordt vermoord. Vaak betreft het een of meer plotseling opduikende daders die iemand snel vermoorden, snel weer vertrekken en het slachtoffer achterlaten. Een liquidatie mag niet worden verward met een executie, waarbij iemand eerst wordt gearresteerd, vervolgens berecht en na een doodvonnis ter dood wordt gebracht. Ook een illegale executie is iets anders dan een liquidatie. Ook moet een onderscheid worden gemaakt met slachtoffers van terrorisme. Wanneer een politieke en/of religieuze moordaanslag in een duidelijk terroristisch kader plaatsvindt, hoort deze daaronder thuis. De moord op Theo van Gogh is een dergelijk geval, die op Pim Fortuyn daarentegen niet.
Bron: nl.wikipedia.org

2.

2   3

liquidatie


is het opheffen van een bedrijf (bijvoorbeeld bij faissement) waardoor het vast gelegde vermogen in geld beschikbaar komt, doordat alle activa worden verkocht.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

3.

4   5

Liquidatie


Liquidatie is er sprake van gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging. Het is het opheffen van een bedrijf, door een faillissement bijvoorbeeld.
Bron: valutawijzer.nl

4.

1   3

liquidatie


afwikkeling
Bron: embregts-genealogie.nl

5.

1   3

liquidatie


Liquidatie is een bedrijfseconomische term. Geld en bankrekeningen worden gezien als liquide middelen (vloeibare middelen), omdat men het makkelijk kan inzetten door bijvoorbeeld schulden af te betalen, een nieuw bedrijfsmiddel te kopen, of het als dividend kan uitkeren. Hoe meer geld een onderneming heeft, of hoe makkelijker hij geld genereert, hoe meer liquide de onderneming is. Liquideren betekent hier dus het omzetten van activa in geld, (door ze te verkopen).Soms is een onderneming onvoldoende liquide, en is er een prangende behoefte aan geld. Al het geld kan bijvoorbeeld voor andere dingen gebruikt zijn, zoals de aanschaf van een pand, een privé-opname, of hypotheekverplichtingen. Het geld kan vastzitten in een bepaald project dat eerst afmoet. Leveranciers willen vaak echter zo snel mogelijk betaald worden. Een onderneming, die dan in betalingsnood komt, zal er dan wellicht voor kiezen een actief te liquideren.Wanneer alle activa stuk voor stuk verkocht worden en het bedrijf zijn onderneming staakt, spreken we van liquidatie van het bedrijf. Zeer vaak vindt dit plaats in het kader van een faillissement. Wanneer een bedrijf als geheel verkocht wordt spreekt men van een verkoop of een overname, dit is geen liquidatie. Liquidatie om snel schulden af te betalen is overigens vaak zonde. De kopers zullen snel in de gaten krijgen dat de onderneming de goederen hoe dan ook snel kwijt moet, en zullen lagere prijzen eisen. De executiewaarde van de meeste goederen ligt daarom een stuk lager dan de werkelijke waarde. De wet spreekt hier echter van ontbinding en vereffening.
Bron: ondernemersunited.nl

6.

0   2

liquidatie


("financiële zaken") Is het opheffen van een bedrijf (bijv. bij faillissement) waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt, doordat alle activa worden verkocht.
Bron: juridischwoordenboek.com

7.

1   3

Liquidatie


akte van afrekening en vereffening.
Bron: historici.nl

8.

1   3

Liquidatie


Liquidatie is een bedrijfseconomische term. Als een rechtspersoon ontbonden wordt, al of niet in het kader van een faillissement, volgt een fase van vereffening. In die fase moet de rechtspersoon de woorden "in liquidatie" achter haar naam voeren, zodat ook buitenstaanders en wederpartijen weten dat deze rechtspersoon bezig is zichzelf op te heffen, en hier rekening mee kunnen houden. Geld en bankrekeningen worden gezien als liquide middelen (vloeibare middelen), omdat men die gemakkelijk kan inzetten door bijvoorbeeld schulden af te betalen, een nieuw bedrijfsmiddel te kopen, of dividend uit te keren. Hoe meer geld een onderneming heeft, of hoe gemakkelijker zij geld genereert, hoe meer liquide de onderneming is. Liquideren betekent hier dus het omzetten van activa in geld door ze te verkopen. Soms is een onderneming onvoldoende liquide en is er dringend behoefte aan geld. Al het geld kan bijvoorbeeld gebruikt zijn voor andere dingen, zoals de aanschaf van een pand, een privéopname of hypotheekverplichtingen. Het geld kan vastzitten in een bepaald project dat eerst voltooid moet worden. Leveranciers willen echter meestal zo snel mogelijk betaald worden. Een onderneming die dan in betalingsnood komt, zal er dan wellicht voor kiezen een actief te liquideren. Liquidatie om snel schulden af te betalen is overigens vaak niet verstandig. De kopers zullen snel in de gaten krijgen dat de onderneming de goederen hoe dan ook snel kwijt moet. Zij zullen dan lagere prijzen bieden. De executiewaarde van de meeste goederen ligt daarom een stuk lager dan de werkelijke waarde. Een onderneming in liquiditeitsproblemen heeft echter vaak geen keus. Wanneer een bedrijf als geheel verkocht wordt, spreekt men van een verkoop of een overname. Dit is geen liquidatie, aangezien de onderneming zelf blijft bestaan.
Bron: nl.wikipedia.org

9.

1   3

liquidatie


liquideren ww. ‘beëindigen, afrekenen’ Vnnl. liquideren ‘vereffenen van schulden, afwikkelen van geldelijke overeenkomsten’ in schulden oft lasten niet gheliquideert [1544; WNT], eenighe questie ... die sy onder malcanderen niet en connen liquideren ofte effenen ‘een geschil dat ze niet onder elkaar kunnen oplossen’ [1602; WNT effenen]; nnl. liquideren ook ‘beëindigen, opheffen (van bedrijven, instellingen e.d.)’ [1843; WNT], liquideren ‘vermoorden, uit de weg ruimen’ in de [Russische geheime dienst] zuiverde toen het geheele district, door twee priesters, ... en meer dan twintig anderen als contra-revolutionairen te ontmaskeren en ... te liquideeren [1938; Vaderland]. Ontleend, via Frans liquider ‘id.’ [1520; Rey], aan Italiaans liquidare ‘vaststellen, vereffenen, afwikkelen van geldzaken’ [1516; DELI], ontleend aan Laatlatijn liquidare ‘id.’, uit algemener ‘helder maken, vloeibaar maken’, afleiding van liquidus ‘helder, vloeibaar’, zie → liquide. In zowel het Italiaans, het Frans als het Nederlands is dit woord in de eerste plaats een financieel-economische vakterm. Bij uitbreiding betekent het liquideren of de liquidatie van een bedrijf een ‘afwikkeling van alle zaken m.b.t. het opheffen van het bedrijf’. Overdrachtelijk spreekt men ook van het liquideren van personen, als eufemisme voor moord. Deze betekenis komt zowel bij Engels liquidate (jaren 1920) als bij het Nederlandse woord aanvankelijk vooral voor in nieuwsberichten over Rusland en zal ontleend zijn aan Russisch likvidírovat' ‘liquideren, beëindigen’. ♦ liquidatie zn. ‘het liquideren’. Vnnl. liquidatie [1545; Stall.]; liquidatie vanden voorschreven interest ‘afrekening van de bovengenoemde interest’ [1582; WNT]. Ontleend via Frans liquidation, aan Italiaans liquidazione ‘id.’ [1517; DELI], afleiding van liquidare.
Bron: etymologiebank.nl

10.

1   3

Liquidatie


Het sluiten van een bestaande positie door het uitvoeren van een vereffeningtransactie.
Bron: forexyard.com

11.

0   2

liquidatie


Het afzonderlijk verkopen van bedrijfsmiddelen bij het einde van een onderneming.
Bron: kennisconsult.nl

12.

0   2

liquidatie


afrekening, effening
Bron: dumont-andre.nl

13.

1   3

liquidatie


afrekening, effening
Bron: computergenealogie.org

14.

1   3

liquidatie


afrekening, effening
Bron: home.planet.nl

15.

0   2

Liquidatie


Vereffening. De afwikkeling en beëindiging van zaken van rechtspersonen of andere organisaties na het besluit tot opheffing of ontbinding. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

16.

0   2

liquidatie


het uit de weg ruimen
Bron: collegenet.nl

17.

0   3

liquidatie


(ondernemingsrecht) omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. door middel van verkoop) teneinde de opbrengst te verdelen onder de crediteuren.
Bron: juridischwoordenboek.com

18.

2   5

liquidatie


(ondernemingsrecht) vereffening of verevening, meestal bij ontbinding van een vennootschap.
Bron: juridischwoordenboek.com

19.

1   4

liquidatie


afrekening, effening
Bron: home.planet.nl/~dumon002/


Betekenis van liquidatie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< liquefactus liquidaties >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen