Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.743.021 betekenissen.Nieuwste betekenissen

2   1

Groen


Groen is een kleur uit het spectrum kleuren die met het menselijke oog waarneembaar zijn. Groen is geen primaire kleur, maar kan worden verkregen door blauw en geel te mengen.

Groen heeft een symbolische waarde als kleur van verjonging, frisheid, nieuwigheid en bevestiging. Die associatie kan deels worden verklaard door de groene tinten die men overvloedig in de natuur vindt in de lente, wanneer de natuur 'weer tot leven komt'.


Wereldwijd wordt een groen licht herkend als een signaal dat bevestiging, toestemming of gereedheid aangeeft.
 martijnver (15 maart 2019)

2   1

tbs


Tbs is de afkorting van terbeschikkingstelling, een justitiële maatregel die een rechtbank aan een verdachte kan opleggen.

Meer specifiek is terbeschikkingstelling bedoeld voor verdachten van ernstige misdrijven die een mentale beperking hebben of aan een zware geestesziekte leiden, of leden op de moment dat ze hun misdrijf pleegden.

In België kan men terbeschikkingstelling vergelijken met internering: de verdachte beschikt niet langer over zijn (volledige) vrijheid, maar in plaats van loutere bestraffing wordt hij ook behandeld voor zijn geestesziekte/beperking.


De gerechtspsychiaters waren van oordeel dat de geweldpleger aan een zware psychose leed op de moment van de feiten, en dus legde de rechter tbs op.
 martijnver (15 maart 2019)

2   3

Moraal


1) De zeden, de algemeen aanvaarde normen met betrekking tot goed en kwaad.

Ethische en gedragsregels die door de maatschappij worden bepaald en waartegen men niet zomaar kan ingaan zonder het risico te lopen op sociale uitsluiting of afwijzing.

Moraal vormt ook één van de fundamenten waarop de wetten van een staat gebouwd worden. Dat iets indruist tegen de moraal, wil daarom echter niet zeggen dat het illegaal is, en vice versa.

2) Moraal kan ook gebruikt worden als synoniem voor moreel; dan betekent het: goede moed, wilskracht, zin om door te zetten.


Veel cultuurfilosofen menen dat de afbrokkelende moraal aan de basis lag van de ineenstorting van het Romeinse Rijk.
 martijnver (15 maart 2019)

1   3

omnichannel


Omnichannel is een marketingterm die verwijst naar een strategie of aanpak om content, diensten en outreach, in de vorm van persoonlijk contact, tekst, afbeeldingen en video's, via verschillende kanalen aan te bieden.

Het verschil met de 'klassieke' multichannel aanpak bestaat erin dat de content niet parallel op alle platformen wordt aangeboden, maar dat het aanbod beschikbaar via de verschillende kanalen op elkaar is afgestemd, en er een sprake is van een gecoördineerde operatie.


De omnichannel-aanpak implementeren vereist enige planning voor de content provider, maar levert wel een betere gebruikerservaring op.
 martijnver (15 maart 2019)

0   0

Horsten


Horsten betekend: knappe sterke damen. Deze betekenis is door de Romeinen bevestigd. Ook de christenen (Bonifatius schrijft “ de horst van athenen, een sterke knappen vrouw” samenvatting: als je horsten heet beteken je achter naam knappe sterken damen! Wist je dit al? Of niet? Zoek maar op internet als je niet geloofd. xx. Het is zo! (Ik heb te weinig woorden dus typ even een paar woordjes ofzoiets want je moet 75 woorden hebben lol)
Lieve (15 maart 2019)

0   0

Boetiek hotel


Boetiekhotel is een populaire term voor een hotel dat een luxueuze, eigenzinnige maar ook intieme sfeer heeft en vaak niet behoort tot een hotelketen. Boetiekhotels worden gekenmerkt door een eigen, persoonlijke stijl en accommodatie. Ze ontstonden in de jaren tachtig in steden als Londen, New York en San Francisco. Doordat een boutique hotel kleinschalig is, kan het hotel maximale aandacht geven aan haar gasten. Service wordt niet geboden omdat dit noodzakelijk is, maar omdat de medewerkers van een boutique hotel haar gasten een unieke ervaring wil laten beleven. Ze geven de gasten een gevoel van thuis.
kim.hendrikx (14 maart 2019)

0   0

pluriformiteit


pluriformiteit betekend veel verschillende kanten en meningen op de meningen. hier in Nederland hebben we pluriformiteit want we hebben van elke mening wel wat. in bijvoorbeeld Noord Korea heb je alleen maar een dictator die de hele tijd van alles rondschreeuwt. daar is dus geen pluriformiteit.
 julia en enya (14 maart 2019)

1   5

Regie


1) Algemeen: de leiding, het beheer, de controle over een operatie of project. Het vermogen om iets te sturen, belangrijke beslissingen te nemen en taken te delegeren.

2) In artistieke context: een overkoepelende term voor de persoon of de groep personen die de productie van een film, televisiereeks, toneelstuk of een andere voorstelling leiden. De regie heeft de planning en de coördinatie van betrokken artiesten en andere medewerkers in handen.


De mensen die de regie hadden over de investeringsstrategie van de bank kregen in de nasleep van de financiële crisis erg veel kritiek te verwerken.
 martijnver (14 maart 2019)

0   0

Usquert


Is de naam Usquert verklaart als "ons kwartier"?

Dat zou van Engelse oorsprong kunnen zijn." Us" is dan "Ons" en "QUERT" is "onze kwarieren" (Our Quarters) Een verklaring zou kunnen zijn "De plaats waar wij wonen"

Weet iemand de oorsprong van deze naam?

Zend een email naar coratty@gmail.com

Cor Hoff.
Cor Hoff (13 maart 2019)

1   1

Ideologie


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Piet (13 maart 2019)   NSFW / 18+

1   3

resume


Een samenvatting, een verkorte of beknopte versie (van een tekst, een gesprek, een verhaal, ...) waarin de essentie van de inhoud kernachtig wordt weergegeven.

Een resume herleidt iets tot zijn belangrijkste elementen, behoudt de kern van iets door alle bijzaken te schrappen.


In plaats van het hele boek te lezen, kun je tijd besparen door het resume door te nemen.
 martijnver (13 maart 2019)

0   0

Commercieel


Op winst gericht. De meeste bedrijven zijn commercieel ingesteld, omdat zij winst willen behalen.

Een voorbeeld is de commerciële televisie. De omroepen en zenders hiervan worden niet betaald van belastinggeld, maar uit reclamegeld. De publieke omroep (hier in Nederland, NED1, NED2 en NED3) wordt wel betaald van belastinggeld en is dan ook niet commercieel.
meneer weetal (12 maart 2019)

0   0

nabestaanden


Familieleden van een overledene. Als iemand dood is en als ze in de krant komen staat er dan meestal: sterkte aan de naabestaanden. Waarom moet je eigenlijk vijftig woorden? jdslj djkf jfkdflj djfkdkjf fjldja fjdl flas dkl fajdfl sjdf ld fj dsjf dfj sfdk dsjdf fjdk sd fkdj fld fkj
anoniem (12 maart 2019)

0   0

Wahed


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 flabberkut (11 maart 2019)   NSFW / 18+

0   0

pseudo


Vals stom volgens de oude Grieken was het zo dat iedereen die een ziekte kreeg het door haat kwam. Als het niet zo was had wen God of baas hun gehaten en wilde ze het slachtoffer een hele erge straf geven.
Als dat ook niet het geval was was diegene waarschijnlijk een heks of tovenaar
Banaan (11 maart 2019)

2   5

carrier


Een systeem wat in een bestaand ledikant kan worden geplaatst en waarmee het ligvlak op werkhoogte gebracht kan worden voor verzorging van de gebruik(st)er van het bed
Jan (11 maart 2019)

1   4

monocultuur


Onder monocultuur moet verstaan worden, Wanneer een land voor het grooste deel van zijn inkomsten afhankelijk is van de export van 1 of 2 export produkten
anoniem (11 maart 2019)

1   7

sassy


Engels woord, gebruikt om iemands gedrag of persoonlijkheid te beschrijven. Kan vertaald worden als: bijdehands, scherp, rad van tong, brutaal.

Ik hou niet zo van stille types, geef mij maar iemand met een sassy persoonlijkheid.
 martijnver (11 maart 2019)

2   5

Gzenaya


Gzenaya betekent land van schoonheid. Dit land heeft een prachtig landschap met vele rivieren en valleien. Dit bergachtige gebied is zomers heel aangenaam en winters heel koud. Dit gebied werd tijdens de kolonisatie van Marokko opgesplitst door Frankrijk en Spanje waardoor het een cruciaal rol speelde tijdens de onafhankelijkheid van Marokko.
anoniem (10 maart 2019)

1   2

ARRA I


kanker in je lymfeklieren hebben.
Lymfeklieren zitten bijvoorbeeld in de hals, oksels en liezen.
Lymfeklieren in uw hals kunnen opzwellen bij een ontsteking van keel, neus, oor, kaak of huid.
Ze zorgen ervoor dat de ontsteking niet verder gaat naar de rest van uw lichaam.
Een vergrote lymfeklier in de hals kan meestal geen kwaad.
Deze verdwijnt vanzelf zodra de ontsteking voorbij is.
Ga naar uw huisarts als de halsklieren langer dan 2 weken vergroot blijven.
Janine Camminga (10 maart 2019)

2   2

Luctor et Emergo


ik worstel en blijf boven, want elke kunstenaar is in zekere
obstinaat, ligt dwars, want opteert vooraf voor zijn eigen stellige zienswijze , hoewel menigmaal kennelijk te abstract om dat waarachtig te doorgronden.
arch.ir.harry versta (10 maart 2019)

3   2

statistisch


Wat te maken heeft met de statistiek, met het cijfermatig proberen verkrijgen van informatie over een groep dingen of mensen door een steekproef uit te voeren.

Iets dat statistisch is, vormt het resultaat van het verzamelen, groeperen, bewerken en interpreteren van cijfermatige gegevens.


Omdat bij een onderzoek naar de Nederlandse bevolking telkens alle Nederlanders apart te gaan bevragen, wordt een een testgroep (populatie) geselecteerd die representatief is. De resultaten van het onderzoek zijn dan statistisch relevant: op basis van de antwoorden van de testgroep kan men met enige zekerheid informatie afleiden over de hele Nederlandse bevolking.
 martijnver (10 maart 2019)

2   3

Santa Fe


twee dorpen in mexico , gesticht door een spaans priester vasco de quiroga ,lid van het hooggerechtshof in mexico , volgens de utopische principes van thomas more , nadat hij eerst in 1532 de hele inheemse bevolking in steden had willen hergroeperen volgens die principes , voorstel dat afgevoerd werd ; zie De Bom en Van Houdt 2016
jos verbelen (9 maart 2019)

3   2

thoen


Thoen is een zo genaamde toenaam, bijvoorbeeld in de familienamen Thoen van Souburgh en Thoen van Bronckhorst. Het is dus (deel van) een famlienaam.

Thoen is een Germaans stam- of districtshoofd. Thungius (Hoenman) wordt vermeld in de Salische Wet: de “Lex Salica”. Dat is het oudst bekende schriftelijke Germaanse wetboek, dat omstreeks het jaar 500 werd samengesteld in opdracht van de Merovingische koning Clovis voor de Salische Franken.
Wouter (9 maart 2019)

2   2

Duct tape


Divers useabble cotton threaded tape weet niet precies hoe het geschreven moet worden . Het kan ook dureabble utility cotton threaded zijn. Hoe dan ook het is onmisbaar bij vele zaken
Li (9 maart 2019)

2   2

Long Biênbrug


Long Biênbrug betekend letterlijk vertaald.
brug die lang goed blijft. deze naam is gegeven omdat de brug onbeschadigd door de 1e Indochina-oorlog was gekomen
anoniem (8 maart 2019)

2   2

wicht


Wicht komt vlg. mij ook van witch, heks.
Als vrouwen in de middeleeuwen veel van kruiden wisten, over bovennatuurlijke krachten zouden beschikken, dan moesten ze op de weegschaal en als ze 'te licht' werden bevonden (ze konden immers op een bezemsteel vliegen) werden ze verdacht van hekserij omdat allerlei onheil bv in een dorp eo gebeurde. Dan wachtte hen een afschuwelijk lot: brandstapel, gevierendeeld, uit elkaar getrokken of andere martelingen welke ze moesten ondergaan.
Tweede betekenis: wigt was vroeger een gewicht: nederlands wigtje
anneke boerwinkel (8 maart 2019)

4   1

Joshua


Joshua is een Bijbelse naam, afgeleid van het Hebreeuwse woord 'Yehoshu'a', wat letterlijk betekent 'God is de redder'.

Tegenwoordig wint de naam weer aan populariteit in Nederland en België, niet zozeer omwille van de Bijbelse oorsprong, maar wel onder invloed van het Engels.

Joshua is een Bijbels personage, namelijk de leider van het Israëlische volk nadat Mozes overlijdt.


De naam Joshua is sinds de jaren 70 in opmars in België en Nederland door de verspreiding van Engelse media en literatuur in de lage landen.
 martijnver (8 maart 2019)

3   1

karma


Een hindoeïstisch en boeddhistisch principe dat zegt dat alles wat men doet, zegt of denkt, gevolgen heeft voor onszelf.

Binnen de geloofstradities van het Hindoeïsme en het Boeddhisme slaat dit vooral op de gevolgen die onze keuzes in dit leven hebben op ons volgende leven (na de reïncarnatie).

Karma wordt, in het dagelijks leven, vooral gebruikt als een wet van actie en reactie, waarbij positieve acties positieve gevolgen krijgen en negatieve acties negatieve gevolgen.


Als iemand voortdurend anderen bedriegt en uiteindelijk zelf bedrogen wordt, dan noemt men dat vaak karma.
 martijnver (8 maart 2019)

1   1

TiK ToK


TikTok is een Chinese app. Op de app kan je video’s van 15 sec. maken. De app heette eerst musical.ly en het was een Amerikaanse app. Maar nu is het TikTok.
 Chris Yupiter (7 maart 2019)

1   2

melding


Een melding is een schriftelijk bericht over een onvoldoende functioneren van de patientenzorg, de kwaliteitsborgig of daarin werkzame personen
firazia (7 maart 2019)

3   1

Inferieure goederen


Lage kwaliteit goederen niet geschikt voor consumptie niet van hoge kwaliteit hoog niveau. Maar slecht tot rotte kwaliteit niet verkoopbare goederen op de markt afgekeurd goederen niet goed voor consumptie
Chefara (7 maart 2019)

4   2

levenswijze


de voortdurende zoektocht naar nieuwe geschikte landbouwgronden dreef een aantal boeren uit het nabije oosten gaandeweg naar Europa. plaatselijke voedselverzamelaars- jagers namen er hun levenswijze over
( de manier om te overleven )
anoniem (7 maart 2019)

1   1

Schob


Schobbejak
Ontleend aan het kinderboek 'Puk en Muk en Schobbejak'.
Schobbejak: onbetrouwbare man, oplichter, verrrader, deugniet.
 ine verhoeven (7 maart 2019)

4   1

De keisnijding


Een keisnijding is een motief uit de laatmiddeleeuwse literatuur waarbij een kwakzalver de domheid van de sukkel Lubbert Das uitbuit, door hem wijs te maken dat hij van zijn domheid kon genezen door een kei uit zijn hoofd te verwijderen.
anoniem (6 maart 2019)

2   1

Myanmar


de hoofdstad van Myanmar is Yangon (Rangoon). maar sinds 2007 is Napindaw de hoofdstad. de snelweg naar Napindaw is 7 banen breed. het was bedoeld dat er een boeing 747 kon landen zodat het regime(militaire regering) kon vluchten.
anoniem (6 maart 2019)

3   3

nakken


N.A.K.K.E.N = Niet Alle Koekjes Krijgen En Neergooien
N.A.K.K.E.N = Neerleggen Alle Kannonnen! Krijg Een Nachtbus!
N.A.K.K.E.N = Niet Alle Koekjes Krijgen Een Nichtje
N.A.K.K.E.N = na apen
arie de aap (5 maart 2019)

4   3

divergentie


tektonische platen (delen van de aardkorst, want de aardkorst bestaat uit tektonische platen) die uit elkaar bewegen. met andere woorden: tektonische platen die van elkaar weg drijven.
 Nicola (5 maart 2019)

4   1

Van Rijn


De naam kan afkomen van Stan van Rijn dat is een heilig persoon en er gaat rond dat hij nog steeds leeft er is niet zoveel over te vinden op het internet
 Stan Van Rijn (5 maart 2019)

3   1

Obligatie


Een schuldenbrief, een officieel en rechtsgeldig document dat aangeeft dat de houder ervan geld heeft uitgeleend aan een overheid, organisatie of bedrijf.

Meestal wordt er op het uitgeleende bedrag een rente betaald door de lenende instantie; om die reden is een obligatie voor de houder dan ook een vorm van investering. Over het algemeen worden obligaties als relatief veilige (maar laagrentende) investeringen gezien.


Investeren in obligaties van landen die niet dezelfde munt gebruiken is risicovol, omdat wijzigende valutakoersen in de praktijk verliezen kunnen opleveren.
 martijnver (5 maart 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10