Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.743.021 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

touche


1) Een toets, een vleugje, een klein beetje van iets dat je aan iets anders toevoegt. Vaak gaat het om een eigenschap of een kenmerk, zoals een "touche stijl" of een "touche luxe".

2) Een fysieke aanraking, een contact tussen mensen of voorwerpen.


Die vintage lamp voegt een touche retro aan het interieur toe.
 martijnver (22 maart 2019)

0   0

recognition


Erkenning. In zakelijke omgeving vaak gebruikt in relatie tot medewerkers. Hoe kun je goede prestaties, gedrag herkennen en wat kun je doen om hier erkenning aan te geven. Vaak in de vorm van een compliment, een bonus, zichtbaarheid geven aan de rest van de organisatie (bijv. benoemen tijdens een bedrijfsbijeenkomst), vermelding met foto in het bedrijfsblad of op het intranet, etc.
 sabrina bunt (22 maart 2019)

0   0

Spookgedachte


Gedachte die niet echt bestaan maar in het hoofd van iemand. Die in het realiteit niet bestaan. V.B mijn broer zegt dat hij bij was en heeft aangebeld terwijl dat niet
is. Of mijn vriend zegt weet je nog toen we in spanje op het strand waren zonder echt te zijn gebeurd.
Chefara (20 maart 2019)

0   1

Uitschrijven


1.Helemaal opschrijven ( Voorbeeld: Ik moet deze betekenissen nog uitschrijven)
2. Je gaat ergens uit waar je ingeschreven bent, bijvoorbeeld een club of een wedstrijd ( Voorbeeld: Ik ben ingeschreven bij deze club,maar dat vind ik niet leuk en ik ga me weer uitschrijven)
 Melis (20 maart 2019)

0   0

Jessie


Jessie

Zelfstandig naamwoord.

De belangrijkste persoon in anderen hun leven. Ze straalt altijd als een zonnenstraaltje. Ze is dankbaar en respecteert alles en iedereen. Kortom. Jessie is gewoon weg perfect! Zeker een aanrader ;)
Severine johannus (20 maart 2019)

3   0

midi keyboard


MIDI-keyboard is meestal een elektronisch keyboard met piano-stijl, vaak met andere knoppen, wielen en schuiven, gebruikt voor het verzenden van MIDI-signalen of -opdrachten via een USB- of MIDI 5-pins kabel naar andere muziekapparaten of computers die op dezelfde MIDI MIDI-poort zijn aangesloten protocol. Het standaard MIDI-klavier produceert zelf geen geluiden, omdat er geen ingebouwde sound engine is. In plaats daarvan is er MIDI-informatie over toetsen of knoppen waarop de artiest is gedrukt om een ​​geschikt apparaat te ontvangen of om geluid te creëren via modellering van synthese, voorbeeldweergave of een analoog hardwareapparaat.
 Jeffreyyy (20 maart 2019)

0   0

Kwaliteitsborging


De wet kwaliteitsboring in de bouw moet gaan zorgen voor een waarborging van de kwaliteit bij verschillende projecten. De wet zal na verwachting zo rond 2021 in werking treden. De wet kwaliteitsborging moet bijdragen aan de kwaliteit van bouwwerken.

De nieuwe wet kwaliteitsborging zal naar alle waarschijnlijkheid voor diverse bouwers een positief effect hebben op de bouwkwaliteit door de intensievere controles ten opzichte van de oude controles door de gemeente.
 Jeffreyyy (20 maart 2019)

0   0

drieslag


2. drieslag - (Eng. synnoniem uit de sociolinguïstiek: 'three-part-list') een krachtig retorisch middel, waarbij drie samenhangende begrippen naast elkaar worden gezet, waardoor 'volledigheid' wordt gesuggereerd. vgl. "Geloof, Hoop en Liefde". Ook de herhaling van driemaal hetzelfde woord in drie opeenvolgende zinnen, heeft diezelfde versterkende werking. "Vor uns liegt Deutschland. In uns marschiert Deutschland. Un hinter uns kommt Deutschland" (A.Hitler)
Theo U (19 maart 2019)

2   2

Normen en waarden


De principes, opvattingen en morele overtuigingen waarop de gedragsregels van een samenleving zijn gestoeld.

De normen en waarden van een maatschappij komen concreet tot uiting in de letter van de wet, die voorschrijft hoe men moet leven en zich moet gedragen om in regel te zijn met de gemeenschappelijke normen en waarden.

Waar normen meestal concrete gedragsregels, wetten en voorschriften zijn, bedoelt men met waarden eerder abstracte overtuigingen over wat goed of slecht is.

Hoewel normen en waarden meestal een sociaal gegeven zijn, kan ook van een individu gezegd worden dat hij of zij een set normen en waarden heeft.


In Oosterse culturen gelden er heel andere normen en waarden dan in Nederland.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

normen


Wat als standaard, als referentie gebruikt wordt. De overeengekomen, vastgelegde richtlijnen die bepalen hoe dingen moeten gebeuren, er moeten uitzien, wat wel of niet toegelaten is.

Wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de concrete gedragsregels die het de invulling vormen van de waarden gedragen door een maatschappij of een groep mensen.

Normen creëren een verwachting: men moet zich eraan houden, of daar minstens naar streven. Wanneer er niet aan normen wordt voldaan, wordt dit als falen gezien.


Om te voorkomen dat er onveilige huizen worden gebouwd, is de bouwsector gebonden door zeer strikte veiligheidsnormen.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

Noa


Noa is een jongensnaam die sinds de eeuwwiseling een beperkte populariteit heeft verworven in het Nederlandse taalgebied.

Deze voornaam is een variant van de Bijbelse naam Noach, de arkbouwer uit het Oude Testament.


De naam Noa mag niet verward worden met NAO, een afkorting uit de medische/diagnostische terminologie die "Niet Anders Omschreven" betekent.
 martijnver (19 maart 2019)

1   1

mono


Mono is een voorvoegsel en betekent "eenledig, enkelvoudig, alleenstaand, simpel".

De term wordt eveneens vaak gebruikt in verband met audioweergave, waarbij het slaat op de reproductie van geluid via één kanaal; dit in tegenstelling tot stereo, waarbij er twee kanalen worden gebruikt om een dynamischer, ronder klankprofiel te verkrijgen.


Een monotherapie is een behandeling die bestaat uit slecht één enkel element, bijvoorbeeld de behandeling van hoofdpijn met paracetamol.
 martijnver (19 maart 2019)

1   1

Milan


Milan is een jongensnaam die sinds de eeuwwisseling aan een opmars bezig is in Nederland en België.

Deze voornaam is afkomstig uit Slavische culturen, meer precies uit Joegoslavië. Het is een afkorting van Miloslaw.


De naam Milan kan vrij vertaald worden als 'genadig'.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

Mila


Mila is een meisjesnaam die minder gebruikelijk is in het Nederlandse taalgebied. De voornaam kent zijn oorsprong in de Slavische talen, en betekent 'roem, prestatie'.

De mannelijke variant van Mila, Milo, komt veel vaker voor.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

Migratie


Migratie is het fenomeen waarbij iemand verhuist van een geografische regio naar een andere, waarbij er meestal staatkundige worden overgestoken.

Migratie is niet tijdelijk, maar definitief: de migrant heeft als doel om zijn vaste woonplaats op de nieuwe locatie te vestigen. Migratie kan verschillende redenen hebben: soms is deze gedwongen (bv. door natuurrampen of oorlog), soms vrijwillig (bv. om beter werk te vinden, een hogere levensstandaard te verkrijgen).


Wanneer migratie snel en ongecontroleerd gebeurt, kan dit tot spanningen leiden tussen de immigranten en de oorspronkelijke bevolking van een land.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

Maria


Maria in een meisjesnaam die in bijna alle Indo-Europese talen voorkomt. Deze Bijbelse voornaam verwijst naar de moeder van Jezus uit het Nieuwe Testament.

Omdat het christelijke geloof steeds minder aanhangers heeft in Europa, neemt ook de naam Maria af in populariteit. In Spaanstalige landen in Latijns-Amerika blijft het echter een van de meest gebruikte namen.


Een populaire variant van de naam Maria in het Nederlands is Marie.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

Lucas


Lucas is een jongensnaam die zowel in Romaanse als Germaanse talen redelijk gebruikelijk is, soms met de alternatieve spelling 'Lukas'.

Deze voornaam is van religieuze oorsprong, en verwijst naar een van de belangrijkste Bijbelschrijvers, die onder meer de Handelingen van de Apostelen en het evangelie van Lucas heeft geschreven. Lucas is tevens patroonheilige van de geneeskundigen.


In rooms-katholieke kerken zijn veelvuldige afbeeldingen en beeltenissen van Lucas te vinden.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

lit


Lit is slang of straattaal afkomstig uit het Engels. Het kan vrij vertaald worden als 'cool', 'geweldig', 'gaaf' of 'top'.

'Lit' is het voltooid deelwoord van 'to light (up)'. Wanneer iemand 'lit (up)' is, wilt men meestal zeggen dat die helemaal van de kaart is onder de invloed van verdovende middelen.


Dat feestje vorig weekend was echt lit.
 martijnver (19 maart 2019)

1   1

Lhbt


Lhbt is een afkorting die staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, een vertaling van de Engelse afkorting LGBT.

De afkorting wordt gebruikt om te verwijzen naar de gemeenschap van mensen met een seksuele geaardheid anders dan heteroseksueel of een genderidentiteit die afwijkt van het biologische geslacht.


Er zijn nog veel landen waar de lhbt-gemeenschap het slachtoffer is van discriminatie en vernedering.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

Noah


Noah is een jongensnaam die grote populariteit verwierf in het Nederlandse taalgebied vanaf 2008-2012.

De naam kan gezien worden als een variant van "Noach" vooral bekend uit het verhaal "De Ark van Noach", een Bijbels verhaal uit het Oude Testament.


Uit statistieken blijkt dat vooral ouders uit hoger opgeleide middenklassegezinnen hun kind de naam Noah geven.
 martijnver (18 maart 2019)

2   1

sfs


Sfs is een veelgebruikte afkorting op sociale media en in persoonlijke (tekst-)berichten. Afhankelijk van de context kan de afkorting verschillende betekenissen hebben:
1) "Seffens", zo dadelijk, binnen afzienbare tijd.

2) Selfie for selfie, waarmee bedoeld wordt: ik stuur jou een selfie als jij mij er een stuurt.

3) Spam for spam, waarmee bedoeld wordt: als jij mij een heleboel likes en comments geeft (op mijn foto's, video's, berichten), dan geef ik jou er een heleboel terug.


Heb je je ticket al gekocht? Nee, maar ik doe het sfs.
 martijnver (18 maart 2019)

0   2

Stijn


Een dik oubollig ventje, dat erg slecht is in fortnite. Het is een wilde rakker, als je in zijn territorium komt kan hij snel boos worden. Stijn heeft ook een hekel aan Matthijzen en Meezen. Als je zegt dat hij een oubollige rakker is wordt hij ook snel boos, maar hij is niet zo sterk dus dat boeit niet.
S. le dino (18 maart 2019)

3   1

Levi


Levi is een voornaam van Bijbelse en/of Hebreeuwse (לוי) afkomst. De naam is tegenwoordig vooral populair in Engelstalige landen, maar ook in Nederland. Hij betekent "horend bij",

Levi was zowel de naam van één van de apostelen als van een van de kinderen van Jacob en Lea.
 martijnver (18 maart 2019)

1   1

Levensboom


De levensboom is een Bijbelse boom die beschreven wordt in het boek Genesis. De boom staat in de Hof van Eden, samen met de boom van de kennis van het goed en het kwaad.

De vruchten van de levensboom geven het eeuwige leven wanneer ze gegeten worden. Wanneer Adam en Eva in het Bijbelse verhaal eten van de vruchten van de boom van de kennis van het goed en het kwaad, verbant God hen uit het Paradijs om te voorkomen dat ze van de levensboom zouden kunnen eten.


De levensboom staat in de Bijbel symbool voor wijsheid, een ingelost verlangen en rechtvaardigheid.
 martijnver (18 maart 2019)

2   1

Zwart


Zwart is een achromatische kleur, en tevens de donkerste kleur op het spectrum. Zwart ontstaat door het ontbreken van licht of de weerspiegeling daarvan. Wanneer een voorwerp zwart is, betekent dat dat al het licht dat terechtkomt op het zichtbare oppervlak ervan volledig wordt geabsorbeerd.

Geen enkele materie is zuiver zwart, er wordt altijd wel een beetje licht weerkaatst. De enige uitzondering zijn zwarte gaten, die met hun extreme zwaartekracht alle (licht-)straling opnemen.
 martijnver (18 maart 2019)

1   1

roze


Roze is een bleekrode, opvallende kleur op het spectrum die door de mens met het blote oog kan worden waargenomen.

Omdat de kleur wordt verkregen door vermenging van rood en wit, gaat het in feite niet om een 'aparte' kleur maar wel om een tint van rood.

Roze wordt vaak geassocieerd met kleine kinderen of baby's, maar ook met meisjes, vrouwelijkheid, verfijning en luxe.


Vroeger was roze de kleur bij uitstek voor babyjongetjes, tegenwoordig is hij vooral populair voor meisjes.
 martijnver (18 maart 2019)

1   1

Oranje


Oranje is een (secundaire) kleur die zich op het kleurenspectrum tussen rood en geel bevindt, en dan ook kan worden gecreëerd door die twee laatste te vermengen.

De kleur is onder normale omstandigheden voor de mens zichtbaar met het blote oog.

Samen met roze is oranje een zogenaamde signaalkleur, dit wilt zeggen dat ze in het gezichtveld van mensen en andere zoogdieren extra hard opvalt in vergelijking met de omgeving.

De precieze reden hiervoor wordt onderzocht, maar een mogelijke verklaring is dat oranje uiterst weinig voorkomt in de natuur en onze hersenen daarom sterker geprikkeld worden door de kleur.


De kleur oranje staat symbool voor Nederland (vooral voor Nederlanders zelf), en wordt veelvuldig gedragen op nationale feestdagen of sportwedstrijden.
 martijnver (18 maart 2019)

2   1

geel


Geel is een kleur die zich op het voor de mens met het blote oog zichtbare spectrum bevindt.

De kleur bevindt zich tussen groen en oranje in, en wordt soms ook gebruikt als alternatief voor goudkleur wanneer deze niet voorhande is.

Het is (in de complementaire kleurenmenging) een secundaire kleur die gevormd wordt door groen en rood te mengen.

De kleur wordt vaak geassocieerd met scherpte, prikkeling, wispelturigheid en grilligheid.


Op een kindertekening krijgt de zon vaak een gele kleur.
 martijnver (18 maart 2019)

1   2

kansel


De kansel is een verhoogd gedeelte, een soort platform in een kerk van waarop de priester, pastoor of predikant zijn preek geeft aan de gelovigen.

De kansel wordt ook wel het spreekgestoelte, de katheder of het pulpitum genoemd.


De gelovigen mogen niet zomaar de kansel betreden zonder toestemming van de geestelijke.
 martijnver (18 maart 2019)

3   1

Kahoot


Kahoot! is een quizz-applicatie die gebruikt wordt in het Nederlandse en Belgische onderwijs. Het platform, ontwikkeld door een Noors bedrijf, biedt ook aan individuele en particuliere gebruikers de mogelijkheid om multiplechoicetesten, zgn. kahoots, te ontwikkelen.

Kahoot! biedt een leuke, praktische en competitieve leeromgeving voor leerlingen van alle leeftijden.
 martijnver (18 maart 2019)

2   1

Julian


Julian is een Latijnse jongensnaam, die letterlijk betekent "aan Julius verwant, bij Julius horend" of "jeugdig, jong". Vandaag de dag is de naam vooral populair in Angelsaksische culturen.

In het Nederlandse taalgebied, en dan vooral in Vlaanderen, is de Franstalige variant "Julien" gangbaar.


In het Spaans verbastert de naam "Julian" al snel naar Giulian door de andere uitspraak van j- en g-klanken.
 martijnver (18 maart 2019)

2   2

Julia


Julia is een meisjesnaam die vooral populair is in Zuid-Europese (Romaanse) talen zoals het Spaans, Portugees, Italiaans en Roemeens. Het is de vrouwelijke variant van de Romeinse naam Julius.

Julia is vooral bekend als hoofdpersonage in "Romeo en Julia" (oorspronkelijke titel "Romeo and Juliet"), de liefdestragedie van William Shakespeare.


In Italië blijft Julia één van de meestvoorkomende meisjesnamen.
 martijnver (18 maart 2019)

3   1

Johannes


Johannes in een Bijbelse naam, die afkomstig is van een van de twaalf apostelen, de oorspronkelijke volgelingen van Jezus.

De jongensnaam (variant voor meisjes: Johanna) is vooral gangbaar in Germaanse talen, waaronder ook het Nederlands.


De verhalen van Johannes worden beschreven in het Nieuwe Testament.
 martijnver (18 maart 2019)

2   2

Jesse


Jesse is een Angelsaksische voornaam die zowel voor jongens als meisjes gebruikt kant worden. De naam kent sinds de jaren 90 ook zijn ingang in de Nederlandstalige cultuur, zij het in beperkte mate.

Jesse is afgeleid van de Bijbelse naam Isaï (Hebreeuws: יִשַׁי), die "geschenk van god" betekent.


Jesse wordt vooral als jongensnaam gebruikt, maar in het Engels is het ook een meisjesnaam.
 martijnver (17 maart 2019)

3   1

Jan


Jan is een van de meest gebruikelijke, tijdloze voornamen in de Nederlandse taal. Het is een jongensnaam die zowel in Nederland als in België zeer veel voorkomt.

Ook in andere (vooral Noord-Germaanse) talen is de naam gangbaar. In het Frans kent men "Jean", in het Engels "John", en in het Spaans "Juan".

De naam is in wezen afgeleid van Johannes, een Bijbelse naam die letterlijk "God is barmhartig" betekent.


In Vlaanderen is Jan de tweede meest voorkomende mannelijke voornaam.
 martijnver (17 maart 2019)

2   1

James


Een naam die vooral populair is in Angelsaksische landen, maar sinds het einde van de 20ste eeuw op haar opgang maakt in andere culturen, waaronder de Nederlandstalige.

De naam is mogelijka afgeleid van het Hebreeuwse יַעֲקֹב (Jacob).


James was de naam van een belangrijke koning van Schotland en Engeland. Naar hem is de "King James Bijbel(-vertaling" genoemd.
 martijnver (17 maart 2019)

2   1

Jade


Jade is een verzamelnaam voor jadeïet en nefriet, twee mineralen die van kleur kunnen veranderen onder invloed van temperatuur, warmte en vochtigheidsgraad, en die als edelmetaal worden gebruikt en veelvuldig verwerkt in sierraden en juwelen.

Jade wordt ook wel 'groen goud' genoemd.


Voor hun huwelijksverjaardag gaf hij haar een armband ingelegd met jade en diamanten.
 martijnver (17 maart 2019)

0   0

Lt


LT, ofwel loulous titees, was een latijnse hoogleraar gespecialiseerd in de anatomie van een vrouwelijk secundair geslachtskenmerk, hij had de tepelkringspier (een rudimentair orgaan) ontdekt, hij gaf hieraan zijn naam de heer loulous gaf hieraan zijn naam LT.
Drs. Jamoena (17 maart 2019)

1   0

Akuma


Betekent is het Japanse woord voor

Duivel en Demoon

Deze worden vaker gebruikt voor diverse avatar voor games en zie je ook vaker in kinder tekenfilmpjes uit Japan

Deze woorder word eerder getolereerd door de ouders dan als er gezegt wordt Duivel ga je werk doen.
En laten dit toe in hun leven.
 Tico Tromp (17 maart 2019)

2   1

Utopia


Een utopia of een utopie, een woord afgeleid van de gelijknamige roman van Thomas More, verwijst naar een onbereikbare, denkbeeldige en ideale wereld.

'Utopia' komt uit het Grieks en betekent letterlijk 'nergensland'. Meer in het algemeen bedoelt men met een utopia/utopie vaak een onbereikbaar doel, een veel te rooskleurige toekomstvisie, een paradijselijke wereld waarin alles altijd perfect loopt.


Jij gelooft dat een wereld zonder geld mogelijk is, maar dat is niet meer dan een naïeve utopia.
 martijnver (15 maart 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10