Betekenis hanze

Wat betekent hanze? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord hanze. Je kunt ook zelf een definitie van hanze toevoegen.

1.

6   1

Hanze


handelsverbond, ontstaan in de 14e eeuw, waarin handelssteden in het noorden van het Duitse Rijk en het oosten van de Nederlanden (vooral de IJsselsteden) zich hadden aaneengesloten.
Bron: scholieren.com

2.

5   2

Hanze


Een hanze of hanza ('groep, schare of gevolg' als van het Oudhoogduits hansa) was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden. Vanaf het midden van de twaalfde eeuw ontstonden rond de Noord- en Oostzee samenwerkingsverbanden van Duitse kooplieden, parallel aan het systeem van de Italiaanse handelsnederzettingen, maar veel bescheidener van omvang. Het Zweedse eiland Gotland was aanvankelijk het centrum waar handel met lokale handelaren werd gedreven door kooplieden uit Denemarken, Lübeck en later Westfalen. Van Gotland uit werd ook handel gedreven met Engeland, Vlaanderen en Novgorod, dat al in 1190 een Duitse vestiging had. Ter bescherming werden er aanvankelijk kleine en later steeds grotere samenwerkingsverbanden gevormd, waarvan sommige gilde werden genoemd en andere Hanze, zoals de Vlaamse Hanze van Londen en de Hanze der XVII steden voor de handel op de jaarmarkten van de Champagne. De Duitse Hanze is echter veruit de belangrijkste en bekendste, en wordt vaak kortweg de Hanze genoemd. Deze vormde zich om van koopliedenassociatie tot stedenverbond, en bestond op het hoogtepunt uit ca. 200 steden, van Londen tot Novgorod. Ongeveer 70 steden namen volledig deel terwijl de overigen associatieverdragen sloten. De Hanze probeerde door uitschakeling van concurrenten en onderdrukking van opkomende handelscentra een monopoliepositie te verwerven in het handelsverkeer: opkopen in productiegebieden, vervoeren, en verkopen in afzetgebieden van met name metalen, granen, hout, huiden, wol, wijn, zout en kruiden. Daarnaast verwierf zij het recht van stapel in de havens waar deze producten voor verscheping en ontscheping werden verzameld en opgeslagen. Het monopoliestreven leidde tot conflicten met Vlaamse, Engelse en Schotse handelaren.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

3   2

Hanze


Vereniging van kooplui uit verschillende steden, opgericht met het oog op onderlinge bescherming bij eht handel drijven in één of meer buitenlandse gebieden. De Hanze der XVII steden groepeerde steden uit Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Artesië die handel dreven op de jaarmarkten van Champagne; de Vlaamse Hanze van Londen groepeerde de kooplui die handel dreven op Engeland en wol importeerden; de Duitse Hanze groepeerde voornamelijk kooplui uit bijna alles teden aan de Baltische Zee en steden aan de Noordzee en beheerste de handel op die zeeën.
Bron: users.pandora.be

4.

3   2

hanze


verbond van kooplieden of steden
Bron: blaucapel.nl

5.

3   3

Hanze


Een hanze of hanza ('groep, schare of gevolg' als van het Oudhoogduits hansa) was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden. Vanaf het midden van de twaalfde eeuw ontstonden rond de Noord- en Oostzee samenwerkingsverbanden van Duitse kooplieden, parallel aan het systeem van de Italiaanse handelsnederzettingen, maar veel bescheidener van omvang. Het Zweedse eiland Gotland was aanvankelijk het centrum waar handel met lokale handelaren werd gedreven door kooplieden uit Denemarken, Lübeck en later Westfalen. Van Gotland uit werd ook handel gedreven met Engeland, Vlaanderen en Novgorod, dat al in 1190 een Duitse vestiging had. Ter bescherming werden er aanvankelijk kleine en later steeds grotere samenwerkingsverbanden gevormd, waarvan sommige gilde werden genoemd en andere Hanze, zoals de Vlaamse Hanze van Londen en de Hanze der XVII steden voor de handel op de jaarmarkten van de Champagne. De Duitse Hanze is echter veruit de belangrijkste en bekendste, en wordt vaak kortweg de Hanze genoemd. Deze vormde zich om van koopliedenassociatie tot stedenverbond, en bestond op het hoogtepunt uit ca. 200 steden, van Londen tot Novgorod. Ongeveer 70 steden namen volledig deel terwijl de overigen associatieverdragen sloten. De Hanze probeerde door uitschakeling van concurrenten en onderdrukking van opkomende handelscentra een monopoliepositie te verwerven in het handelsverkeer: opkopen in productiegebieden, vervoeren, en verkopen in afzetgebieden van met name metalen, granen, hout, huiden, wol, wijn, zout en kruiden. Daarnaast verwierf zij het recht van stapel in de havens waar deze producten voor verscheping en ontscheping werden verzameld en opgeslagen. Het monopoliestreven leidde tot conflicten met Vlaamse, Engelse en Schotse handelaren.
Bron: nl.wikipedia.org

6.

2   2

hanze


hanze zn. ‘koopmansgilde’ Mnl. (in een middeleeuws-Latijnse oorkonde) hansa ‘handelsgenootschap van Utrechtse kooplieden’ [1233; Slicher van Bath], loensce hanse ‘Londense Hanze’ [1277; CG I, 355], anze ‘koopmansgilde’ [1380; MNW]. Mnd. hanse ‘hanze’; ohd. hansa als vertaling van Latijn cohors ‘schare krijgslieden’ (mhd. hanse ‘koopmansgilde, handelsbelasting’; nhd. Hanse ‘hanze’); oe. in maegða hōse (datief) ‘groep maagden’ (ne. hanse ‘hanze’ < mnd.); got. hansa ‘troep, schare’; < pgm. *hansō. Buiten het Germaans komt het woord alleen voor als leenwoord: middeleeuws Latijn hansa ‘entreegeld van een gilde’ [1127; Niermeyer], ‘handelsbelasting’ [1181; Niermeyer], ‘koopmansgilde’ [1199; Niermeyer], ‘lidmaatschap van een gilde’ [1247; Niermeyer]; Frans hanse ‘koopmansgilde’ [1240; Rey]. In overige talen uitsluitend als nog recenter leenwoord met betekenis ‘Duitse Hanze’. Opvallend is nog de ontlening van een pre-Germaanse vorm zonder Germaanse klankverschuiving in enkele Fins-Oegrische talen, bijv. Fins kansa ‘volk’ en Ests kaas(a) ‘echtgenoot, echtgenote, collega’. De oudheid van dit woord, de beperkte geografische spreiding en het betekenisveld (sociaal-maatschappelijke ordening) wijzen op herkomst uit een Noord-Europese substraattaal. De oudst bekende Germaanse betekenis is ‘menigte’ in het algemeen, zie de Gotische betekenis ‘troep, schare’ en de betekenis ‘volk’ van de Finse ontlening. De nauwere betekenis ‘groep kooplieden met gezamenlijke belangen in het buitenland’ is vanuit Zuid-Duitsland [799; Schmeller] gaan overheersen. Vooral in Vlaamse en Noord-Duitse steden verbonden in de 12e en 13e eeuw kooplieden zich tot verenigingen om zo een sterkere handelspositie te verkrijgen. De term werd ook gebruikt voor het entreegeld voor zo'n gilde en voor het lidmaatschap zelf. Hanzes van verschillende steden sloten zich soms aaneen tot regionale handelsblokken, zoals de Vlaamse Hanze op Londen, de Hanze der XVII Steden (in de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk), en in Noord-Duitsland de Duitse Hanze, waartoe ook o.a. Gelderse en Baltische steden behoorden. Het woord kwam zo gemakkelijk in vele talen terecht. De Duitse Hanze bloeide het langst, maar zakte in de 15e eeuw in. Na de officiële opheffing in 1669 werden zowel de bond als het woord vergeten. Hanze is nu alleen nog een historische term, zoals in hanzestad, maar vanwege de positieve connotatie van het woord wordt het ook nog gebruikt voor eigennamen van bedrijven, instellingen e.d., zowel in Nederland als in Duitsland (bijv. Lufthansa).
Bron: etymologiebank.nl

7.

2   2

Hanze


Vereniging van kooplui uit verschillende steden, opgericht met het oog op onderlinge bescherming bij eht handel drijven in één of meer buitenlandse gebieden. De Hanze der XVII steden groepeerde steden uit Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Artesië die handel dreven op de jaarmarkten van Champagne; de Vlaamse Hanze van Londen groepeerde de kooplui die handel dreven op Engeland en wol importeerden; de Duitse Hanze groepeerde voornamelijk kooplui uit bijna alles teden aan de Baltische Zee en steden aan de Noordzee en beheerste de handel op die zeeën.
Bron: users.telenet.be


Betekenis van hanze toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< halfgod Hare Krishna >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen