Betekenis evangelie

Wat betekent evangelie? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord evangelie. Je kunt ook zelf een definitie van evangelie toevoegen.

1.

10   4

evangelie


 • ( religie ) de blijde boodschap die het christendom predikt
 • ( religie ) een bijbelboek dat een ooggetuigeverslag van het optreden van Jesus bevat
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 2.

  7   4

  evangelie


  4 verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte, ze staan in het nieuwe testament
  Bron: scholieren.com

  3.

  3   0

  evangelie


  Evangelie betekent ''blijde boodschap''
  In het evangelie staan er verhalen over
  het leven van Jezus Christus
  anoniem op 2016-12-21

  4.

  5   3

  Evangelie


  Evangelie, o. (...ën), de leer van Jezus Christus, het Nieuwe Testament; (fig.) blijde tijding; wat hij zegt is juist geen -, men kan niet alles gelooven wat hij zegt; het - verkondigen. *-DIENAAR, m. (...aren), predikant. *-DIENST, v. gmv. *-LEER, v. gmv. *-PREDIKER, m. (-s). *-STOF, v. (-fen), onderwerp aan het Evangelie ontleend. *...LISCH, bn. *...LIST, m. (-en), evangelie-verkondiger.
  Bron: dbnl.org

  5.

  4   4

  evangelie


  evangelie zn. ‘blijde boodschap, de leer van Jezus Christus; overtuiging, boodschap’ Mnl. ewangelie [1240; Bern.], dewangelie ‘het evangelie’ [1285; CG II, Rijmb.]; nnl. evangelie ‘overtuiging, leer van bepaalde persoon’ [1986; Dalen-Oskam]. Ontleend aan Latijn euangelium ‘blijde boodschap’ < Grieks euangélion ‘goede boodschap’, oorspr. een afleiding van het bn. en zn. euángelos ‘een goede boodschap brengend, goede verkondiging’, gevormd uit het voorvoegsel eú- ‘goed’ en ángelos ‘bode, boodschap’, zie → engel. Het Griekse woord is een leenvertaling van het Hebreeuws voor ‘goede boodschap, blijde tijding’ zoals die in het Oude Testament voorkomt, bijv. in 2 Sam 4:10 en 18:20. In het Nieuwe Testament betekent evangelie de goede tijding van de Messiaanse Verlossing; ook de leer van Christus en zijn apostelen wordt erdoor aangeduid. De betekenis van een geschreven verhaal over leven en leer van Christus krijgt het woord eerst bij kerkelijke schrijvers in de tweede eeuw.
  Bron: etymologiebank.nl

  6.

  1   1

  Evangelie


  Let op: Spelling van 1858 evangelium, woordelijk: eene goede of blijde boodschap, of aangenaam berigt; het evangelie. Evangelisch, met Jezus leer overeenstemmend, christeljk. Evangelist, een der vier evangelisten
  anoniem op 2016-02-17

  7.

  1   1

  evangelie


  Uit Grieks Eu=Goed en Angèlion= Boodschap, de blijde boodschap, dus. Tegenwoordig staat evangelie voor een apart genre, namelijk een levensverhaal over Jezus, waarvan er uiteindelijk 4 in de christelijke bijbel zijn opgenomen. Het moet je bij lezing wel duidelijk zijn, dat deze levensverhalen het geloof van de schrijver verkondigen. Een schrijver van zo`n verhaal heet evangelist. Door de kerken worden er momenteel 4 als zodanig erkend.
  anoniem op 2016-02-17

  8.

  2   3

  evangelie


  in enge zin elk van de vier boeken in het nieuwe testament waarin leven en leer van Jezus worden beschreven; in ruime zin die vier boeken samen. Het woord komt oorspronkelijk uit het Grieks en betekent 'goede boodschap'.
  Bron: statenvertaling.net

  9.

  2   4

  Evangelie


  Een aan het Grieks ontleend woord dat 'goed nieuws' betekent.
  Bron: jongerenbijbel.nl

  10.

  2   5

  Evangelie


  Jezus Christus · Christelijke theologie · Apostelen · Koninkrijk · Evangelie · Christelijke gemeenschap: parochie of gemeente Oude Testament · Nieuwe Testament · Boeken · Canon · Canonvorming van het Nieuwe Testament · Apocriefen van het Oude Testament · Apocriefen van het Nieuwe Testament · Septuagint · Tien geboden · Geboorte · Dood en wederopstanding · Bergrede · Bijbelvertaling Kerst(mis) · Goede Week · Pasen · Hemelvaart · Pinksteren Drie-eenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest) · Theologie · Apologetiek · Schepping · Zondeval · Wet · Verlossing · Aanbidding · Kerk · Sacramenten Eerste christenen · Algemene geschiedenis van het christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Christelijk kloosterwezen · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Thomisme · Congregationalisme Oosters-orthodox · Oriëntaals-orthodox · Syrische Kerken · Oosters-katholiek · Koptische Kerk Westers katholicisme (RKK) · Protestantisme · Calvinisme · Lutheranisme · Evangelicalisme · Remonstrantisme · Mennisme (Doopsgezinden) · Anglicanisme · Fundamentalisme · Vrijzinnig · Pinksterbeweging Zevendedagsadventisten · Jehova's getuigen · Heiligen der Laatste Dagen (Mormonisme) Bewegingen · Denominaties · Oecumene · Homilie/Preek · Gebed · Christelijke muziek · Kerkmuziek · Kerkgebouw · Liturgie · Kalender · Symboliek · Kritiek Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Luther · Calvijn · Arius · Marcion van Sinope · Paus Portaal   Christendom Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat 'goede (of blijde) boodschap' betekent. De term evangelie wordt vooral gebruikt in het christendom.
  Bron: nl.wikipedia.org

  11.

  2   6

  evangelie


  bijbelboek over het leven van Jezus
  Bron: blaucapel.nl

  12.

  1   6

  Evangelie


  Laatste schriftlezing in de mis, ontleend aan een van de vier evangelies
  Bron: hoorn.be


  Betekenis van evangelie toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Evangelia Evangelina >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen